Preview Subtitle for My Little Margie


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:21,220 --> 00:00:24,705
The Simpsons Sezona 18
Epizoda 14 : Yokel Chords

2
00:00:30,817 --> 00:00:35,047
Nita lepe od *itanja krimi knjige na plai.

3
00:00:35,048 --> 00:00:38,989
Zapanjuju«e je kako uvek ree
zlo*in par stranica pre kraja.

4
00:00:38,990 --> 00:00:39,851
Mard.

5
00:00:42,018 --> 00:00:44,405
Dejms Paterson!

6
00:00:44,406 --> 00:00:45,706
Doَi sa mnom, Mard.

7
00:00:45,707 --> 00:00:49,146
Pomozi mi da smislim naslov
za moj novi triler.

8
00:00:51,386 --> 00:00:54,210

ta kae na "Mala Bo Pip"?

9
00:00:54,445 --> 00:00:57,221
Super je.
Trag bi mogla biti njena ovca.

10
00:00:57,323 --> 00:01:00,568
Mard, prava misterija je,
zato mi samo pri*amo

11
00:01:00,571 --> 00:01:02,929
kada bih mogao ljubiti tvoje...

12
00:01:05,059 --> 00:01:09,112
Zaspala sam!
Porodica ne moe po*eti dan bez mene!

13
00:01:09,117 --> 00:01:10,990
Opusti se, duo.

14
00:01:10,996 --> 00:01:16,173
Dok si me ti sanjala i zvala me Dejms,
ja sam se pobrinuo za sve.

15
00:01:16,178 --> 00:01:19,201
O Homi, ti si poranio?

16
00:01:19,206 --> 00:01:22,571
Dovukao sam se ku«i u zoru, ista stvar.
A sad, ne brini.

17
00:01:22,576 --> 00:01:26,481
Spakovao sam svima uinu
i poslao ih u svet.

18
00:01:26,696 --> 00:01:31,072
Kakva je ovo uina?
Crte sendvi*a.

19
00:01:31,078 --> 00:01:33,130
Ja imam dekine lekove.

20
00:01:34,895 --> 00:01:37,740
Ejb, zaustavi ovde!
Ti nisi voza*!

21
00:01:37,747 --> 00:01:40,700
U«utite, pice!
Moram da vas dostavim!

22
00:01:43,077 --> 00:01:45,162
Oh... Nema uine za mene.

23
00:01:49,997 --> 00:01:52,300
Osim ako "poplaim" jednu.

24
00:01:52,847 --> 00:01:55,080
Momci, zapamtite da se drite zajedno.

25
00:01:55,086 --> 00:02:00,020
Danas je godinjica
ubistava Mra*nog Stenlija.

26
00:02:00,025 --> 00:02:01,262
Kai nam sve to zna.

27
00:02:01,267 --> 00:02:04,950
U redu, zamislite da drim
baterijsku lampu ispod mog lica.

28
00:02:05,336 --> 00:02:09,541
Pre mnogo godina, Stenli Degrut
je bio kuvar ovde u koli.

29
00:02:09,846 --> 00:02:14,990
Sva deca su ga ismevala zato to
nikada nije diplomirao na koledu.

30
00:02:15,216 --> 00:02:20,763
Stenli, Stenli, bez diplome.
Dve ocene manjka na mainskom.

31
00:02:25,477 --> 00:02:30,803
Jednog dana, Stenli je uzeo sataru
i uveo novu stavku na jelovnik.

32
00:02:40,987 --> 00:02:46,620
Ukusnu malu *iniju koja se
zvala "supa od de*ijih glava".

33
00:02:52,256 --> 00:02:54,441
Treba mi jo devoj*ica.

34
00:02:59,275 --> 00:03:02,030

ta se desilo Mra*nom Stenliju?

35
00:03:02,047 --> 00:03:05,333
Obesili su ga zbog ubistva i
zakopali ga u neobeleenom grobu.

36
00:03:05,336 --> 00:03:09,283
Kad su se slede«eg dana vratili,
*itavog groblja nije bilo!

37
00:03:11,618 --> 00:03:13,351
Pokuajte da ne mislite na to.

38
00:03:14,738 --> 00:03:20,360
Kau da ti Mra*ni Stenli nabije
lobanju u WC olju, i onda piki na nju.

39
00:03:20,368 --> 00:03:25,670
I taman kad mislite da je zavrio, Mra*ni
Stenli vam odere kou i od nje napravi pidamu.

40
00:03:25,678 --> 00:03:28,261
Niko ne«e od moje koe praviti pidamu.

41
00:03:28,367 --> 00:03:33,693
Ovo je mesto gde Mra*ni Stenli dolazi
da anje glave za njegovu supu tuge.

42
00:03:33,718 --> 00:03:35,463
Zato ti n
[...]
Everything OK? Download subtitles