Preview Subtitle for Death Wish 4 The Crackdown


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:04:16,880 --> 00:04:18,200
Upomoæ!

2
00:04:23,360 --> 00:04:24,720
Boe, ne!

3
00:04:42,000 --> 00:04:43,440
Stanite!

4
00:04:57,640 --> 00:05:00,360
Molim vas, prestanite!

5
00:05:13,880 --> 00:05:15,960
Ne!

6
00:05:17,760 --> 00:05:21,000
Spusti je dole!
- Pustite me!

7
00:05:27,880 --> 00:05:28,800
Ubij je.

8
00:05:54,600 --> 00:05:56,320
Ko si ti, do ğavola?

9
00:06:02,520 --> 00:06:03,560
Smrt.

10
00:06:47,240 --> 00:06:49,280
Èekaj.

11
00:06:50,560 --> 00:06:52,720
Molim te, nemoj.

12
00:07:48,280 --> 00:07:49,600
Naporno radite?

13
00:07:51,360 --> 00:07:52,600
Zdravo, Erica.

14
00:07:53,520 --> 00:07:55,920
Da li je to novi umetnièki centar?
- Da.

15
00:07:56,040 --> 00:07:58,960
Sagradiæe ga ako saznaju
da si ga ti kreirao.

16
00:08:00,040 --> 00:08:02,080
Imam nove crtee.
- Da vidim.

17
00:08:09,840 --> 00:08:12,600
Da li ti je dobro?
- Da. Šta misliš?

18
00:08:19,920 --> 00:08:21,400
Prilièno dobro.

19
00:08:24,320 --> 00:08:27,680
Nije savršeno,
ali prokleto dobro.

20
00:08:30,960 --> 00:08:32,080
Saèekaj malo.

21
00:08:36,920 --> 00:08:38,720
Kako ide?

22
00:08:39,400 --> 00:08:42,000
Sve je u redu. Erica je ovde.

23
00:08:42,280 --> 00:08:45,800
Hvala ti što radiš toliko s njom.
- To je zadovoljstvo.

24
00:08:45,960 --> 00:08:48,840
Èlanak o pretuèenim enama,

25
00:08:49,680 --> 00:08:53,200
napisala si vrlo dobro.

26
00:08:53,400 --> 00:08:55,880
Dopada ti se?

27
00:08:56,000 --> 00:08:56,960
Apsolutno.

28
00:08:57,160 --> 00:08:59,440
Svratiæeš na veèeru?
- Naravno.

29
00:08:59,760 --> 00:09:01,800
Krenuæu oko 18:00.
- Zdravo.

30
00:09:09,520 --> 00:09:11,800
Vrati se do 22:30.
- 22:30?

31
00:09:12,080 --> 00:09:13,560
Do 23:00.
- Ali, mama!

32
00:09:15,920 --> 00:09:17,240
To je Randy. Moram da idem.

33
00:09:17,360 --> 00:09:20,280
Kada kaem nešto, to i mislim.
- U redu.

34
00:09:21,240 --> 00:09:23,720
Da sam na vašem mestu,

35
00:09:23,800 --> 00:09:26,480
ne bih insistirala da se vratim...
- Jel?

36
00:09:27,360 --> 00:09:29,440
Gubi se odavde.
- Æao.

37
00:09:40,160 --> 00:09:41,760
Kako si?
- Sjajno.

38
00:10:28,840 --> 00:10:31,600
Èoveèe, šta misliš da sam?

39
00:10:31,680 --> 00:10:33,600
Ako nemaš novca,
ne moeš da igraš.

40
00:10:33,920 --> 00:10:36,240
Hajde.
- Hajde, JoJo. Treba mi...

41
00:10:36,320 --> 00:10:39,440
Èuo si šta kae.
Nemaš novca. Prošetaj.

42
00:10:49,560 --> 00:10:51,040
Kako si, èoveèe?

43
00:10:51,160 --> 00:10:53,440
Šta se dešava?
- Pogledaj je.

44
00:10:53,640 --> 00:10:55,640
Hajde da poprièamo.

45
00:10:55,760 --> 00:10:56,920
Sad æu doæi.

46
00:10:56,960 --> 00:10:58,880
Hajde da razgovaramo o poslu.

47
00:10:59,000 --> 00:10:59,960
Hoæemo li?
- Dobro.

48
00:11:00,080 --> 00:11:02,760
Hvala. Idem po Ericu.

49
00:11:02,880 --> 00:11:04,440
Šta ste planirali za veèeras?

50
00:11:08,200 --> 00:11:09,960
Imam poseban poklon za tebe.

51
00:11:10,280 --> 00:11:12,200
Kao što sam obeæao.

52
00:11:16,200 --> 00:11:17,480
Zavoleæeš to.

53
00:11:19,000 --> 00:11:20,320
Hvala.
- Zapamti...

54
00:11:21,080 --> 00:11:24,240
Dovoljno je samo za tebe,
zato nemoj reæi svom deèku.

55
00:11:25,000 --> 00:11:26,000
Da, naravno.

56

[...]
Everything OK? Download subtitles