Preview Subtitle for Easy Rider


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:07:50,154 --> 00:07:56,854
GOLI U SEDLU

2
00:09:37,203 --> 00:09:38,872
Hej, ima li slobodnih soba?

3
00:09:42,416 --> 00:09:43,793
Hej, čoveče!

4
00:09:47,213 --> 00:09:48,883
Hej, imaš li slobodnih soba?

5
00:10:02,312 --> 00:10:03,898
Seronjo!

6
00:10:12,031 --> 00:10:15,867
Idem na Mardi Gra,
naći ću sebi Mardi Gra kraljicu!

7
00:10:17,452 --> 00:10:18,287
U, čoveče!

8
00:10:18,329 --> 00:10:21,582
Mardi Gra će biti
nešto uvrnuto, znaš.

9
00:10:23,919 --> 00:10:25,961
Znaš šta treba da uradimo, čoveče?
Prvu stvar?

10
00:10:26,837 --> 00:10:31,676
Da odradimo dobru večeru.
Da uzmemo keš, čoveče!

11
00:10:38,517 --> 00:10:42,688
"U divljini, kauboji i indijanci
vrebaju sa svih strana..."

12
00:10:46,524 --> 00:10:49,194
Šta je, sredio si se?
U, ala si se sredio!

13
00:10:49,069 --> 00:10:50,319
Ne samo...

14
00:10:50,736 --> 00:10:52,071
Umoran sam.

15
00:10:53,115 --> 00:10:55,617
Kriješ se, čoveče.
Distanciraš se večeras.

16
00:10:56,660 --> 00:10:58,370
Distanciraš se čoveče...

17
00:10:59,996 --> 00:11:01,081
Pa...

18
00:11:01,957 --> 00:11:03,875
Sabiram se.

19
00:12:07,274 --> 00:12:09,235
`Ajde, vreme je da krenemo!

20
00:12:09,861 --> 00:12:10,903
Hej!
Bili?

21
00:12:11,904 --> 00:12:14,031
Uh, čoveče,
nemoj to da radiš...

22
00:12:57,910 --> 00:12:58,869
Zdravo!

23
00:13:01,497 --> 00:13:02,498
Šta mogu da učinim za vas?

24
00:13:03,499 --> 00:13:05,417
Popravio bih motor,
ako nemate ništa protiv?

25
00:13:06,794 --> 00:13:08,045
Ne, nemam...

26
00:13:09,088 --> 00:13:11,381
U ambaru ćete naći sve što vam treba.

27
00:13:15,845 --> 00:13:17,930
Ugasi ga, konj se plaši.

28
00:13:26,188 --> 00:13:28,065
Stvarno je lepa mašina.

29
00:14:07,982 --> 00:14:09,317
Momci, sedite ovde.

30
00:14:20,827 --> 00:14:22,790
Biste li skinuli šešir?

31
00:14:36,094 --> 00:14:39,849
Zahvaljujemo Ti se, Gospode,
za ove poklone koje nam daješ...

32
00:14:40,016 --> 00:14:46,397
...u ime tvog sina, Isusa Hrista,
našeg Gospoda. Amen.

33
00:14:58,785 --> 00:15:00,327
Odakle ste?

34
00:15:01,203 --> 00:15:02,329
LA.

35
00:15:03,998 --> 00:15:05,041
LA?

36
00:15:06,083 --> 00:15:08,377
Los Angeles.
-Los Angeles?!

37
00:15:08,795 --> 00:15:09,754
Nije valjda?

38
00:15:11,296 --> 00:15:14,175
Kad sam bio mlađi,
krenuo sam jednom za Kaliforniju...

39
00:15:17,012 --> 00:15:18,888
...ali, znate kako to ide.

40
00:15:27,564 --> 00:15:29,315
Imate lepo imanje, ovde.

41
00:15:31,944 --> 00:15:32,987
Sigurno.

42
00:15:34,071 --> 00:15:35,655
Žena mi je katolkinja, znate?

43
00:15:41,327 --> 00:15:42,787
Dušo, donesi nam malo kafe.

44
00:15:50,504 --> 00:15:56,010
Stvarno vam je lepo ovde.
Ne može svako da živi od zemlje.

45
00:15:58,596 --> 00:16:01,932
Svoj na svome.
Treba da se ponosite.

46
00:18:37,967 --> 00:18:39,428
Čoveče, šta to radiš?

47
00:18:42,765 --> 00:18:44,017
Moramo da porazgovaramo.

48
00:18:50,565 --> 00:18:53,025
Sve ono o čemu smo sanjali
se nalazi u tom rezervoaru...

49
00:18:53,067 --> 00:18:55,654
...a ti dopuštaš nekom
nepoznatom da sipa benzin?

50
00:18:55,695 --> 00:18:59,241
Samo malo da se nagne
i može da vidi da...

51
00:18:59,449 --> 00:19:01,868
Neće provaliti šta je to.
Neće pr
[...]
Everything OK? Download subtitles