Preview Subtitle for A Kick In Time


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:09,876 --> 00:00:16,132
PUTUJETE KROZ DRUGU DIMENZIJU-
NE SAMO VIDA I SLUHA, VEÆ I UMA.

2
00:00:16,167 --> 00:00:20,520
OVO JE PUTOVANJE KROZ ÈUDESNU ZEMLJU,
ÈIJE GRANICE ODREĞUJE MAŠTA.

3
00:00:20,555 --> 00:00:23,023
VAŠA SLEDEÆA STANICA JE
Z O N A S U M R A K A.

4
00:00:23,408 --> 00:00:31,141
Preveo slušajuæi: Vojislav Lakoviæ,
Vrnjaèka Banja, Srbija

5
00:00:45,480 --> 00:00:48,217
Dobar dan. - G-din i g-ğa Holt.
G-din Fens.

6
00:00:48,560 --> 00:00:52,667
Kako ste? - G-dine i G-ğo Holt,
dobrodošli. Dobrodošli u Novi ivot.

7
00:00:53,361 --> 00:00:55,233
Molim vas, sedite.

8
00:00:55,807 --> 00:00:58,619
Izvolite ovde.
Oseæajte se kao kod kuæe.

9
00:00:59,056 --> 00:01:01,318
Osuševljeni smo što ste ovde.
- Hvala.

10
00:01:10,541 --> 00:01:16,190
Imate 79 godina, g-dine Holt.
- Da.

11
00:01:17,150 --> 00:01:20,493
A, vi, g-ğo Holt?
- Imam 74...

12
00:01:20,856 --> 00:01:23,653
imala sam 74 prošlog maja.

13
00:01:24,293 --> 00:01:26,808
Pogledaæemo vaš lekarski karton.

14
00:01:29,141 --> 00:01:31,641
Imali ste dosta bolesti, g-dine Holt.

15
00:01:32,107 --> 00:01:35,004
Svakakve.
- ao mi je što to èujem.

16
00:01:35,421 --> 00:01:37,699
Da li trenutno od neèega bolujete?

17
00:01:40,504 --> 00:01:47,724
Trenutno ima velike bolove i to
konstantne. Nikako da ga popusti.

18
00:01:48,871 --> 00:01:52,102
To je jedan od razloga postojanja
Novog ivota.

19
00:01:52,543 --> 00:01:55,840
Mi eliminišemo bol, g-dine
i g-ğo Holt.

20
00:01:56,238 --> 00:01:58,815
Bol pretvaramo u prošlost.

21
00:01:59,215 --> 00:02:03,374
Znate li šta dajemo? - Ne.
Dajemo mladost, g-dine i g-ğo Holt.

22
00:02:03,686 --> 00:02:06,806
Dajemo Novi ivot. Da.

23
00:02:07,203 --> 00:02:11,112
Naš proizvod na trištu se naziva
ponovno roğenje.

24
00:02:11,518 --> 00:02:14,062
Ponovno roğenje?

25
00:02:14,825 --> 00:02:18,700
Hoæete li nam reæi šta
to ukljuèuje?

26
00:02:19,237 --> 00:02:22,108
Lako je. Proces je brz i bezbolan.

27
00:02:22,619 --> 00:02:28,229
Konstruisali smo nova tela. Tela koja su
savršena po graği, koncepciji i strukturi.

28
00:02:29,169 --> 00:02:32,335
Fiziološki i psihološki uveriæete se
da su ista kao vaša, ali...

29
00:02:33,050 --> 00:02:36,679
to je drugo telo, mlağe telo
i potpuno zdravo.

30
00:02:37,089 --> 00:02:40,021
U fizièkom i emotivnom smislu je
pravo savršenstvo.

31
00:02:40,671 --> 00:02:44,141
Mnogo sloenije od bilo kojeg
ljudskog.

32
00:02:44,650 --> 00:02:48,371
I garantujemo da æe opstati 112 godina.
- 112!?!

33
00:02:50,362 --> 00:02:54,234
Recite mi, dragi moji, koliko
ste godina u braku?

34
00:02:55,610 --> 00:02:58,831
50 godina.
- Bogat ivot.

35
00:02:59,954 --> 00:03:05,809
Sreæan i upotpunjen ivot. Vi ne elite
da se on završi.

36
00:03:06,582 --> 00:03:09,693
Ne, g-dine Fens. On se ne sme
završiti.

37
00:03:10,101 --> 00:03:15,977
Mari je... sve što imam.

38
00:03:16,552 --> 00:03:18,744
Ona je sve... do èega mi je stalo.

39
00:03:21,481 --> 00:03:24,313
Sasvim ste u pravu, g-dine Fens.
Ne sme se završiti. - Naravno.

40
00:03:26,399 --> 00:03:29,784
Zašto vam ne bih pokazao
modele koje imamo?

41
00:03:30,141 --> 00:03:36,089
Modele?!? - Da. - Modele!?!
- Da biste videli koji vam odgovara.

42
00:03:36,51
[...]
Everything OK? Download subtitles