Preview Subtitle for Die Heartbreakers


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:06,828 --> 00:00:08,723
Promjeni $20,000.

2
00:00:12,910 --> 00:00:14,903
Promijenjeno, $20,000.

3
00:00:25,371 --> 00:00:26,667
Sretno.

4
00:00:29,160 --> 00:00:31,452
U redu, to je drugi put u
zadnjih est sati.

5
00:00:31,551 --> 00:00:34,843
Tip uzme $20,000 u etonima,
odigra za 100$ i ode.

6
00:00:35,341 --> 00:00:38,132
To je Julian Kerbis, *isti dosje,
uzeo je sobu na dvije no*i.

7
00:00:38,232 --> 00:00:40,226
Moda pere krivotvoreni novac.

8
00:00:40,325 --> 00:00:42,418
Nita krivotvoreno sa zadnjeg
stola gdje je igrao.

9
00:00:42,518 --> 00:00:43,814
Provjerio sam poslije zadnje smjene.

10
00:00:45,111 --> 00:00:46,406
Da?

11
00:00:47,303 --> 00:00:49,796
Desno. Priblii mi 25.

12
00:00:52,686 --> 00:00:55,778
Gospodine, ne moemo dopustiti
da se igra zaustavlja na dui period.

13
00:00:55,878 --> 00:00:58,269
Igraj ili odustani, kompa.
Pravila kau jedno ili drugo.

14
00:00:58,269 --> 00:01:00,962
Sigurno je tjestenina
koju sam ru*ao.

15
00:01:01,061 --> 00:01:02,159
Danas.

16
00:01:02,257 --> 00:01:05,647
Oh, de*ko. Mislim da «u prile*i na minutu.

17
00:01:07,243 --> 00:01:08,837
Dovedite bolni*are.

18
00:01:08,937 --> 00:01:11,828
I zatvorite stol.
Moda je diverzija.

19
00:01:13,024 --> 00:01:15,516
Molim vas, uzmite etone.
Zatvaramo stol.

20
00:01:15,616 --> 00:01:16,713
Upravo sam razbio par.

21
00:01:16,813 --> 00:01:20,501
Kerbis je moda iskoristio svoju prvu zamjenu
da provjeri raspored prikupljanja novca.

22
00:01:20,601 --> 00:01:22,096
Provjeri novac od ove smjene.

23
00:01:22,196 --> 00:01:25,087
Ako nema krivotvorina, reci Sam
neka pokae svoju magiju.

24
00:01:25,087 --> 00:01:28,278
Ne sje*am se da ste zatvorili
stol kada sam izvukao 16.

25
00:01:28,278 --> 00:01:30,470
Gospodine, ovom *ovjeku je
potrebna medicinska pomo*.

26
00:01:30,569 --> 00:01:32,166
Meni treba dobitna kombinacija.

27
00:01:32,264 --> 00:01:34,459
Maknite ove ljude.
Dajte mu zraka.

28
00:01:34,557 --> 00:01:36,950
Kako je?
Bolni*ari kau da mu je jako loe.

29
00:01:37,050 --> 00:01:38,745
Izgleda stvarno.
Hej, Ed?

30
00:01:38,845 --> 00:01:40,439
- Ed?
- Da.

31
00:01:40,539 --> 00:01:42,234
- Ed?
-
to?

32
00:01:42,733 --> 00:01:46,022
Geez Louise. Kako bi rekao
za "ko bi rekel"?

33
00:01:46,122 --> 00:01:47,418
Ispri*ajte me.
to je to?

34
00:01:47,418 --> 00:01:49,712
Ja sam. Donny.

35
00:01:50,010 --> 00:01:52,303
Tvoj ne*ak, Donny, Sheilin mali.

36
00:01:52,403 --> 00:01:54,198
Tvoj pra...
Naravno, Donny.

37
00:01:54,297 --> 00:01:55,394
Bez kose.

38
00:01:55,394 --> 00:01:58,883
Bio sam privla*niji prije 20 godina.

39
00:01:58,982 --> 00:02:02,871
- Jel to bilo kad smo imali ve*eru?
- Old Ebbitt Grill, Washington, DC, 1982.

40
00:02:02,871 --> 00:02:05,064
To*no. Odsjeo si u Montecitu?

41
00:02:05,064 --> 00:02:08,154
Da. Ti, isto?
Ja radim ovdje.

42
00:02:08,553 --> 00:02:09,849
Bok!

43
00:02:09,849 --> 00:02:14,435
Sude*i prema odjelu, pretpostavljam
da si u menadmentu.

44
00:02:14,534 --> 00:02:17,425
Kako bi bilo da ti sredim apartman?

45
00:02:17,525 --> 00:02:20,117
De*ko, jesam li naletio na pravog ne*aka.

46
00:02:20,217 --> 00:02:22,212
- Da, hvala ti.
- Najmanje to mogu.

47
00:02:22,311 --> 0
[...]
Everything OK? Download subtitles