Preview Subtitle for Big Nothing


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:10,500 --> 00:01:13,202
Moje ime je Charlie Wood.

2
00:01:16,548 --> 00:01:19,616
Mislim da sam napravio veliku grešku.

3
00:02:04,970 --> 00:02:07,847
Više...

4
00:02:07,848 --> 00:02:11,850
Ne mogu, dušo. Još malo
više i udarit æeš u mjesec.

5
00:02:11,851 --> 00:02:14,339
I dobiti èvorugu?

6
00:02:17,440 --> 00:02:20,806
Tako je, pametnice, i dobit æeš èvorugu!

7
00:02:34,082 --> 00:02:38,210
O, hej! Emily, vidi tko je to.

8
00:02:38,211 --> 00:02:40,920
Bok, Isabella.
- Bok, Emilita.

9
00:02:40,921 --> 00:02:43,882
Tako... Bok, kako si?
- Hej, sjajno.

10
00:02:43,883 --> 00:02:47,970
OK, spremljen joj je ruèak i
termosica soka od jabuka,

11
00:02:47,970 --> 00:02:51,640
njen Elmo lutak, g. Frizzles,
12 groğica u vreæici...

12
00:02:51,641 --> 00:02:54,518
Shvaæam, g. Wood.

13
00:02:54,519 --> 00:02:57,395
Hvala, vidimo se u pet.
- OK.

14
00:02:57,396 --> 00:03:01,473
U redu, dušo. Doği ovamo, daj mi pet...

15
00:03:25,881 --> 00:03:29,177
Prvo udovica iz Wyominga,
a sad pogrebnik iz Oregona.

16
00:03:29,177 --> 00:03:32,012
Upravo su izvukli mrtvu
djevojku iz rezervoara.

17
00:03:32,013 --> 00:03:34,015
Boe! Samoubojstvo?

18
00:03:34,016 --> 00:03:39,269
Jedino ako je sebi otkinula ruke i
noge prije nego što je samo sebe udavila.

19
00:03:39,270 --> 00:03:43,232
Pen, jedem.
- Misle da je Pogrebnik iz Oregona.

20
00:03:43,233 --> 00:03:45,609
To je èetvrta ubijena
djevojka u posljednjih 6 mjeseci.

21
00:03:45,610 --> 00:03:48,112
Svaka unakaena i izvağena joj utroba...

22
00:03:48,113 --> 00:03:52,190
- Pen! Pen!
- O, oprosti, dušo.

23
00:03:52,826 --> 00:03:57,371
Slušaj, Charlie. Ne moraš ovo raditi.

24
00:03:57,372 --> 00:04:00,165
Naravno da moram. Ne
moemo ivjeti od jedne plaæe.

25
00:04:00,166 --> 00:04:03,167
Koliko puta smo ovog tjedna
dali Emily Spaghettios?

26
00:04:03,169 --> 00:04:05,823
Ona voli Spaghettios.

27
00:04:06,339 --> 00:04:09,549
Dušo, vjeruj mi, kad budu
kupili prava na knjigu...

28
00:04:09,550 --> 00:04:13,678
Nijedan izdavaè nije zvao, Pen.
Nijedan.

29
00:04:13,679 --> 00:04:18,307
Termin crna rupa je skorašnji.

30
00:04:18,308 --> 00:04:23,216
Smislio ga je 1969.
amerièki znanstvenik John...

31
00:04:40,163 --> 00:04:44,125
Imamo oko 200.000 poziva dnevno.

32
00:04:44,126 --> 00:04:48,504
Hotline poziva za neke od
najveæih korporacija u zemlji.

33
00:04:48,505 --> 00:04:53,259
- Sentel Online. Melanie kraj telefona...
... Melanie kraj telefona. Izvolite?

34
00:04:53,260 --> 00:04:55,844
Ponovo, moje ime je Melanie.
Lijep dan vam elim.

35
00:04:55,845 --> 00:04:59,140
Da li vi zapošIjavate samo
ene koje se zovu Melanie?

36
00:04:59,141 --> 00:05:04,102
To je trik zanata. Pozivatelji vole
misliti da dobivaju istog operatera.

37
00:05:04,103 --> 00:05:07,481
Ovo ovdje su Melanie
i John sekcija,

38
00:05:07,482 --> 00:05:10,998
a ovdje su
Jennifer i Steveni.

39
00:05:10,999 --> 00:05:14,231
Ovo ste vi.

40
00:05:15,448 --> 00:05:19,200
Kako to ovo sam ja? Reèeno
mi je da æu biti supervizor.

41
00:05:19,201 --> 00:05:24,331
Morate provesti 6 mjeseci u rovovima

42
00:05:24,332 --> 00:05:27,834
prije nego što konkurirate za supervizora.

43
00:05:27,835 --> 00:05:30,378
Ali ja imam doktorat.

44

[...]
Everything OK? Download subtitles