Preview Subtitle for Big Nothing


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:54,638 --> 00:00:57,308
Moje ime je Charlie Wood.

2
00:01:00,644 --> 00:01:03,731
Mislim da sam napravio veliku grešku.

3
00:01:49,109 --> 00:01:51,946
Više...

4
00:01:51,946 --> 00:01:55,950
Ne mogu, dušo. Još malo
više i udarit æeš u mjesec.

5
00:01:55,950 --> 00:01:58,452
I dobiti èvorugu?

6
00:02:01,538 --> 00:02:04,917
Tako je, pametnice, i dobit æeš èvorugu!

7
00:02:18,222 --> 00:02:22,309
O, hej! Emily, vidi tko je to.

8
00:02:22,309 --> 00:02:25,020
Bok, Isabella.
-Bok, Emilita.

9
00:02:25,062 --> 00:02:27,982
Tako... Bok, kako si?
-Hej, sjajno.

10
00:02:27,982 --> 00:02:32,069
OK, spremljen joj je ruèak i
termosica soka od jabuka,

11
00:02:32,069 --> 00:02:35,739
njen Elmo lutak, g. Frizzles,
12 groğica u vreæici...

12
00:02:35,739 --> 00:02:38,617
Shvaæam, g. Wood.

13
00:02:38,659 --> 00:02:41,495
Hvala, vidimo se u pet.
- OK.

14
00:02:41,495 --> 00:02:45,582
U redu, dušo. Doği ovamo, daj mi pet...

15
00:03:09,982 --> 00:03:13,277
Prvo udovica iz Wyominga,
a sad pogrebnik iz Oregona.

16
00:03:13,277 --> 00:03:16,113
Upravo su izvukli mrtvu
djevojku iz rezervoara.

17
00:03:16,113 --> 00:03:18,115
Boe! Samoubojstvo?

18
00:03:18,115 --> 00:03:23,370
Jedino ako je sebi otkinula ruke i
noge prije nego što je samu sebe udavila.

19
00:03:23,370 --> 00:03:27,332
Pen, jedem.
-Misle da je Pogrebnik iz Oregona.

20
00:03:27,374 --> 00:03:29,710
To je èetvrta ubijena
djevojka u posljednjih 6 mjeseci.

21
00:03:29,710 --> 00:03:32,212
Svaka unakaena i izvağena joj utroba...

22
00:03:32,212 --> 00:03:36,300
- Pen! Pen!
- O, oprosti, dušo.

23
00:03:36,967 --> 00:03:41,472
Slušaj, Charlie. Ne moraš ovo raditi.

24
00:03:41,472 --> 00:03:44,266
Naravno da moram. Ne
moemo ivjeti od jedne plaæe.

25
00:03:44,308 --> 00:03:47,269
Koliko puta smo ovog tjedna
dali Emily Spaghettios?

26
00:03:47,311 --> 00:03:49,938
Ona voli Spaghettios.

27
00:03:50,481 --> 00:03:53,650
Dušo, vjeruj mi, kad budu
kupili prava na knjigu...

28
00:03:53,650 --> 00:03:57,780
Nijedan izdavaè nije zvao, Pen.
Nijedan.

29
00:03:57,821 --> 00:04:02,409
Termin crna rupa je skorašnji.

30
00:04:02,409 --> 00:04:07,331
Smislio ga je 1969.
amerièki znanstvenik John...

31
00:04:24,264 --> 00:04:28,227
Imamo oko 200.000 poziva dnevno.

32
00:04:28,268 --> 00:04:32,606
Hotline poziva za neke od
najveæih korporacija u zemlji.

33
00:04:32,606 --> 00:04:37,361
- Sentel Online. Melanie kraj telefona...
... Melanie kraj telefona. Izvolite?

34
00:04:37,361 --> 00:04:39,947
Ponovo, moje ime je Melanie.
Lijep dan vam elim.

35
00:04:39,988 --> 00:04:43,242
Da li vi zapošljavate samo
ene koje se zovu Melanie?

36
00:04:43,283 --> 00:04:48,205
To je trik zanata. Pozivatelji vole
misliti da dobivaju istog operatera.

37
00:04:48,205 --> 00:04:51,583
Ovo ovdje su Melanie
i John sekcija,

38
00:04:51,625 --> 00:04:55,128
a ovdje su
Jennifer i Steveni.

39
00:04:55,128 --> 00:04:58,340
Ovo ste vi.

40
00:04:59,550 --> 00:05:03,303
Kako to ovo sam ja? Reèeno
mi je da æu biti supervizor.

41
00:05:03,303 --> 00:05:08,433
Morate provesti 6 mjeseci u rovovima

42
00:05:08,433 --> 00:05:11,937
prije nego što konkurirate za supervizora.

43
00:05:11,979 --> 00:05:14,481
Ali ja imam doktorat.

44
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles