Preview Subtitle for Fahrenheit 451


If preview looks OK then Download subtitles


š40ćš160ćDownloaded From www.SubsMax.com
š1ćš1ć23.976
š3070ćš3118ćZDRAVO.
š3118ćš3166ćIZAI! BRZO! TA? KO JE TO?
š3166ćš3226ćBRE! ZA IME BOGA,đIZLAZI ODATLE! JA...
š3226ćš3274ćZDRAVO?
š9850ćš9934ćMONTAG, OVDE.
š10018ćš10126ćPA... KAKVE SU OVO BILE, MONTAG?
š10138ćš10198ćZAISTA NISAM GLEDAO,đSER. POMALO OD SVEGA.
š10198ćš10294ćROMANI, BIOGRAFIJE,đAVANTURE. OH, UOBIAJENO?
š10294ćš10378ćZATO TO RADE? IZOPAENOST.
š10390ćš10450ćUZGRED...
š10450ćš10534ćTA MONTAG RADI KADA NIJE NA DUNOSTI?
š10534ćš10594ćMALO TOGA, SER. KOSIM TRAVU.
š10594ćš10654ćA TA AKO ZAKON TO ZABRANI?
š10654ćš10702ćPOSMATRAO BIH JE KAKO RASTE, SER.
š10702ćš10774ćDOBRO.
š10774ćš10882ćDOBRO. MONTAG BI MOGAO DA UJEđNEKE UZBUDLJIVE VESTI ZA DAN, DVA.
š10882ćš10954ćBENEDIKT NEE BITI JO DUGO SA NAMA,
š10954ćš11050ćA MONTAGOVO IME JEđSPOMENUTO. UNAPREENJE, SER?
š11050ćš11134ćVERUJEM DA POMISAO NAđTO INI MONTAGA SRENIM.
š12431ćš12515ćMISLIM DA SMO KOMIJE.đIVIM BLIZU BLOKA 813.
š12515ćš12587ćZAR NE IVITE TAMO? DA, IVIM.
š12587ćš12659ćDA LI ZNATE DA GOTOVO SVAKIđDAN IDEMO ISTIM PUTEM ZAJEDNO?
š12659ćš12707ćDA LI JE TAKO?
š12707ćš12755ćZATO SAM POMISLILA,
š12755ćš12827ćPA, TREBALO BI DA RAZGOVARAMO.
š12827ćš12899ćDA LI VAM SMETA? OVO TO JA GOVORIM.
š12899ćš12959ćNE, NE, SAMO NASTAVITE. GOVORITE.
š12959ćš13019ćMADA VAM NE MOGU OBEATI DAđU IMATI TA DA VAM ODGOVORIM.
š13019ćš13067ćNE BRINITE ZA TO.
š13079ćš13127ćKADA ZAPONEM, NITAđME NE MOE ZAUSTAVITI.
š13127ćš13211ćMOJ UJKA KAE DA SAMđBESKRAJAN IZVOR REI.
š13211ćš13295ćDA LI TI JE TAJ TVOJ UJAK IKADAđUPOZORIO DA NEPRIA SA STRANCIMA?
š13295ćš13403ćNE. JEDNOM MI JE REKAO DA AKO MEđNEKO PITA KOLIKO IMAM GODINA...
š13403ćš13463ćKAEM DA IMAM 20 I DA SAM LUDA.
š13463ćš13523ćTO UVEK IDE JEDNO S DRUGIM. "LUDA"?
š13523ćš13619ćAHA. UDARENA. OPIENA.
š13619ćš13679ćU SVAKOM SLUAJU, NE PLAIM VAS SE.
š13679ćš13775ćA I ZATO BIH? ZAISTA NEMA RAZLOGA.
š13775ćš13847ćZBOG UNIFORME, PRETPOSTAVLJAM.
š13847ćš13907ćVEINA LJUDI JE SE... PLAI,
š13907ćš13967ćPLAI SE VATROGASACA.đOVO JE MOJA STANICA.
š13967ćš14027ćI MOJA.
š14039ćš14111ćDA LI SI POZORNIK?đOH, NE. JO UVEK NE.
š14111ćš14207ćPOZORNIK MORA DA- USKOROđU DOBITI UNAPREENJE.
š14207ćš14279ćAK I ZATVORENIH OIJU BIH MOGLAđDA KAEM TA STE PO ZANIMANJU.
š14291ćš14363ćZBOG MIRISA KEROZINA?
š14363ćš14423ćJAK MIRIS, ZAR NE?
š14435ćš14531ćMOJOJ ENI SE BA I NE DOPADA.đKAE DA SE ZADRAVA SVUDA.
š14531ćš14627ćMENI NE SMETA. MENI DOE KAO... PARFEM.
š14639ćš14723ćPARFEM? DA, PARFEM,đKAO BILO KOJI DRUGI.
š14783ćš14855ćMISLIM DA NISAM VIDELAđVAU ENU. KAKVA JE?
š14855ćš14939ćJAKO SLINA TEBI,đSAMO TO IMA DUGU KOSU.
š14939ćš15011ćSLINA MENI? JAKO SLINA.
š15059ćš15155ćRECITE MI, TAJ BORJ KOJIđNOSITE, TA ON PREDSTAVLJA?
š15155ćš15215ćOH, FARENHAJT 451.
š15215ćš15287ćZATO 451 A NE 813 ILI 121?
š15299ćš15359ćFARENHAJT 451 JE TEMPERATURA NA KOJOJ...
š15359ćš15443ćPOINJE DA GORI PAPIR KNJIGE.
š15503ćš15587ćELELA BIH DA VAS PITAM NETOđDRUGO, SAMO SE NE USUUJEM.
š15587ćš15647ćSLOBODNO.
š15647ćš15707ćDA LI JE ISTINA...
š15719ćš15767ćDA SU PRE MNOGO GODINA...
š15767ćš15887ćVATROGASCI GASILI POAREđA NE SPALJIVALI KNJIGE?
š15887ćš15959ćZAISTA JE TVOJ UJAK U PRAVU. TI SI LUDA.
š15959ćš16007ć"GASILI POARE"? KO TI JE TO R?
š16007ćš16103ćNE ZNAM. NEKO. ALI DA LI JEđISTINA? KAKO UDNA IDEJA.
š16103ćš16187ćKUE SU ODUVEK BILEđNEZAPALJIVE. NAA NIJE.
š16187ćš16283ćPA, ONDA, ONDA E USKORO BITI SPALJENA.
š16295
[...]
Everything OK? Download subtitles