Preview Subtitle for Fast Track


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:49,360 --> 00:00:52,960
BRZA VONJA - BEZ LIMITA

2
00:00:57,920 --> 00:01:00,080
U*inio sam sve to sam mogao da
odloim ovo, ali

3
00:01:00,960 --> 00:01:02,960
ako neisplatite 50000 evra
za sedam dana

4
00:01:04,400 --> 00:01:05,680
banka vam oduzima garau.

5
00:01:07,360 --> 00:01:08,440
Zaista bi mi to uradio ?

6
00:01:07,360 --> 00:01:10,400
Ne ja, ve« banka.

7
00:01:11,200 --> 00:01:12,720
Ti i jesi banka. Vornere.

8
00:01:13,520 --> 00:01:14,240
Za tebe jesam.

9
00:01:14,960 --> 00:01:17,040
Ali istina je da sam ja samo slubenik
koji radi na izdavanju kredita.

10
00:01:17,800 --> 00:01:19,720
I ako ti dam jo jedan produetak,
dobi«u otkaz.

11
00:01:20,400 --> 00:01:23,600
Ti moe da pronaَe drugi posao.
Ali ova garaa je nezamenjiva.

12
00:01:25,040 --> 00:01:27,440
Da li zaista o*ekuje da rtvujem
svoju karijeru zbog tebe ?

13
00:01:29,520 --> 00:01:31,440
U*inio bih to da ti je stalo do mene.

14
00:01:33,680 --> 00:01:34,880
Zna da mi je stalo.

15
00:01:37,760 --> 00:01:40,560
I uradio sam sve to sam mogao,
oprosti Kejt.

16
00:01:41,920 --> 00:01:42,960
Nije li*no.

17
00:01:43,680 --> 00:01:46,080
Sve vezano za ovu garau je meni li*no.

18
00:01:46,720 --> 00:01:50,320
Moj otac je sagradio, brat je umro zbog nje
ovo nije samo obi*na garaa, Vornere.

19
00:01:52,560 --> 00:01:53,600
Moda je u tome problem.

20
00:01:59,840 --> 00:02:02,880
Pa...kako je prolo sa bankom?

21
00:02:02,960 --> 00:02:06,000
Bili su oduevljeni mojim
poslovnim planom.

22
00:02:06,560 --> 00:02:07,600
I zavedeni mojim armom.

23
00:02:07,680 --> 00:02:11,120
Uspela sam da produim rok vezan
za isplatu naeg kredita.

24
00:02:11,880 --> 00:02:14,680
Mislio sam da si to uradila prolog meseca.
- Da i isto sam uradila sada.

25
00:02:17,040 --> 00:02:20,640
Sluaj momci su ogladneli pa sam
mislio da bi bilo dobro...

26
00:02:20,720 --> 00:02:24,400
...da poru*imo par pica.

27
00:02:26,600 --> 00:02:30,080
To je odli*na ideja.
Zabavimo se malo sa pica de*kom.

28
00:02:33,760 --> 00:02:36,240
Ne znam zato se uzbuَujete
oko ovoga toliko, panduru.

29
00:02:36,320 --> 00:02:39,880
Zapravo ja sam detektiv.
I trotoar je za hodanje.

30
00:02:40,640 --> 00:02:43,600
A ovuda idu kola.
Zato ih zovemo "ulica".

31
00:02:44,400 --> 00:02:47,680
Ali kola se ne pomeraju pa sam morala
da koristim trotoar.

32
00:02:47,840 --> 00:02:49,040
Mogli ste da ubijete nekoga.

33
00:02:49,920 --> 00:02:53,040
Da...ali samo ako je neko toliko
glup da se ne skloni sa puta,

34
00:02:53,120 --> 00:02:56,880
tako da mislim da bi *ove*anstvu u*inila
uslugu ako bih ga zgazila.

35
00:02:58,480 --> 00:03:00,880
Mislite o tome...kao prirodna selekcija.

36
00:03:02,480 --> 00:03:05,040
Da li vi to elite da vam
napiem kaznu ?

37
00:03:07,040 --> 00:03:08,720
Ako vas to pali...

38
00:03:09,680 --> 00:03:13,600
i sude«i po tome kako ste zadrali dah
mislim da vas to pali.

39
00:03:19,200 --> 00:03:22,000
- Preterujete gospoَo!
- Preterivanje je ono to *ini ivot zanimljivim.

40
00:03:22,560 --> 00:03:23,760
Trebalo bi da probate jednom.

41
00:03:30,600 --> 00:03:31,840
Proklestvo!

42
00:03:32,080 --> 00:03:33,280
Umislila je da poseduje svet!

43
00:03:34,080 --> 00:03:35,280
I pos
[...]
Everything OK? Download subtitles