Preview Subtitle for Army Of Love


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:36,108 --> 00:00:38,360
Doktore! Doktore! Pazi!

2
00:00:38,361 --> 00:00:39,861
Zaustavi ga!

3
00:00:43,055 --> 00:00:47,610
Gde je oti쉆o? Videla si ga?
- Eno ga. Stani! Ne!

4
00:00:47,650 --> 00:00:50,007
Pazi!

5
00:00:50,047 --> 00:00:52,510
Tamo! Tamo!

6
00:01:21,535 --> 00:01:24,771
To je napravio.
Ovako...

7
00:01:24,811 --> 00:01:27,548
I ako mislite da je to
bio najuzbudljiviji dan

8
00:01:27,549 --> 00:01:30,286
u mom 엍votu
ekajte da ujete ostalo.

9
00:02:08,407 --> 00:02:11,570
Uglavnom, stvorenje
je rikalo na mene!

10
00:02:14,957 --> 00:02:18,196
Evo deko, hrana. Hajde.

11
00:02:18,236 --> 00:02:21,873
Gledaj kako je divno.
Zar nije dobro? O, jeste!

12
00:02:21,913 --> 00:02:23,433
Be엍 odavde, brzo!

13
00:02:23,473 --> 00:02:27,153
Tako. Tko hoe fini odrezak?
Rekao sam, " be엍"

14
00:02:30,344 --> 00:02:31,897
Pogre쉗o! Sada je jo gore!

15
00:02:31,937 --> 00:02:35,788
Rekao si, plavo!
- Rekao sam, ne plavo!

16
00:02:37,892 --> 00:02:39,575
Dr엍 se.

17
00:03:02,189 --> 00:03:04,612
Samo malo.

18
00:03:05,309 --> 00:03:07,422
Poznajem li te?

19
00:03:18,160 --> 00:03:21,038
Ne mo엁te to ni zamisliti.
Doktorova ma쉏na.

20
00:03:21,078 --> 00:03:24,872
Najlep쉏 zvuk na svetu.

21
00:03:24,912 --> 00:03:30,708
Nije to bio prvi put da sam video Doktora,
a sigurno da nije bio i zadnjii. O, ne!

22
00:03:31,098 --> 00:03:35,293
Taj sam deo stavio na
poetak prie, jer je efektan.

23
00:03:35,333 --> 00:03:41,327
Ovo je pria o meni i o mojim
sretanjima sa vanzemaljcima.

24
00:03:41,367 --> 00:03:47,321
Ali imajte na umu,
da e biti stra쉗o.

25
00:03:48,958 --> 00:03:54,392
Nemam daljinski upravlja za
zumiranje, pa se moram pribli엍ti.

26
00:03:54,432 --> 00:03:59,267
Ali bez brige, neu samo
sedeti i priati. O, ne.

27
00:03:59,307 --> 00:04:02,744
To je Ursula. Ona snima.
- Zdravo!

28
00:04:02,784 --> 00:04:06,020
Moja dobra prijateljica, Ursula Blake.
Snima sa mojom novom kamerom.

29
00:04:06,060 --> 00:04:10,338
Ovo je bio moj roditeljski
dom. Ne mo엁mo ui.

30
00:04:10,378 --> 00:04:15,612
Poku쉆o sam, ali sada tu
엍ve dve 엁ne. Malo su te쉓e.

31
00:04:15,652 --> 00:04:19,406
Nije va엖o.
Ali ovde je sve poelo.

32
00:04:19,696 --> 00:04:22,409
Jer sam tu prvi put sreo Doktora.

33
00:04:24,409 --> 00:04:28,087
Bile su mi tri ili etiri godine.

34
00:04:28,127 --> 00:04:31,921
Usred noi si쉆o sam u prizemlje

35
00:04:31,961 --> 00:04:34,628
i tu je bio taj... ovek.

36
00:04:38,934 --> 00:04:41,652
둻a se dogodilo?

37
00:04:41,692 --> 00:04:43,950
Eltone? Reci mi. Za쉞o je bio tamo?

38
00:04:46,409 --> 00:04:52,342
Ne znam. Jo uvek ne znam,
za sve ove godine.

39
00:04:58,038 --> 00:04:59,953
U redu! Idemo redom.

40
00:04:59,993 --> 00:05:03,275
Zovem se Elton,
nemojte biti zbunjeni sa...

41
00:05:05,026 --> 00:05:08,982
Napustio sam 쉓olu. Dobio sam posao.
Menad엁r za transport u "Rita Logistici".

42
00:05:09,022 --> 00:05:13,420
maloj prevoznikoj kompaniji, vodio
savr쉋no normalan 엍vot, a onda

43
00:05:13,460 --> 00:05:15,776
ludnica!

44
00:05:15,816 --> 00:05:18,054
Pre dve godine, bio sam u gradu.

45
00:05:18,094 --> 00:05:21,811
Kupovao sam, ni쉞a specijalno,
uobiajene stvari.

46
00:05:21,851
[...]
Everything OK? Download subtitles