Preview Subtitle for Viva Maria 1965 Hrv Western


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ11,387 --> 00Ψ00Ψ15,606
IRSKA, 1891.

2
00Ψ00Ψ46,925 --> 00Ψ00Ψ49,057
Hajde ovamo.

3
00Ψ01Ψ26,989 --> 00Ψ01Ψ28,424
LONDON, 1894.

4
00Ψ01Ψ28,598 --> 00Ψ01Ψ31,339
"Bila je sasvim mala djevojica

5
00Ψ01Ψ31,860 --> 00Ψ01Ψ36,776
"Kad joj je otac Irac

6
00Ψ01Ψ37,385 --> 00Ψ01Ψ42,257
"Dao dinamit

7
00Ψ01Ψ42,736 --> 00Ψ01Ψ47,172
"Da raznese Britance

8
00Ψ01Ψ47,912 --> 00Ψ01Ψ52,566
"Boi je u Londonu

9
00Ψ01Ψ52,958 --> 00Ψ01Ψ56,742
"Mala djevojica nije ni zadrhtala

10
00Ψ01Ψ57,744 --> 00Ψ02Ψ02,397
"Njen otac se krije u mraku

11
00Ψ02Ψ02,789 --> 00Ψ02Ψ06,226
"Kriminalac ili ljubitelj pravde

12
00Ψ02Ψ10,837 --> 00Ψ02Ψ15,317
"Kakav grozan ivot
Kakva sudbina za dijete

13
00Ψ02Ψ15,404 --> 00Ψ02Ψ20,102
"Nije trebala naputati Dublin

14
00Ψ02Ψ23,060 --> 00Ψ02Ψ27,845
Hoe li divlja stijena s Gibraltara

15
00Ψ02Ψ28,150 --> 00Ψ02Ψ32,891
"Doivjeti istu sudbinuΠ

16
00Ψ02Ψ33,326 --> 00Ψ02Ψ37,415
"to to ima u ustimaΠ

17
00Ψ02Ψ38,415 --> 00Ψ02Ψ42,940
"Zar to nije kabel s dinamitomΠ

18
00Ψ02Ψ45,637 --> 00Ψ02Ψ48,333
"Mala Irkinja je porasla

19
00Ψ02Ψ48,421 --> 00Ψ02Ψ50,986
"Postala je lijepa

20
00Ψ02Ψ51,073 --> 00Ψ02Ψ53,988
"Ali emu ova klaonicaΠ

21
00Ψ02Ψ54,075 --> 00Ψ02Ψ57,772
"Ludilo mrnje prema Engleskoj

22
00Ψ03Ψ02,992 --> 00Ψ03Ψ05,994
S R E D N J A A M E R I K A
1 9 0 7

23
00Ψ03Ψ06,038 --> 00Ψ03Ψ08,255
"Doli su u Ameriku

24
00Ψ03Ψ08,472 --> 00Ψ03Ψ12,388
"Da pobjegnu od neprijatelja

25
00Ψ03Ψ14,041 --> 00Ψ03Ψ18,826
"Od Britanske imperije

26
00Ψ03Ψ19,392 --> 00Ψ03Ψ23,828
"Sa sobom su ponijeli svoju borbu

27
00Ψ03Ψ24,655 --> 00Ψ03Ψ29,396
"Ali fanatici nikad

28
00Ψ03Ψ29,484 --> 00Ψ03Ψ34,442
nee imati posljednju rije

29
00Ψ03Ψ34,530 --> 00Ψ03Ψ39,141
"Ne, fanatici nikad

30
00Ψ03Ψ39,315 --> 00Ψ03Ψ43,925
nee imati posljednju rije.

31
00Ψ03Ψ46,056 --> 00Ψ03Ψ47,405
SjaiteΞ
PucajteΞ

32
00Ψ03Ψ54,278 --> 00Ψ03Ψ56,845
Aktiviraj eksplozivΞ

33
00Ψ03Ψ58,976 --> 00Ψ04Ψ01,673
Aktiviraj i bjeiΞ
BjeiΞ

34
00Ψ04Ψ18,464 --> 00Ψ04Ψ23,597
Glavne ulogeΨ

35
00Ψ04Ψ25,293 --> 00Ψ04Ψ30,036
I V J E L A M A R I A Ξ

36
00Ψ07Ψ25,599 --> 00Ψ07Ψ27,035
Zdravo, staro mome.

37
00Ψ07Ψ32,908 --> 00Ψ07Ψ34,907
Jeste li usput vidjeli onog djeakaΠ

38
00Ψ07Ψ34,995 --> 00Ψ07Ψ36,778
Ne, nismo.

39
00Ψ07Ψ36,821 --> 00Ψ07Ψ39,823
Dobro otvorite oi,
moe se iznenada pojaviti.

40
00Ψ07Ψ39,911 --> 00Ψ07Ψ42,651
Pripazite, moda je ak i u vlaku.

41
00Ψ08Ψ24,888 --> 00Ψ08Ψ28,108
James, JamesΞ Vrati seΞ

42
00Ψ08Ψ28,281 --> 00Ψ08Ψ31,153
James, nemoj me ostavitiΞ
Molim te, ne idi, JamesΞ

43
00Ψ08Ψ34,241 --> 00Ψ08Ψ37,243
Volim teΞ Volim teΞ Volim teΞ

44
00Ψ08Ψ37,939 --> 00Ψ08Ψ43,941
Volim te, ne ostavljaj meΞ
Ne ostavljaj me, JamesΞ

45
00Ψ08Ψ53,295 --> 00Ψ08Ψ56,470
Ovo je kraj...

46
00Ψ09Ψ17,523 --> 00Ψ09Ψ22,308
JanineΞ
JanineΞ

47
00Ψ09Ψ55,585 --> 00Ψ09Ψ58,587
Makni se. Previe si
mlad za ovakve stvari.

48
00Ψ09Ψ58,761 --> 00Ψ10Ψ00,327
Ali mama...
- Tiina. Makni se.

49
00Ψ11Ψ03,749 --> 00Ψ11Ψ08,404
Meri, moda je bolje da ne bude sama.

50
00Ψ11Ψ08,578 --> 00Ψ11Ψ11,580
Zato ne podijeli sa mnom moja kola

51
00Ψ11Ψ11,796 --> 00Ψ11Ψ15,886
Lijepo od tebe, ali se
moram sama suoiti s tim.

52
00Ψ11Ψ43,813 --> 00Ψ11Ψ47,249
U redu narode, idemo dalje.

53

[...]
Everything OK? Download subtitles