Preview Subtitle for Champions


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:38,639 --> 00:00:40,710
DORUAK ZA MILIONERA

2
00:02:16,415 --> 00:02:18,368
"Ljudi, to sam ja, Dvejn Huver!

3
00:02:18,369 --> 00:02:20,904
Kasapimo cene jer smo
poludeli za Havajskom nedeljom.

4
00:02:20,905 --> 00:02:22,989
Doite na izlaz 11 Motor Vilidža.

5
00:02:22,990 --> 00:02:25,004
Iskasapiu neke cene samo za vas!

6
00:02:25,005 --> 00:02:28,695
Pitajte bilo koga. Možete
da verujete Dvejnu Huveru."

7
00:02:46,703 --> 00:02:49,359
Vaš doruak, go Huver.

8
00:03:47,993 --> 00:03:50,978
Doruak šampiona, g. Huver!

9
00:04:19,938 --> 00:04:22,738
Divne vesti, Ijudi. Danas nije taj dan.

10
00:04:22,802 --> 00:04:24,882
Zdravo, Loti.
- Dobar dan, gospodine.

11
00:04:24,883 --> 00:04:27,891
Bela ramena. Znaš koliko to volim.

12
00:04:28,391 --> 00:04:34,708
Dvejn? Otrovni mehurii
zamalo da pobede.

13
00:04:36,808 --> 00:04:40,648
Priaj sa mnom. Molim te.

14
00:04:42,145 --> 00:04:44,195
Dakle, Havajska nedelja traje.

15
00:04:44,732 --> 00:04:47,867
Videla sam vašu reklamu na TV-u, da!

16
00:04:48,467 --> 00:04:51,147
Molim te, reci nešto.
- Šta da kažem?

17
00:04:51,383 --> 00:04:53,883
Šta god želite. Vi ste Dvejn Huver!

18
00:04:54,069 --> 00:04:56,290
Ljudi znaju ko ste, zar ne?

19
00:04:57,790 --> 00:05:01,214
Tako je, Loti. Zaista znaju ko sam.

20
00:05:03,031 --> 00:05:04,702
Ko sam ja?

21
00:05:05,302 --> 00:05:08,004
Molim te?

22
00:05:15,133 --> 00:05:16,567
Da li ti je žao?

23
00:05:21,965 --> 00:05:24,644
Naravno da mi je žao.

24
00:05:25,837 --> 00:05:28,517
Strašno mi je žao.
- Onda reci nešto.

25
00:05:29,559 --> 00:05:36,057
Šta treba da kažem, Silija?
Ja samo tražim... samo tražim

26
00:05:39,424 --> 00:05:44,862
Znak, Stvarno bilo šta, Silija.

27
00:05:46,311 --> 00:05:53,212
Mislim, ceo dan i... Skoro
ništa, znaš? Mislim...

28
00:05:54,342 --> 00:05:57,976
ovee... Ima dana kad mislim,
da li sam to ja ili šta?

29
00:05:57,977 --> 00:06:00,008
Šta?
- Da.

30
00:06:02,858 --> 00:06:06,158
Znam šta možeš da kažeš, Dvejn.
- Šta?

31
00:06:07,223 --> 00:06:11,041
Možeš da kažeš "Zbogom,
tužni ponedeljku."

32
00:06:29,002 --> 00:06:32,512
Ne, ne. Ne, ne Nipi. Ne, ne!

33
00:06:33,483 --> 00:06:37,056
Ne, Nipi, ne! Naoružan
sam, kunem ti se! Pucau!

34
00:06:38,587 --> 00:06:41,656
Nipi! Nipi!

35
00:06:49,079 --> 00:06:53,648
Eto kako psi ginu.

36
00:07:35,479 --> 00:07:37,176
FONDACIJA ROUZVOTER MIDLEND SITI

37
00:07:37,177 --> 00:07:43,455
Ja sam Eliot Rouzvoter,
a ovo je pismo obožavaoca.

38
00:07:45,103 --> 00:07:48,235
"Kuga na tokovima" je najvei roman...

39
00:07:49,288 --> 00:07:51,734
"Kuga na tokovima" je najvei
roman na engleskom jeziku...

40
00:07:51,735 --> 00:07:54,365
"Obeavam da u vas
proslaviti. Vi treba da budete

41
00:07:54,366 --> 00:07:58,236
predsednik". Mislim, pogledaj
rukopis. Mora da je klinac

42
00:07:58,398 --> 00:08:01,697
od 14 godina. "Obeavam
vam da u vas proslaviti".

43
00:08:01,698 --> 00:08:05,523
Moje prvo pismo od fana,
gledaj šta u da uradim s njim.

44
00:08:05,524 --> 00:08:08,199
Gledaj.

45
00:08:09,080 --> 00:08:13,184
200 romana, 2000 krathih pria,

46
00:08:14,194 --> 00:08:18,515
Nije mi se javio nijedan jedini
izdava, osim onih bednika

47
00:08
[...]
Everything OK? Download subtitles