Preview Subtitle for Black Hand


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,200 --> 00:00:02,900
Cylonce je stvorio čovek

2
00:00:03,700 --> 00:00:06,300
pobunili su se

3
00:00:06,800 --> 00:00:09,800
evoluirali su

4
00:00:10,300 --> 00:00:13,200
postoji mnogo kopija

5
00:00:16,700 --> 00:00:18,500
i imaju plan

6
00:00:20,300 --> 00:00:22,300
Ranije u "Battlestar Galactica"

7
00:00:23,800 --> 00:00:25,800
Čestitam na unapređenju u kapetana.

8
00:00:26,900 --> 00:00:28,600
Žao mi je što nisam bio prisutan.

9
00:00:29,900 --> 00:00:31,000
Hvala, sir.

10
00:00:31,500 --> 00:00:32,800
Kako ti je majka?

11
00:00:33,000 --> 00:00:34,600
Udaje se.

12
00:00:37,400 --> 00:00:40,400
U planinama, severno odavde, ima
jedan mali potok.

13
00:00:40,400 --> 00:00:44,600
Voda je tako bistra, kao da gledaš kroz staklo.

14
00:00:45,300 --> 00:00:48,000
Razmišljam da izgradim kolibu tamo.

15
00:00:50,000 --> 00:00:51,700
- Ti i Cally ste se posvađali?
- Nisi nas čuo?

16
00:00:51,900 --> 00:00:53,200
Mislim da smo mogli da naplaćujemo ulaznice!

17
00:00:53,900 --> 00:00:56,500
Za brak! Zašto bismo inače gradili barove?

18
00:00:59,400 --> 00:01:03,500
Još nije prekasno da Baltar...prosto iščezne.

19
00:01:05,600 --> 00:01:07,100
Ne možemo tako.

20
00:01:08,500 --> 00:01:10,700
I pored svih svojih zločina, on
je ipak jedan od nas.

21
00:01:11,800 --> 00:01:13,600
I šta ćemo sada?

22
00:01:14,800 --> 00:01:16,900
Daćemo mu suđenje...

23
00:01:53,000 --> 00:01:55,100
- Pukovnik Tigh je došao da vas vidi, admirale.
- Neka uđe.

24
00:02:10,900 --> 00:02:11,800
Ti si baš poranio!

25
00:02:12,400 --> 00:02:14,700
Nisam mogao da spavam, pa da
učinim nešto korisno.

26
00:02:20,100 --> 00:02:22,000
Srećna godišnjica, Bille!

27
00:02:53,200 --> 00:02:54,500
Dobro je...

28
00:02:55,100 --> 00:02:56,700
Ne znam, proveri ti.

29
00:02:59,300 --> 00:03:01,000
Tata postaje dobar u ovom.

30
00:03:01,000 --> 00:03:02,700
Tati je dosadilo da si uvek opeče nadlanicu.

31
00:03:03,900 --> 00:03:05,900
Treba da se spremimo, imamo jutarnju smenu.

32
00:03:06,800 --> 00:03:08,700
Mislila sam da ćemo provesti dan s Nickyjem.

33
00:03:09,000 --> 00:03:11,600
I ja sam, dok Laskin i Perry nisu
prijavili da su bolesni.

34
00:03:11,900 --> 00:03:13,300
Dobro je...

35
00:03:19,200 --> 00:03:23,100
Pa si se dobrovoljno javio da ga zameniš?
Jedva dobivamo slobodno i ovako.

36
00:03:23,400 --> 00:03:25,200
Cally, znaš da nemamo dovoljno radnika.

37
00:03:25,700 --> 00:03:28,200
Nemamo dovoljno radnika od kada smo došli ovamo.

38
00:03:29,200 --> 00:03:32,800
Znam samo da radnici u obdaništu
viđaju Nickyja češće nego mi.

39
00:03:33,000 --> 00:03:36,700
Pa, dok radnici u obdaništu ne nauče
da poprave viper, biće ovako.

40
00:03:37,600 --> 00:03:39,400
Hej, maleni, dođi ovamo!

41
00:03:40,900 --> 00:03:43,600
Znam, znam, tek si legao, zar ne?

42
00:03:44,900 --> 00:03:45,800
Dođi. Držim te.

43
00:03:50,300 --> 00:03:51,800
Odvešću ga u obdanište.

44
00:03:53,900 --> 00:03:54,800
Eto ga.

45
00:03:55,700 --> 00:03:56,700
Hej!

46
00:03:58,000 --> 00:03:59,500
Da nisi zaboravio nešto?

47
00:04:03,700 --> 00:04:05,800
- Šta imamo na rasporedu?
- Ništa seksi.

48
00:04:06,200 --> 00:04:08,300
CO2 ističe u ambulanti.

49
00:04:08,800 --> 00:04:10,90
[...]
Everything OK? Download subtitles