Preview Subtitle for A Road Apart


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,567 --> 00:00:04,945
"Izgleda, jedino to se danas via"

2
00:00:05,035 --> 00:00:08,300
"To su nasilje u filmovima i seks na TV-u"

3
00:00:08,385 --> 00:00:11,922
"Ali gde su one dobre,
staromodne vrednosti"

4
00:00:12,012 --> 00:00:13,996
"na koje smo se nekad oslanjali?"

5
00:00:15,003 --> 00:00:18,223
"Srea to je tu porodini tip"

6
00:00:18,312 --> 00:00:23,210
"Srea to je tu ovek to e vam
sigurno priati sve te stvari to nas"

7
00:00:23,296 --> 00:00:24,883
"zasmeju i rasplau"

8
00:00:24,971 --> 00:00:30,187
"On je porodini tip"

9
00:00:30,433 --> 00:00:32,565
PORODINI TIP
- JEDAN ZA KOLJKU, DVA ZA MORE -

10
00:00:33,151 --> 00:00:35,237
- Izvolite, momci.
- Hvala, Horas.

11
00:00:35,320 --> 00:00:40,116
I kaem ja efu da ne ostajem u toj glupoj
fabrici igraaka. Obii u par mesta.

12
00:00:40,242 --> 00:00:41,993
To je kul.

13
00:00:44,079 --> 00:00:46,164
- Izvolite, momci.
- Hvala, Horas.

14
00:00:46,289 --> 00:00:51,169
I kaem ja efu da ne ostajem u toj glupoj
fabrici igraaka. Obii u par mesta.

15
00:00:51,294 --> 00:00:53,046
To je fino.

16
00:00:55,131 --> 00:00:57,342
- Izvolite, momci.
- Hvala, Horas.

17
00:00:57,425 --> 00:01:02,138
I kaem ja efu da ne ostajem u toj glupoj
fabrici igraaka. Obii u par mesta.

18
00:01:02,222 --> 00:01:05,141
ivi "la vida loka".

19
00:01:05,267 --> 00:01:09,020
- Pa, kasno je. Bolje da krenem kui.
- Kako to misli "kui"? Vi momci ivite ovde.

20
00:01:10,897 --> 00:01:16,111
Za "Pijanu koljku", momci, gde ne trae
dokaz o starosti a ne traim ga ni ja.

21
00:01:16,111 --> 00:01:19,322
Kvegmajer, zaboravio si da kae "oh".

22
00:01:19,447 --> 00:01:24,035
Siguran si? Mislim da jesam.
Dobro, evo, za svaki sluaj... Oh!

23
00:01:24,119 --> 00:01:28,415
Prekidamo program zbog vanog
saoptenja o pribliavanju uragana Norman.

24
00:01:28,498 --> 00:01:31,543
Sa nama je Greg, meteoroloki pantomimiar.

25
00:01:31,543 --> 00:01:34,671
Dobro, bie hladno. Jako hladno.

26
00:01:34,754 --> 00:01:36,548
I bie vetrovito.

27
00:01:36,548 --> 00:01:41,970
A roditelji naroda e bacati fekalne
materije sa krovova. Grozno!

28
00:01:42,053 --> 00:01:45,181
O. Ne. Izvinjavam se. To je kia.

29
00:01:45,307 --> 00:01:47,809
Da. Bie kie.

30
00:01:49,686 --> 00:01:53,648
Zapamtite, uzrok povreda broj jedan
za vreme uragana je slomljeno staklo.

31
00:01:53,732 --> 00:01:57,277
Znai, drite se dalje od
prozora. A ti, Piter, skloni to.

32
00:01:57,402 --> 00:01:59,696
Ma 'ajde, Lois. Samo jo jednu pesmu.

33
00:02:06,161 --> 00:02:11,583
Mama, plaim se da e, uragan, ako zaspim,
da mi se prikrade i uradi mi vazektomiju.

34
00:02:11,666 --> 00:02:17,005
Opusti se, Kris. Nita loe se ne deava kad
spava. ak tavie, nekad se deavaju lepe stvari.

35
00:02:17,088 --> 00:02:20,342
O, Deni... Deni...

36
00:02:20,342 --> 00:02:23,261
O, da. Deni, ne prestaj.

37
00:02:23,261 --> 00:02:30,143
O, Riard Deni, tvoji specijali
komedija na HBO su usreili milione.

38
00:02:30,143 --> 00:02:32,312
I kakva lepa guza.

39
00:02:32,424 --> 00:02:33,961
SKLONITE OD URAGANA ZA ENE

40
00:02:34,314 --> 00:02:37,442
- Ovuda, narode.
- Blagosloveni bili to nam pomaete, oe.

41
00:02:37,442 --> 00:
[...]
Everything OK? Download subtitles