Preview Subtitle for Across The Universe


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:56,138 --> 00:01:02,012
Hoe li neko sasluati moju priu....

2
00:01:03,043 --> 00:01:06,911
...o devojci koja je dola da ostane.

3
00:01:08,946 --> 00:01:15,105
Takav je tip da je eli
toliko, da zaali

4
00:01:16,299 --> 00:01:21,377
ali, ipak nije ti krivo
ni jednog, jedinog dana.

5
00:01:22,776 --> 00:01:27,807
Devojka...

6
00:01:30,723 --> 00:01:34,175
...devojka...

7
00:04:03,217 --> 00:04:04,830
Izvodi me sledee sedmice.

8
00:04:05,824 --> 00:04:07,438
Ti preuzima odavde.

9
00:04:08,838 --> 00:04:10,369
Moda neu biti raspoloen.

10
00:04:11,445 --> 00:04:12,560
Doi.

11
00:04:14,450 --> 00:04:15,600
Vraam se uskoro.

12
00:04:16,744 --> 00:04:18,642
Vidimo se u kampu.

13
00:04:20,071 --> 00:04:21,020
A, posle toga.

14
00:05:01,686 --> 00:05:04,130
Kako ide, sine.
Kao i uvek Cyril.

15
00:05:05,076 --> 00:05:06,559
Isto sam mislio
kada sam bio tvojih godina.

16
00:05:06,797 --> 00:05:09,620
Govorio sam sebi,
kada budem imao 64...

17
00:05:09,894 --> 00:05:11,342
...biu daleko od ovog mesta.

18
00:05:12,481 --> 00:05:13,596
Ali sam ovde jo uvek.

19
00:05:14,004 --> 00:05:17,492
Sklonite se, neki su edni,
a zatvara se za 5 minuta.

20
00:05:20,731 --> 00:05:21,965
Zdravo, Charlie.

21
00:05:27,364 --> 00:05:29,227
Nedostajae ti ovo mesto.

22
00:05:53,230 --> 00:05:55,591
Ispeglala sam ti koulje.

23
00:05:57,412 --> 00:06:00,438
Ne verujem da u ih nositi.
Hoe kada bude iao u Ameriku.

24
00:06:02,325 --> 00:06:03,890
Da, ali to moe biti
mesecima od sada.

25
00:06:04,578 --> 00:06:07,817
Ako hoe da vidi Ferry
Zato ne potpie.

26
00:06:09,271 --> 00:06:11,134
Pre nego to svaku no luta.

27
00:07:07,146 --> 00:07:09,424
Nekada oseam da mi
ne govori sve.

28
00:07:10,556 --> 00:07:12,751
Samo mi je potreban predah, Molly.

29
00:07:14,728 --> 00:07:16,009
Vratiu se i pre nego
to bude svesna da sam otiao.

30
00:07:16,241 --> 00:07:18,602
Hoe samo da raskine sa mnom.
Je l se o tome radi.

31
00:07:20,047 --> 00:07:21,079
Doi.

32
00:07:22,738 --> 00:07:25,942
Zatvori oi i poljubi'u te.

33
00:07:27,192 --> 00:07:30,099
Ve' sutra 'e〈 mi nedostajati.

34
00:07:33,074 --> 00:07:36,645
Zapamti da 'u uvek biti tu.

35
00:07:36,756 --> 00:07:38,405
ta hoe da kae.
ta.

36
00:07:39,635 --> 00:07:41,996
Sve dok ne budem tu

37
00:07:43,222 --> 00:07:46,711
pisa'u svakog dana.
Bolje bi ti bilo.

38
00:07:48,072 --> 00:07:50,979
I posla'u svu svoju ljubav.

39
00:07:52,119 --> 00:07:53,733
Tebi.
Prokletnie.

40
00:07:54,840 --> 00:07:58,044
Pretvara'u se da ljubim...

41
00:07:58,574 --> 00:08:01,315
...usne koje nedostaju...

42
00:08:02,111 --> 00:08:06,975
...i nadati se da 'e mi se
snovi ostvariti...

43
00:08:08,014 --> 00:08:11,170
...Na putu sam...

44
00:08:11,445 --> 00:08:14,518
...i pisa'u svaki dan...

45
00:08:15,044 --> 00:08:20,419
...i svu ljubav 'u ti poslati.

46
00:08:21,573 --> 00:08:23,767
Voljena...

47
00:08:24,243 --> 00:08:27,066
...tebi 'u poslati...

48
00:08:28,383 --> 00:08:30,495
Svu svoju ljubav...

49
00:08:30,970 --> 00:08:34,043
...je ni〈ta naspram tebe...

50
00:08:44,913 --> 00:08:47,571
...posla'u tebi.

51
00:09:03,656 --> 00:09:05,388
Devojke, mala pauza. H
[...]
Everything OK? Download subtitles