Preview Subtitle for Bypass


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:55,848 --> 00:00:58,112
Oko tigra, Barte.

2
00:00:58,217 --> 00:00:59,844
Oko...

3
00:01:01,487 --> 00:01:06,652
- Zaustavio sam ga.
- A ja sam nekoga povrijedio. Ha-ha!

4
00:01:06,759 --> 00:01:09,421
Momci, nije bilo jednostavno
odabrati samo jednog od vas...

5
00:01:09,528 --> 00:01:13,020
za besplatnu sedmicu u
Peleovom kampu fudbala i glume.

6
00:01:13,132 --> 00:01:16,898
Sada «emo svi *estitati...
Nelsonu!

7
00:01:17,003 --> 00:01:19,471
Hvala, tata!

8
00:01:19,572 --> 00:01:21,472
Rekao sam ti.

9
00:01:24,010 --> 00:01:25,739
Hajde, Barte.

10
00:01:25,845 --> 00:01:27,676
Uunjat «emo se u kino
da gledamo neki film za odrasle.

11
00:01:27,780 --> 00:01:29,680
Zove se Barton Fink.

12
00:01:29,782 --> 00:01:33,013
Ne mogu. Rekao sam tati
da «u ga *ekati.

13
00:01:33,119 --> 00:01:36,748
Barton Fink! Barton Fink!

14
00:01:36,856 --> 00:01:39,017
Barton Fink!

15
00:01:41,427 --> 00:01:43,327
Homere, idemo kod mojih sestara.

16
00:01:43,429 --> 00:01:47,525
- Nemoj zaboraviti da pokupi Barta.
- Ve« sam krenuo.

17
00:01:50,002 --> 00:01:52,903

ta si rekla, Marge?

18
00:01:57,777 --> 00:01:59,677
Ovo je moda tata.

19
00:01:59,779 --> 00:02:02,145
Kombi. Odjeljak za prtljag.

20
00:02:23,235 --> 00:02:25,135

t...

21
00:02:28,507 --> 00:02:31,601
Tata, gdje si?

22
00:02:31,711 --> 00:02:33,645
Ve*eras u Krilima...

23
00:02:33,746 --> 00:02:35,646
Ah, koga briga!?

24
00:02:40,486 --> 00:02:43,421
Ovo nije smijeno!

25
00:02:45,491 --> 00:02:47,925
Homere Simpsone.
Homere Simpsone.

26
00:02:48,027 --> 00:02:51,292
Pokupi Barta.
Pokupi Barta!

27
00:02:54,333 --> 00:02:58,895
"Atrab ipukop."
"Atrab ipukop!"

28
00:02:59,004 --> 00:03:01,837

ta smo rekli za aranje po zidovima?

29
00:03:01,941 --> 00:03:03,841
Idi u svoju sobu!

30
00:03:09,115 --> 00:03:11,606
Nakon 16 veli*anstvenih sezona...

31
00:03:11,717 --> 00:03:16,620
...vjerni navija*i Green Baya oprataju
se sa Bryanom Bartlettom Starrom.

32
00:03:16,722 --> 00:03:19,384
Hmm. Stalno mislim
kako sam neto zaboravio.

33
00:03:19,492 --> 00:03:23,553
Bart! Bart! Bart!
Bart! Bart! Bart! Bart!

34
00:03:23,662 --> 00:03:26,062
Bart. Bart.
Bart, Bart, Bart, Bart.

35
00:03:26,165 --> 00:03:28,292
Bart.
Bart.

36
00:03:28,400 --> 00:03:31,301
Ne mogu razmiljati
uz svu ovu buku.

37
00:03:31,403 --> 00:03:32,893

ta sad da radim?

38
00:03:33,005 --> 00:03:35,803
Pokupi Barta. Pokupi Barta.

39
00:03:35,908 --> 00:03:38,502
"Pogubar"?

ta je, pobogu, "pogubar"?

40
00:03:48,220 --> 00:03:50,313
Bart? Bart!

41
00:03:53,659 --> 00:03:57,151
Zato? Kako?

42
00:03:57,263 --> 00:04:00,699
Kada? Koje?

43
00:04:01,767 --> 00:04:04,099
Bart!

44
00:04:05,204 --> 00:04:07,695
Tata, sakrij svoju sramotu!

45
00:04:07,807 --> 00:04:11,265
- Hej, komo! Vidim tvog maliu.
- Za*epi, Flanders.

46
00:04:15,314 --> 00:04:19,080
Hej, dje*a*e,
kako je bilo na treningu?

47
00:04:25,324 --> 00:04:28,487
Hej, Barte. Sine?

48
00:04:28,594 --> 00:04:31,586
Ovako se ja izvinjavam.

49
00:04:37,236 --> 00:04:39,363
Znam da si sada ljut na mene, i...

50
00:04:39,471 --> 00:04:41,371
...i ja sam na neki na*in ljut.

51
00:04:41,473 --> 00:04:43,532
Mislim, mogli bismo ovdje
sjedi
[...]
Everything OK? Download subtitles