Preview Subtitle for Wristcutters A Love Story


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:04:20,920 --> 00:04:23,209
Mislim da je plakala
na mojoj sahrani.

2
00:04:23,226 --> 00:04:26,790
Ne bih da se hvalim time,
ili tako ne쉞o,

3
00:04:26,790 --> 00:04:28,430
ali, prilino sam siguran
da jeste..

4
00:04:30,419 --> 00:04:33,631
Nekada mogu da je zamislim
kako govori o meni

5
00:04:33,631 --> 00:04:36,177
nekom liku, sa kojim
osea zaista bliskom.

6
00:04:36,320 --> 00:04:38,425
Sada ga vi쉋 nikada
neemo videti, zna?


7
00:04:38,425 --> 00:04:42,015
O tome, kako su me spustili
u raku, patetinog i sparu쉓anog,

8
00:04:42,015 --> 00:04:45,083
poput istopljene okoladice,
ili kako ve...

9
00:04:45,083 --> 00:04:48,785
O tome, kako nikada nismo
ni imali 쉆nsu..

10
00:04:49,091 --> 00:04:52,468
Onda je lik istuca dobro..

11
00:04:52,468 --> 00:04:56,054
Sve u cilju da se
ona oseti bolje..

12
00:05:21,429 --> 00:05:26,235
Neposredno nakon samoubistva,
na쉆o sam posao ovde, u ''Kamikaze Pizza''.

13
00:05:26,235 --> 00:05:30,172
Nije neki posao, ali,
poslu엍e za neko vreme..

14
00:05:33,619 --> 00:05:36,961
둫f je ak bio dovoljno kul
da mi pronae i stan,

15
00:05:36,961 --> 00:05:40,985
koji delim sa Austrijancem,
po imenu Erik.

16
00:05:41,251 --> 00:05:43,155
Opet si uradio to, Zia..

17
00:05:43,155 --> 00:05:44,329
둻a to?

18
00:05:44,329 --> 00:05:46,599
Ne pravi se glup.
Obeao si..

19
00:05:46,599 --> 00:05:50,563
Ako 엁li da 엍vi u ovom stanu,
mora da sedi dok pi쉆.

20
00:05:50,563 --> 00:05:53,081
A, to.. Izvini,
zaboravio sam..

21
00:05:53,081 --> 00:05:57,247
Kako mo엁 da zaboravi
tako ne쉞o, ha?

22
00:05:57,345 --> 00:05:59,458
Sedni! Sedni! Sedni!

23
00:06:09,892 --> 00:06:12,500
Ko bi mogao da smisli
bolju kaznu od ove?

24
00:06:12,500 --> 00:06:16,620
Ovde je, u stvari, sve isto..
Samo malo gore.

25
00:06:24,612 --> 00:06:29,906
Razmi쉕jao sam opet o
samoubistvu, ali, nisam poku쉆o,

26
00:06:29,906 --> 00:06:34,730
jer, nisam hteo da zaglavim
u gorem sranju od ovoga.

27
00:06:36,609 --> 00:06:38,331
Da..

28
00:06:38,558 --> 00:06:41,404
Nedostajala mi je Dezire.

29
00:06:41,404 --> 00:06:44,387
A, imao sam oseaj, da je sve
ovo oko samoubistva,

30
00:06:44,387 --> 00:06:49,821
uinilo da mi nedostaje vi쉋
i da je vi쉋 volim, ali.. Ko zna..

31
00:06:49,821 --> 00:06:52,516
Mo엀a ti samo treba pie..

32
00:07:09,996 --> 00:07:10,901
Zdravo!

33
00:07:12,140 --> 00:07:15,194
Slu쉆j, moja prijateljica Rejel
i ja, igramo jednu igru,

34
00:07:15,194 --> 00:07:17,788
tj. poku쉆vamo da pogodimo
kako se ko ''dovr쉏o''..

35
00:07:17,788 --> 00:07:20,134
Upravo smo pogaale
u vezi sa tobom.

36
00:07:21,063 --> 00:07:22,124
Kako si to uradio?

37
00:07:29,741 --> 00:07:31,913
Tri poena za mene!

38
00:07:32,604 --> 00:07:35,186
To nije ba pristojno pitanje..

39
00:07:35,186 --> 00:07:37,010
Upravo tako.

40
00:07:37,182 --> 00:07:39,617
To je i poenta igre.

41
00:07:39,617 --> 00:07:40,640
Shvatam.. A, ti?

42
00:07:42,823 --> 00:07:44,036
Ja?

43
00:07:55,813 --> 00:07:59,106
''JE LI VAM SADA 랟O?''

44
00:07:59,106 --> 00:08:01,789
Ne, ne... Pogledaj ga!
Ne prestaje da podriguje..

45
00:08:01,789 --> 00:08:03,917
Definitivno se udavio.
- U emu je razlika?

46
00:08:03,917 --> 00:08:07,833

[...]
Everything OK? Download subtitles