Preview Subtitle for The Haunted Mansion 2003


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ00Ψ18,810 --> 00Ψ00Ψ22,314
Dobrodoli, bedaci smrtni.

2
00Ψ00Ψ38,705 --> 00Ψ00Ψ42,834
ZAARANA KUA

3
00Ψ00Ψ53,845 --> 00Ψ00Ψ55,931
ZALJUBLJENI

4
00Ψ02Ψ09,963 --> 00Ψ02Ψ12,048
SMRT

5
00Ψ02Ψ38,200 --> 00Ψ02Ψ40,368
ZAUVIJEK TVOJA,
ELIZABETH

6
00Ψ03Ψ50,105 --> 00Ψ03Ψ53,650
EVERS i EVERS
TRGOVINA NEKRETNINAMA

7
00Ψ03Ψ56,778 --> 00Ψ03Ψ58,863
Nije li to ljubavΠ

8
00Ψ03Ψ58,947 --> 00Ψ04Ψ02,784
Katkad uete u kuu, bacite
jedan pogled, i jasno vam je.

9
00Ψ04Ψ02,867 --> 00Ψ04Ψ04,953
I kaete, 'Ovo je
kua za mene.'

10
00Ψ04Ψ05,036 --> 00Ψ04Ψ09,291
Savrena je.
Upravo smo to traili.

11
00Ψ04Ψ10,458 --> 00Ψ04Ψ13,420
Nema dovoljno utinica.
- Nemojte tako, g. Coleman.

12
00Ψ04Ψ13,503 --> 00Ψ04Ψ17,799
Kua u Ul. Sycamore
bila je prepuna utinica.

13
00Ψ04Ψ17,882 --> 00Ψ04Ψ19,968
Tako je. Bilo ih je dosta.

14
00Ψ04Ψ20,051 --> 00Ψ04Ψ23,054
Stube su bile previsoke.
Muit emo se kad ostarimo.

15
00Ψ04Ψ23,138 --> 00Ψ04Ψ26,141
Svakoj kui
nae nedostatak.

16
00Ψ04Ψ26,224 --> 00Ψ04Ψ28,309
Ja samo znam to hou.

17
00Ψ04Ψ28,393 --> 00Ψ04Ψ30,770
Hoe li razvodΠ
Mogu ti ga priskrbiti.

18
00Ψ04Ψ30,854 --> 00Ψ04Ψ33,231
Ljudi, nema potrebe za tim.

19
00Ψ04Ψ33,314 --> 00Ψ04Ψ38,028
Nai u vam kuu. Odluio sam
da vam naem savrenu kuu.

20
00Ψ04Ψ38,111 --> 00Ψ04Ψ40,196
Nije vano koliko u traiti.

21
00Ψ04Ψ40,280 --> 00Ψ04Ψ45,368
Mi u 'Evers i Evers' elimo
da budete sretni zauvijek.

22
00Ψ04Ψ45,452 --> 00Ψ04Ψ48,329
Ispriavam se.

23
00Ψ04Ψ48,413 --> 00Ψ04Ψ51,666
ao mi je. Evers i Evers
nekretnine. Ovdje Jim Evers.

24
00Ψ04Ψ51,750 --> 00Ψ04Ψ54,544
Bog, srce, kako ideΠ
Svia im se kuaΠ

25
00Ψ04Ψ55,795 --> 00Ψ04Ψ57,839
Kua je i dalje na prodaju.

26
00Ψ04Ψ57,922 --> 00Ψ05Ψ00,467
Znala sam.
Rekla sam ti da nisu kupci.

27
00Ψ05Ψ00,550 --> 00Ψ05Ψ02,343
I ona je zainteresirana.

28
00Ψ05Ψ02,427 --> 00Ψ05Ψ04,971
Idem kui presvui se
za veeru.

29
00Ψ05Ψ05,054 --> 00Ψ05Ψ08,266
Veselim se veeri.
- Je li sve sreenoΠ

30
00Ψ05Ψ08,349 --> 00Ψ05Ψ11,102
Rezervirala sam za 19 h.
Nemoj kasniti.

31
00Ψ05Ψ11,186 --> 00Ψ05Ψ15,774
Moe u 19 h. Naimo se
i sve emo se dogovoriti.

32
00Ψ05Ψ15,857 --> 00Ψ05Ψ18,526
Vidimo se.
- Vidi to si uinio.

33
00Ψ05Ψ18,610 --> 00Ψ05Ψ21,112
Kua nam je super.

34
00Ψ05Ψ21,905 --> 00Ψ05Ψ23,990
Oboavamo je.

35
00Ψ05Ψ24,073 --> 00Ψ05Ψ28,787
Ako je tako,
preostaje nam samo jednoΨ

36
00Ψ05Ψ29,454 --> 00Ψ05Ψ31,790
Potpisati ugovor.

37
00Ψ05Ψ34,000 --> 00Ψ05Ψ36,002
Lorraine i Gary.

38
00Ψ05Ψ36,085 --> 00Ψ05Ψ39,923
Evo toga ugovora,
spreman za potpis i ovjeru.

39
00Ψ05Ψ40,006 --> 00Ψ05Ψ43,301
Hvala lijepa.
Jako smo vam zahvalni.

40
00Ψ05Ψ43,384 --> 00Ψ05Ψ46,513
Moramo to proslaviti.
to ete popitiΠ

41
00Ψ05Ψ46,596 --> 00Ψ05Ψ49,390
Nita, hvala. eka me ena.

42
00Ψ05Ψ49,474 --> 00Ψ05Ψ51,434
To nam puno znai. Molim vas.

43
00Ψ05Ψ51,518 --> 00Ψ05Ψ54,938
Zbilja ne mogu.
- Inzistiramo. Molim vas.

44
00Ψ05Ψ56,272 --> 00Ψ06Ψ00,318
Dobro, na brzinu.
Molim vas jedno slatko pivo.

45
00Ψ06Ψ00,401 --> 00Ψ06Ψ03,613
Ne moete to piti.
Sammy, daj tri vulkana.

46
00Ψ06Ψ03,696 --> 00Ψ06Ψ06,241
Ne bih vulkan.
- Nevjerojatno su dobri.

47
00Ψ06Ψ06,324 --> 00Ψ06Ψ08,451
Dolazimo ovamo godinama.

48
00Ψ06Ψ08,535 --> 00Ψ06Ψ10,620
Pods
[...]
Everything OK? Download subtitles