Preview Subtitle for Comme Un Frere


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:47,478 --> 00:00:52,270
Kao brat

2
00:02:42,717 --> 00:02:44,116
Kako se zoveš?

3
00:02:44,400 --> 00:02:45,354
Zak.

4
00:02:45,717 --> 00:02:46,752
Ja sam Bruno.

5
00:02:49,717 --> 00:02:50,948
Da li èesto dolaziš ovamo?

6
00:02:52,318 --> 00:02:53,991
Ne, ovo mi je prvi put.

7
00:03:01,479 --> 00:03:03,389
Ti si iz provincije, zar ne?

8
00:03:03,717 --> 00:03:05,312
Da, kako si znao?

9
00:03:05,919 --> 00:03:06,907
Naslutio sam.

10
00:03:17,000 --> 00:03:18,991
Èime se baviš?

11
00:03:19,199 --> 00:03:20,758
Radim u banci.

12
00:03:30,598 --> 00:03:32,318
Koji si znak?

13
00:04:35,000 --> 00:04:36,478
Uvek isti.

14
00:04:36,720 --> 00:04:40,110
Pre no što je otišla,
bacila je sve svoje stvari na mene

15
00:04:40,600 --> 00:04:42,271
ja sam èak otišao da vidim Pjeroa,

16
00:04:42,480 --> 00:04:44,357
mog direktora.

17
00:04:44,959 --> 00:04:47,348
Trebalo je da vidiš njenu facu
sledeæeg dana.

18
00:04:48,439 --> 00:04:49,350
Ti si miljama daleko.

19
00:04:49,600 --> 00:04:51,033
Da, izvini.

20
00:04:51,720 --> 00:04:53,153
Šta je po sredi?

21
00:04:53,439 --> 00:04:54,668
Danas mi je roðendan.

22
00:04:54,920 --> 00:04:56,399
Nisi baš sretan zbog toga.

23
00:04:56,639 --> 00:04:57,675
Zašto si to spomenuo?

24
00:04:58,000 --> 00:04:59,956
Baš me briga.

25
00:05:00,160 --> 00:05:02,673
Trebalo bi da budeš sretan
što imaš razlog za slavlje,

26
00:05:02,920 --> 00:05:04,432
s imenom kakvo imaš.

27
00:05:05,959 --> 00:05:07,312
To mi nije pravo ime.

28
00:05:07,519 --> 00:05:08,668
Moje pravo ime je Sebastien.

29
00:05:09,199 --> 00:05:10,918
Promenio sam ga kad
sam se preselio u Pariz.

30
00:05:11,959 --> 00:05:14,235
Zak je iz tv serije
kad sam bio mali.

31
00:05:14,680 --> 00:05:17,911
Heroj koji je bio plav
i zaista lep.

32
00:05:18,360 --> 00:05:20,634
verovatno prvi momak
kojeg sam voleo.

33
00:05:22,519 --> 00:05:24,350
Puniš 20, zar ne?

34
00:05:25,680 --> 00:05:27,271
I nesretan si zbog toga?

35
00:05:27,800 --> 00:05:30,108
Da, mislim da starim.

36
00:05:31,600 --> 00:05:33,954
Ne budi glup,
ti si još mlad!

37
00:05:34,519 --> 00:05:36,350
Ovo mi vraæa uspomene.

38
00:05:38,199 --> 00:05:40,475
Seæam se vremena
od prošle godine

39
00:05:40,959 --> 00:05:42,632
pre no što sam
došao u Pariz.

40
00:06:48,079 --> 00:06:49,035
Gde si bio?

41
00:06:49,319 --> 00:06:50,958
U zalivu, ronio sam.

42
00:06:51,160 --> 00:06:52,228
Da li dolaziš veèeras?

43
00:06:52,399 --> 00:06:53,355
Gde to?

44
00:06:53,600 --> 00:06:54,668
U Džunglu, naravno,
gde drugde?

45
00:06:55,120 --> 00:06:58,350
Sit sam toga,
ali ovde nema ništa drugo.

46
00:06:58,920 --> 00:07:00,591
Da li si dobro?

47
00:07:02,079 --> 00:07:04,071
Dobro mi je,
bio sam miljama odavde.

48
00:07:04,360 --> 00:07:05,872
Malo si me šokirao.

49
00:07:06,079 --> 00:07:07,752
Daj mi samo trenutak.

50
00:07:08,360 --> 00:07:11,033
Onda, vidimo se kasnije
s Marinom i Sofijom.

51
00:07:17,920 --> 00:07:20,480
Izlazio sam sa matematike...

52
00:07:21,360 --> 00:07:23,237
a on me je napao...

53
00:07:23,399 --> 00:07:23,990
Nije moguæe?

54
00:07:24,120 --> 00:07:25,872
Da, bez razloga...

55
00:07:26,120 --> 00:07:29,588
Oèigledno
[...]
Everything OK? Download subtitles