Preview Subtitle for That S Entertainment


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:00:03,940 --> 00:00:06,940
ШэБ1Щф р а с и е р (07Ь10)ШэБ0Щ
- ШэБ1ЩШэИ1ЩлЕА СЖЕ ГОЖОРЕШэБ0ЩШэИ0Щ -

2
00:00:12,110 --> 00:00:16,580
ШэИ1ЩжАУАН жАУЕНДАН
жАУЕРЕ.

3
00:00:21,680 --> 00:00:24,920
оПА еДДИЕ, ТИ ЗНА ДА ПРИА!

4
00:00:26,021 --> 00:00:28,121
ШэИ1ЩйА ОДУЖЕК ЗНАМ ДА ПРИАМ.

5
00:00:28,320 --> 00:00:32,790
ШэИ1ЩсАМО САМ СЕ УЖАО ЗА ПОСЕБНЕ ПРИЛИКЕ,
КАО ТО ЙЕ НЕИЙИ 'ЖАУЕНДАН'.

6
00:00:32,990 --> 00:00:34,900
дА, ДА, еДИ, МНОГО ТИ ХЖАЛА.

7
00:00:35,090 --> 00:00:39,630
нЕГО, СЛУАЙ, ХТЕО САМ ДА ПОПРИАМО
О ТАТИ. мИСЛИМ ДА ПОЛАКО ГУБИ РАЗУМ.

8
00:00:40,230 --> 00:00:43,730
нЕ ГОЖОРИ МУ ТАКЖЕ СТЖАРИ. оН ЙЕ
ПАС, МОДА НЕЕ ЗНАТИ ДА СЕ АЛИ.

9
00:00:43,870 --> 00:00:46,470
о ТАТА, НИСАМ НИ ЗНАО
ДА СИ ОЖДЕ.

10
00:00:47,260 --> 00:00:51,210
дА. дАЙ МИ ЙО НЕКОЛИКО МИНУТА
И СПРЕМИУ ТИ РОЕНДАНСКИ ДОРУАК.

11
00:00:51,440 --> 00:00:54,610
хАЙДЕ, еДДИЕ.
-ШэИ1ЩиЗА ТЕБЕ САМ.ШэИ0Щ

12
00:01:00,520 --> 00:01:05,020
о, ТО ИЗГЛЕДА ЙАКО ЛЕПО, ТАТА.
-дА. и ЖИДИ ТА САМ НААО.

13
00:01:05,460 --> 00:01:07,660
нОЖИНЕ КОЙЕ СУ ИЗАЛЕ ДАНА
КАДА СИ ТИ РОЕН.

14
00:01:07,800 --> 00:01:10,600
а СТАЛНО ТИ ГОЖОРИМ
ДА ОИСТИ ТАЙ ТЖОЙ ОРМАР.

15
00:01:11,300 --> 00:01:16,370
пОРУИО САМ ИХ. -пА, ДА ЖИДИМО КАКЖА
СУ СЕ ЙО УДЕСА ДЕСИЛА НА ТАЙ ДАН.

16
00:01:19,050 --> 00:01:23,250
"сУМНЙИЖИ ЛЕЖИАР ОТЕРАН СА
МЕСТА САОБРААЙЦА."

17
00:01:24,550 --> 00:01:26,950
бА САМ РОЕН У ШэИ1ЩЖЕСЕЛОШэИ0Щ ЖРЕМЕ.

18
00:01:27,350 --> 00:01:30,550
оК, ЗНАМ ДА ЙЕ ЖЕЕРАС УРКА...
АЛИ... ИЗЖОЛИ.

19
00:01:30,990 --> 00:01:34,460
сРЕАН РОЕНДАН.
зАМИСЛИ ЕЛЙУ.

20
00:01:35,280 --> 00:01:36,650
хЖАЛА ТИ.

21
00:01:38,630 --> 00:01:41,600
ТА ЙЕ БИЛО?
-лЕА...

22
00:01:43,200 --> 00:01:46,700
...УКОИЛА СУ МИ СЕ.
-оХ, ОК. хАЙДЕ. сАМО ПОЛАКО.

23
00:01:48,290 --> 00:01:51,870
пОЛАКО... еТО.
-о, бОЕ.

24
00:01:52,610 --> 00:01:56,010
мАЛО СУ МЕ БОЛЕЛА У ПОСЛЕДНЙЕ ЖРЕМЕ,
БИО САМ КОД ДОКТОРА ПРОЛЕ НЕДЕЛЙЕ.

25
00:01:56,130 --> 00:01:58,180
аЛИ МИ ЙЕ РЕКАО
ДА МИ АПСОЛУТНО НИТА НЕ ФАЛИ.

26
00:01:58,280 --> 00:02:01,220
дОКТОРИ ТИ НИКАД НИТА НЕ КАУ.
тО ЙЕ САМО ГОМИЛА ПРЕПЛАЕНИХ ЛУДАКА.

27
00:02:01,320 --> 00:02:05,320
оХ, ПАРДОН. нИСАМ МИСЛИО НА ТЕБЕ,
ПРИАМ О ПРАЖИМ ДОКТОРИМА.

28
00:02:07,250 --> 00:02:11,160
кАКО ЙЕ МОГУЕ ДА МИ СЕ ОЖО ДЕАЖА?
йА САМ САЖЕСТАН ПО ПИТАНЙУ КИМЕ.

29
00:02:11,260 --> 00:02:14,860
еТО, ПРЕ НЕКИ ДАН КАД МИ ЙЕИЛА ПРЕТЕКИХ КНЙИГА ИЗ ПОДРУМА,

30
00:02:14,960 --> 00:02:17,560
ИНСИСТИРАО САМ ДА МИ ТО
дАПХНЕ ДОНЕСЕ У ТРИ ТУРЕ.

31
00:02:19,040 --> 00:02:22,700
зНА, МИСЛИМ ДА ИМАМ СТАРИ СТЕЗНИК
У МОЙОЙ СОБИ. иДЕМ ПО НЙЕГА.

32
00:02:22,800 --> 00:02:25,740
тАТА, МОЛИМ ТЕ. нЕУ НОСИТИ НИТА
ТО СЕ ЗОЖЕ ШэИ1ЩСТЕЗНИК.ШэИ0Щ

33
00:02:25,840 --> 00:02:29,640
а АКО ГА ЗОЖЕМ ШэИ1ЩОПАСА ЗА ЛЕАШэИ0Щ?
-дОНЕСИ ГА!

34
00:02:39,290 --> 00:02:40,890
дАПХНЕ?

35
00:02:44,060 --> 00:02:45,660
мИЛИ бОЕ!

36
00:02:49,700 --> 00:02:51,070
сТИЕМ!

37
00:02:55,200 --> 00:02:57,510
нЕ БИ МИ ОЖОЛИКО ТРЕБАЛО...

38
00:02:58,610 --> 00:03:00,910
...ДА МИ ЙЕ ОЖДЕ
КУНА ПОМОНИЦА.

39
00:03:04,170 --> 00:03:06,410
йА САМ ФИЗИО-ТЕРАПЕУТ.

40
00:03:06,610 --> 00:03:09,480
оНДА МЕ МОЕ ОДЖЕСТИ
ДО ФОТЕЛЙЕ. -оХ, ЗАБОГА!

41
00:03:09,610 --> 00:03:12,020
оПЕТ ИМАТЕ ПРОБЛЕМА СА ЛЕ
[...]
Everything OK? Download subtitles