Preview Subtitle for Halloween 1978


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:58,230 --> 00:03:02,410
- Sami smo?
- Tu je Majkl.

2
00:03:04,500 --> 00:03:06,150
Skini to!

3
00:03:08,240 --> 00:03:09,890
- Hajdemo gore!
- Ok.

4
00:04:32,990 --> 00:04:36,860
- Kasno je. Idem.
- Javi«e mi se ujutru?

5
00:04:37,910 --> 00:04:38,730
Naravno.

6
00:04:39,210 --> 00:04:41,260
- Obe«ava?
- Da.

7
00:05:48,660 --> 00:05:50,530
Majkl!

8
00:06:30,110 --> 00:06:30,720
Majkl?

9
00:07:01,850 --> 00:07:08,460
Smitov Gaj, Ilinois

10
00:07:09,720 --> 00:07:16,200
30. Oktobar 1978.

11
00:07:46,210 --> 00:07:50,910
- Radili ste neto sli*no?
- Da. Na obezbeَenju...

12
00:07:55,560 --> 00:07:57,950
Skre«emo desno posle stotinak metara.

13
00:08:00,950 --> 00:08:06,740
Brinu me kad po*nu da mahnitaju.

14
00:08:07,650 --> 00:08:13,170
Ne brinite.
Nije rekao ni re* 15 godina.

15
00:08:14,520 --> 00:08:20,220
- Imate posebna uputstva?
- Ne, samo shvatite zato...

16
00:08:20,480 --> 00:08:24,520
.. smo ovde i ne potcenjujte to.
- Zato ne kaete ON umesto TO?

17
00:08:25,650 --> 00:08:26,910
Ako elite...

18
00:08:28,350 --> 00:08:30,700
Vae saaljenje je dirljivo, doktore.

19
00:08:38,570 --> 00:08:42,920
- Koji lek da mu damo na sudu?
- Torazin.

20
00:08:44,830 --> 00:08:46,920
- Jedva «e biti u stanju da sedi...
- Nadam se.

21
00:08:57,620 --> 00:08:59,350
Neto ste tajanstveni...

22
00:08:59,830 --> 00:09:00,660
Da.

23
00:09:03,790 --> 00:09:06,360
- Niste eleli da on izaَe?
- Nikada.

24
00:09:10,270 --> 00:09:14,530
- Zato ga onda vodimo ako...
- Zato to je takav zakon.

25
00:09:16,490 --> 00:09:17,360
Stigli smo.

26
00:09:24,190 --> 00:09:26,270
Od kad ih putaju da vrljaju okolo?

27
00:09:28,620 --> 00:09:29,670
Sta«ete kod kapije.

28
00:09:29,840 --> 00:09:30,710
- Zar ne bi...
- Hajde!

29
00:09:41,100 --> 00:09:41,970
Stanite ovde.

30
00:09:46,100 --> 00:09:48,630
- Zar ne idemo pravo u bolnicu?
- Sa*ekajte me!

31
00:10:48,030 --> 00:10:50,770
- Jeste li uredu?
- Da.

32
00:10:51,160 --> 00:10:54,290
Pobegao je!
سavo je pobegao.

33
00:10:59,690 --> 00:11:01,290
Moram da prijavim.

34
00:11:11,560 --> 00:11:17,250
Hedonfild

35
00:11:17,470 --> 00:11:23,470
No« vetica

36
00:11:59,870 --> 00:12:04,050
- Ostavi klju* u ku«u Majersovih.
- Vai.

37
00:12:04,530 --> 00:12:08,350
Kupci dolaze u 10.30.
Stavi ga pod otira*.

38
00:12:42,920 --> 00:12:43,970
Lori!

39
00:12:46,060 --> 00:12:46,930
Zdravo, Tome!

40
00:12:49,840 --> 00:12:52,270
- Do«i «e ve*eras?
- Naravno.

41
00:12:52,710 --> 00:12:56,410
Pravi«emo lampu od tikve?
Gleda«emo filmove strave?

42
00:12:58,750 --> 00:13:00,840
- Pravi«emo kokice?
- Da.

43
00:13:04,190 --> 00:13:05,020
Bolje da pourimo.

44
00:13:07,100 --> 00:13:08,800
Zato idemo ovim putem?

45
00:13:09,230 --> 00:13:10,930
- Tata me je zamolio.
- Zato?

46
00:13:11,540 --> 00:13:13,450
- Treba da ostavim klju*.
- Zato?

47
00:13:14,020 --> 00:13:16,110
- Zato to prodaje ku«u.
- Zato?

48
00:13:16,760 --> 00:13:18,190
- Zato to mu je to posao.
- A gde?

49
00:13:19,150 --> 00:13:21,280
- Ku«u Majersovih.
- Majersovih?

50
00:13:30,760 --> 00:13:33,500
- Stvarno «e joj pri«i?
- Stvarno.

51
00:13:35,280 --> 00:13:38,410
- To je ku«a duhova.
- Samo gledaj!

[...]
Everything OK? Download subtitles