Preview Subtitle for Between Dreams


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,200 --> 00:00:02,400
Prethodno u 90210:

2
00:00:02,600 --> 00:00:05,532
- Iznenaَenje! - Donna?!
- Mora otvoriti trgovinu u L.A.-u, Donna.

3
00:00:05,534 --> 00:00:09,200
Netko sa bipolarnim poreme«ajem
treba odravati ravnoteu.

4
00:00:09,201 --> 00:00:11,999
Rezervirala sam si apartman u hotelu.
Ostat «u tamo dok se mama ne vrati.

5
00:00:12,000 --> 00:00:14,799
- Vjerojatno je najbolje da
predam palicu. - Posvajanje?

6
00:00:14,800 --> 00:00:18,300
Liam je psihopat i
predivno se ljubi.

7
00:00:18,301 --> 00:00:21,050
- Donna, to se dogaَa?
- David i ja smo razdvojeni.

8
00:00:31,301 --> 00:00:34,765
U redu, Silver, pouri i
zavri zada«u iz geometrije.

9
00:00:34,767 --> 00:00:37,500
Sammy, ugasi 'Sponge Boba'
i popij svoj sok.

10
00:00:37,501 --> 00:00:41,930
- Ne sviَa mi se. Ima bube. -
to?!
- To nisu bube, to je kaa od soka.

11
00:00:41,934 --> 00:00:44,798
- U redu, uh, koliko je sati?
- Uh, 8:18.

12
00:00:44,800 --> 00:00:47,100
- Oh, Sammyjev ru*ak.
- Kod mene je, spreman je.

13
00:00:47,101 --> 00:00:50,400
Sendvi* sa puretinom, energetska plo*ica,
i naljepnica koja kae 'Volim te'.

14
00:00:50,401 --> 00:00:53,559
- Mama, popio sam bube.
- Oh, ti si najbolji. Volim te.

15
00:00:53,600 --> 00:00:56,234
- U redu. Donna, moe li ...?
- Vodim ga do auta.

16
00:00:56,234 --> 00:00:59,666
- Hajde, Sammy. Hajde, prijatelju.
- U redu, evo ga. Zada«a iz geometrije.

17
00:00:59,667 --> 00:01:04,534
Zadnji zadatak je bio grozan. Ako «e biti
inspirirana, osje«aj se slobodnom nacrtati tetraedar.

18
00:01:04,534 --> 00:01:08,700
Dobar pokuaj. Uskoro «e
sama pisati svoju zada«u.

19
00:01:10,000 --> 00:01:15,034
- Misli li da «e biti spremna za povratak
u kolu idu«i tjedan? - Da, pretpostavljam.

20
00:01:15,034 --> 00:01:18,100
- Bok.
- Bok.

21
00:01:30,067 --> 00:01:36,100
Hej, jesi sigurna da eli prodati ove stvari?
Iskreno Deb, neke stvari ovdje su pravo blago.

22
00:01:36,367 --> 00:01:40,200
Billy Bass sa velikim ustima. Ne, ne moemo
prodati Billy Bassa sa velikim ustima.

23
00:01:40,203 --> 00:01:46,730
- Nadajmo se da moemo.
- A daj. Stavit «emo iglu u njega.

24
00:01:46,733 --> 00:01:50,000
Ne«emo staviti iglu u njega. Stavit «emo
cijenu na njega, to je staro, Harry.

25
00:01:50,000 --> 00:01:55,500
- Ako je staro, zato ga onda pokuavamo prodati?
- I tu lei paradoks dvorine prodaje.

26
00:01:55,501 --> 00:01:58,200
Daj mi ribu koja pjeva, ljubavi moja.

27
00:01:59,034 --> 00:02:02,867
- Hej, Annie. Nisi trebala.
- Da, pa nisam. Za Naomi je.

28
00:02:02,867 --> 00:02:05,600
Povest «e me do kole.
Samo sam vas htjela pozdraviti.

29
00:02:08,468 --> 00:02:14,967
- Vau. Vas dvije ste stvarno sad prijateljice?
- Da. Odlu*ila sam da elim biti prijateljica djevojci.

30
00:02:14,967 --> 00:02:19,300
Ne znam jesi li primijetila, ali nisam
imala puno prijateljica u Kansasu.

31
00:02:19,301 --> 00:02:23,233
I napokon sam ovdje imala prijateljicu,
ali onda sam je izgubila zbog de*ka.

32
00:02:23,234 --> 00:02:27,234
- Dakle sada... - Si spremna biti prijateljica
djevojci. - Donesi barbike.

33
00:02:27,234 --> 00:02:31,534
- Hej! Bok, mama.
- Zabavi se.

34
00:02:39,201 --> 00:02:43,033
O moj Boe, tko je ostavio sve te stvari u tvome
dv
[...]
Everything OK? Download subtitles