Preview Subtitle for The Jesters


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:12,186 --> 00:03:17,691
To je zgodba o usodi naroda,
ki se je spremenila

2
00:03:17,724 --> 00:03:23,397
zaradi kraljevega vrojenega znamenja
na zadnjici kraljevega dojenèka.

3
00:03:24,631 --> 00:03:27,400
Tiranski kralj Roderick
se vraèa na svoj grad.

4
00:03:28,001 --> 00:03:31,571
Pred nekaj meseci se je polastil
prestola s tem,

5
00:03:31,605 --> 00:03:34,574
da je pobil vso kraljevo druino.

6
00:03:35,408 --> 00:03:40,446
Roderickova krona pa je v nevarnosti,
ker so se razirile govorice,

7
00:03:40,480 --> 00:03:43,149
da je kraljevi dojenèek, zakoniti
naslednik, preivel pokol.

8
00:03:44,217 --> 00:03:47,920
V gozdu naj bi ga skrivala
skupina ljudi,

9
00:03:48,054 --> 00:03:52,525
ki jo vodi pogumni in pravièni
upornik znan kot

10
00:03:52,558 --> 00:03:54,960
Èrni Lisjak!

11
00:04:06,238 --> 00:04:10,008
Otrok ivi! Smrt tiranu!
Èrni Lisjak.

12
00:04:10,075 --> 00:04:12,678
Spet Èrni Lisjak!
Hitro v grad!

13
00:04:23,121 --> 00:04:28,026
V mojem kraljestvu so uporniki.
Morilci na vsakem drevesu!

14
00:04:28,426 --> 00:04:32,697
Zakaj me obkroajo sami tepci?
Ravenhurst! Ravenhurst!

15
00:04:32,797 --> 00:04:33,763
Gospod!

16
00:04:33,798 --> 00:04:36,801
Kako si mogel biti tako nesposoben,
tako bedast,

17
00:04:36,834 --> 00:04:38,469
da si dopustil, da je
dojenèek ostal iv?

18
00:04:38,503 --> 00:04:39,904
Velièanstvo, nobenega dojenèka ni.

19
00:04:39,971 --> 00:04:42,974
Moji moje trdijo, da je
vsa kraljeva druina pomrla.

20
00:04:43,274 --> 00:04:44,875
Verjemite, velièanstvo,
to je neumnost.

21
00:04:44,975 --> 00:04:47,611
Neumnost? Temu reèe
neumnost, Ravenhurst!

22
00:04:47,678 --> 00:04:50,214
Je to neumnost, da ne morem
jezditi po svojem kraljestvu

23
00:04:50,247 --> 00:04:52,416
ne da bi me napadli?

24
00:04:52,449 --> 00:04:55,152
Moj otrok, za las sem
uel smrti.

25
00:04:55,319 --> 00:04:56,720
O, oèe!

26
00:04:57,287 --> 00:05:01,058
Vsak dan upori.
Kdo je Èrni Lisjak?

27
00:05:01,091 --> 00:05:04,361
Ubijalec in pustolovec
s peèico upornikov.

28
00:05:04,394 --> 00:05:06,096
Danes uporniki
jutri armada!

29
00:05:06,163 --> 00:05:08,098
Potrebujemo vojake
in oroje!

30
00:05:08,131 --> 00:05:10,634
Lahko bi se povezali
z Griswoldom s severa!

31
00:05:10,700 --> 00:05:14,304
Poveimo se z njim! Jutri
pride na turnir.

32
00:05:14,404 --> 00:05:15,405
Povezava z Griswoldom...

33
00:05:15,472 --> 00:05:17,173
Velièanstvo, upornike
lahko premagamo.

34
00:05:17,207 --> 00:05:19,242
Griswold ima vojake
in oroje.

35
00:05:19,275 --> 00:05:21,544
Ne potrebujemo
pomoèi s severa.

36
00:05:21,611 --> 00:05:24,547
Toda Griswold je moèan.

37
00:05:24,580 --> 00:05:26,015
Morda preveè.

38
00:05:26,049 --> 00:05:28,618
Prijatelj Ravenhurst se boji,

39
00:05:28,651 --> 00:05:31,320
da bi Griswold prevzel njegovo
mesto kraljeve desne roke!

40
00:05:31,387 --> 00:05:32,555
Za to bo umrl!

41
00:05:32,588 --> 00:05:33,889
Eden od naju bo!

42
00:05:34,156 --> 00:05:37,059
Stop! Stop! Stop, sem rekel!

43
00:05:37,793 --> 00:05:39,461
Poloita meèa,
cepca!.

44
00:05:41,330 --> 00:05:43,966
Velièanstvo! -Molèi! -Toda velièanstvo!
Molèi! -Oprostite, velièanstvo.

45
00:05:43,999 --> 00:05:48,170
In ti tud
[...]
Everything OK? Download subtitles