Preview Subtitle for Peyton Place


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:45,454 --> 00:00:47,420
Meri...

2
00:00:49,490 --> 00:00:52,051
Nezvani鈩o,
ovo je bio poba鐶j.

3
00:00:52,128 --> 00:00:54,756
ali zvani鈩o, ovo
je apendektomija.

4
00:00:54,829 --> 00:00:58,823
Ali to je la! - Izvadio sam
joj slepo crevo. Da li si razumela?

5
00:01:00,136 --> 00:01:02,603
仔li li da uni嗾i 枴vot
devojke zbog jedne re鑛?

6
00:01:02,670 --> 00:01:06,072
Ne, ali da falsifikujem...
- Sam 誦 to da uradim.

7
00:01:06,141 --> 00:01:09,236
Ako ikada bude
rekla nekome o ovom,

8
00:01:09,311 --> 00:01:12,906
ispri鐶誦 svima sve o tebi
i onom prodavcu lekova.

9
00:01:12,980 --> 00:01:16,679
Doktore, to je ucena.
- U pravu si.

10
00:01:18,319 --> 00:01:20,915
Neli, dobro je.
Sada je sve u redu.

11
00:01:20,989 --> 00:01:23,718
Hvala Bogu!

12
00:01:26,593 --> 00:01:29,495
Kakva sramota!

13
00:01:31,599 --> 00:01:36,593
Neli, nemoj tako da govori.
Niko ne詁 znati osim nas troje.

14
00:01:36,671 --> 00:01:39,266
Ljudi 詁 saznati.
Uvek saznaju.

15
00:01:39,340 --> 00:01:41,367
Niko ne詁 saznati,

16
00:01:41,444 --> 00:01:44,072
ako im ne bude rekla.

17
00:01:44,146 --> 00:01:47,046
Razume?
- Ne誦.

18
00:01:47,114 --> 00:01:49,742
Dobro. Idi ku詈 sada.

19
00:01:49,819 --> 00:01:52,049
Hvala, doktore.

20
00:01:52,120 --> 00:01:54,986
Hvala.

21
00:02:05,337 --> 00:02:08,864
Ne brini zbog
posla. ネeka詁 te.

22
00:02:08,941 --> 00:02:10,875
Hvala vam na spava詈ci.

23
00:02:10,943 --> 00:02:12,877
Zdravo, go Mekenzi.
Zdravo, Elison.

24
00:02:12,943 --> 00:02:14,877
Zdravo, Tede.
- Upravo smo krenule.

25
00:02:14,947 --> 00:02:17,175
Nemojte da 柆rite zbog mene.
- Moramo da idemo.

26
00:02:17,247 --> 00:02:20,306
Zdravo, Selena.
Vide詁mo se uskoro.

27
00:02:22,586 --> 00:02:24,520
Ka柆 da 詁 procvetati
za mesec dana.

28
00:02:24,590 --> 00:02:28,048
Zasadi je u ba嗾i da te
podse訛 na operaciju.

29
00:02:28,127 --> 00:02:30,217
Doneo sam ti jednu
humoristi鈩u knjigu.

30
00:02:31,961 --> 00:02:35,400
Operacije danas nisu stra嗜e.
Brzo 詁 se oporaviti.

31
00:02:40,239 --> 00:02:42,173
Video sam se sa g.
Rosijem danas.

32
00:02:42,241 --> 00:02:44,175
Razgovarali smo o koled柆.

33
00:02:44,241 --> 00:02:47,110
Mo枦a 詁 mi pomo詈
da dobijem stipendiju.

34
00:02:47,179 --> 00:02:51,942
Nagovorio je ネarlija Partrid杪
da radim kod njega do tada.

35
00:02:52,014 --> 00:02:53,985
閣a ka枡 na to?

36
00:02:54,050 --> 00:02:56,247
Ba lepo.

37
00:02:56,318 --> 00:02:59,151
Ali ako budem radio
tamo godinu dana,

38
00:02:59,223 --> 00:03:03,455
pro詈 詁 osam, a ne sedam
godina do advokatskog ispita.

39
00:03:04,697 --> 00:03:06,824
Selena, ne 枡lim da
鐺kam toliko dugo.

40
00:03:06,899 --> 00:03:10,491
仔lim da se o枡nim s tobom
odmah i da postanem advokat.

41
00:03:12,002 --> 00:03:15,770
Du嗤, nemoj da pla鐺.
Nema razloga za to.

42
00:03:15,841 --> 00:03:18,036
Molim te idi, Tede.

43
00:03:18,110 --> 00:03:20,372
Odlazi.

44
00:03:20,443 --> 00:03:22,846
U redu.

45
00:03:22,913 --> 00:03:25,348
Izgleda da sam do啾o
u pogre嗜o vreme.

46
00:03:25,417 --> 00:03:28,215
Do詈 誦 ponovo sutra.
Ose訛詁 se bolje.

47
00:04:25,209 --> 00:04:27,610
Dobro jutro, go Mekenzi.

48
00:04:27,677 --> 00:04:29,874
Neli...


[...]
Everything OK? Download subtitles