Preview Subtitle for Arn


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:37,520 --> 00:00:41,639
Bazirano na izveštaju Jana Guillousa

2
00:00:50,996 --> 00:00:55,515
Sveta Zemlja

3
00:00:56,195 --> 00:01:02,753
Rat izmedju hrišæana i muslimana
desio se na mestu koje je sveto svima:

4
00:01:02,793 --> 00:01:04,793
Jerusalim.

5
00:01:04,833 --> 00:01:10,631
Bujice i kiša uèinile su opasnim
kretanje kroz negostoljubivu zemlju.

6
00:02:04,417 --> 00:02:06,456
Da bi zaštitila putnike i hodoèasnike-...

7
00:02:06,576 --> 00:02:12,535
hrišæanska crkva poslala je najbolje ratnike:
vitezove templare.

8
00:02:20,972 --> 00:02:25,411
Za neke, oni su bili vojnici blagosiljani od Boga.

9
00:02:26,171 --> 00:02:30,650
Za druge, bili su djavoli i zli demoni.

10
00:03:00,922 --> 00:03:03,241
To je on.

11
00:03:04,001 --> 00:03:06,880
Djavo sa crvenim krstom: Al Ghouti.

12
00:03:12,638 --> 00:03:15,598
Zašto bi nam on pomogao?

13
00:03:31,753 --> 00:03:33,833
Al Ghouti.

14
00:03:40,711 --> 00:03:42,710
Arn.

15
00:03:48,949 --> 00:03:50,948
Arn.

16
00:03:55,107 --> 00:03:58,026
Pre mnogo godina,
u hladnim nordijskim zemljama, -...

17
00:03:58,146 --> 00:04:01,665
odrastao je Arn Magnusson.

18
00:04:01,825 --> 00:04:07,584
Njegova sudbina je bila znaèajna
za ivot i smrt mnogih ljudi.

19
00:04:10,583 --> 00:04:13,542
Arn, gde si?

20
00:04:15,542 --> 00:04:18,381
Više nije zabavno.

21
00:04:19,101 --> 00:04:22,340
Arn, istupi napred.

22
00:04:22,780 --> 00:04:25,579
Ti si mrtav.

23
00:04:45,014 --> 00:04:48,413
Šta radiš ovde sam?

24
00:04:50,132 --> 00:04:53,211
Ovo nije mesto za odmor.

25
00:04:58,770 --> 00:05:02,809
Arn je rodjen na farmi Arnäs
u Västra Götaland, -...

26
00:05:02,929 --> 00:05:08,567
malom kraljevstvu u kom su se tri moænika
borili za kraljevsku vlast.

27
00:05:11,207 --> 00:05:15,006
Arnovi roditelji,
koji su bili seljaci, -...

28
00:05:15,166 --> 00:05:19,005
dugo su uspevali da odre mir sa komšijama.

29
00:05:21,324 --> 00:05:24,643
Jeste li videli momke?
-- Ne, Gdjo. Sigrid.

30
00:05:34,920 --> 00:05:37,719
Gdine. Magnus, Broren je ovde.

31
00:05:44,118 --> 00:05:48,797
Pronašao sam ove dve severno od karlice.
-- Jesi li išao od prstiju do kosti?

32
00:05:48,877 --> 00:05:53,195
Na šta si mislio?
Koliko puta moram da ti kaem?

33
00:05:53,955 --> 00:05:57,474
Ne smeš sam u šumu!
-- Ne.

34
00:05:58,594 --> 00:06:00,633
Ulazi unutra, odmah!

35
00:06:01,393 --> 00:06:03,992
Birger.
-- Magnus.

36
00:06:06,432 --> 00:06:10,791
Šta te dovodi ovde, brate?
-- Kralj je na putu ovamo.

37
00:06:14,790 --> 00:06:18,868
Kong Erik Jedvardsson
se borio protiv opasnog neprijatelja -...

38
00:06:18,988 --> 00:06:22,587
da bi poveæao svoju snagu.

39
00:06:22,747 --> 00:06:28,666
U blizini Arnäsa, on je podigao crkvu
koja sada nosi njegovo ime.

40
00:06:31,225 --> 00:06:36,144
Govorim o uèvršæavanju našeg dugog prijateljstva
u crkvi, na svetoj zemlji.

41
00:06:36,224 --> 00:06:42,902
Da li da prihvatim njihovu podršku? Ili moram
da napustim kuæu kao njihov neprijatelj?

42
00:06:45,501 --> 00:06:48,980
Knut, izvadi ono što je zabranjeno.

43
00:06:49,860 --> 00:06:52,939
Odabiranje strane moe biti krucijalno.

44
00:06:53,059 --> 00:06:59,977
Kraljev sin Knut je znao da onaj ko se bori
za krunu moe da dobije mnogo
[...]
Everything OK? Download subtitles