Preview Subtitle for Demon Queen


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,680 --> 00:00:08,750
Pajper, da li si proverila tortu?

2
00:00:09,000 --> 00:00:10,149
Da.

3
00:00:10,480 --> 00:00:12,789
To je dobro, zato što ne elim
da torta bude isporuèena

4
00:00:13,000 --> 00:00:14,228
dok ne stignu stoljnaci.

5
00:00:14,400 --> 00:00:16,152
Proverila sam tortu.

6
00:00:16,400 --> 00:00:18,436
Moeš li molim te da
ugasiš taj mikrofon?

7
00:00:18,640 --> 00:00:21,359
Izvini, upravo proveravam zvuk.

8
00:00:22,760 --> 00:00:24,830
Šta je sa limuzinom?
Dušo, da li si iznajmila limuzinu?

9
00:00:25,000 --> 00:00:28,276
Sredjeno je, zajedno sa
DJem, dostavljaèem,

10
00:00:28,480 --> 00:00:31,313
stolovima i pirinèem.

11
00:00:31,520 --> 00:00:34,034
Pirinèem? Ne, ne, ne moemo
bacamo pirinaè.

12
00:00:34,360 --> 00:00:36,828
- Zašto?
- Jer ptice ne mogu da svare pirinaè

13
00:00:37,080 --> 00:00:40,959
- i naduæe se.
- Okej, bacaæemo seme za ptice,

14
00:00:41,120 --> 00:00:42,872
ili æemo puštati balone.

15
00:00:43,280 --> 00:00:46,158
Ne, ne. Ne moemo ni balone
da puštamo, oni lete do okeana.

16
00:00:46,320 --> 00:00:48,709
Kitovi ih moad zamene za planktone,
a ja ne mogu da razmišljam

17
00:00:48,880 --> 00:00:52,111
o kitovima koji se nasukaju
na obalu, tokom venèanja, okej?

18
00:00:52,280 --> 00:00:53,918
Dušo, zna, da hoæeš
savršem dam,

19
00:00:54,080 --> 00:00:55,957
ali moraš malo da se
opustiš i diši.

20
00:00:56,120 --> 00:00:58,554
Disanje je dobro.
Disanje ti je drug.

21
00:00:58,720 --> 00:01:02,554
Opa! Jel' ovo venèanje,
ili krunisanje?

22
00:01:05,200 --> 00:01:07,350
- Gde mi je haljina?
- Nije kod mene.

23
00:01:09,120 --> 00:01:12,112
Ne dišem. Kako to misliš?
Kako si mogla da zaboraviš haljinu

24
00:01:12,280 --> 00:01:14,714
dan pred venèanje?
Butik venèanica je sutra zatvoren.

25
00:01:14,880 --> 00:01:17,269
Opusti se, otvorena je veèeras,
planiram da je podignem

26
00:01:17,440 --> 00:01:20,113
- na putu ka propnoj veèeri.
- Dobro je.

27
00:01:20,280 --> 00:01:23,670
- Zašto ne sednemo?
- Da, sedenje je dobro.

28
00:01:25,520 --> 00:01:29,035
Mislim da sam se previše uzbudila.
Znaš, jer samo elim

29
00:01:29,200 --> 00:01:34,399
da sutra bude savršeno.
Bez propusta. Ni prirodnih, ni natprirodnih.

30
00:01:34,560 --> 00:01:36,710
Bez magije, bez duhova.

31
00:01:37,520 --> 00:01:38,794
Ljudi, razumete?

32
00:01:39,480 --> 00:01:42,870
Samo hoæu da bude lepo
i normalno.

33
00:01:43,040 --> 00:01:45,679
Dušo, obeæavam da æeš
imati savršeno venèanje.

34
00:01:45,840 --> 00:01:50,311
U ovo vreme, sutra, ti i Kol
æete biti vezani brakom.

35
00:01:52,720 --> 00:01:55,792
Brak æe biti najgora
moguæa stvar.

36
00:01:56,240 --> 00:01:59,312
To æe te spreèiti da ikada
postaneš Izvor.

37
00:01:59,520 --> 00:02:00,635
To nije moguæe.

38
00:02:01,000 --> 00:02:02,228
To sam predvidela.

39
00:02:02,560 --> 00:02:04,551
U koliko, naravno,
ne otkaeš venèanje.

40
00:02:04,720 --> 00:02:06,392
Ne mogu. Treba mi Fibi.

41
00:02:06,560 --> 00:02:09,028
Da i to vidim.

42
00:02:10,280 --> 00:02:11,793
Prošli smo kroz ovo.

43
00:02:12,240 --> 00:02:15,437
Kolova ljubav prema Fibi još postoji
u meni. Ne mogu da je pobedim.

44
00:02:15,600 --> 00:02:17,909
Ako hoæu da povratim izgubljeno,
t
[...]
Everything OK? Download subtitles