Preview Subtitle for Backlash


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:05,425 --> 00:00:14,366
Prijatno gledanje filma eli vam Tatuina

2
00:00:22,807 --> 00:00:25,799
B I È

3
00:02:39,647 --> 00:02:41,285
Jeste li našli ono što si traio?

4
00:02:41,447 --> 00:02:42,516
Ne baš.

5
00:02:43,047 --> 00:02:44,605
Nisu ni ostali.

6
00:02:45,727 --> 00:02:48,480
Mnogi ljudi znaju prièu o Gilja
Dolini.

7
00:02:48,927 --> 00:02:50,724
Svi dolaze da trae zlato.

8
00:02:52,087 --> 00:02:53,839
Ja ne traim zlato.

9
00:02:54,647 --> 00:02:55,636
Šta je to?

10
00:02:56,687 --> 00:02:57,802
Grob.

11
00:02:58,207 --> 00:02:59,083
Stari grob.

12
00:02:59,647 --> 00:03:00,921
Vojnici su ga iskopali,

13
00:03:01,087 --> 00:03:02,998
kada su došli ovde,
ali su malo zakasnili.

14
00:03:03,167 --> 00:03:04,919
Pa su sahranili samo ono što je ostalo.

15
00:03:05,847 --> 00:03:07,758
A ti..?
- Ja sam ga iskopao.

16
00:03:08,687 --> 00:03:10,962
Nije im smetalo, mislim da
im je bilo drago što sam došao.

17
00:03:12,807 --> 00:03:14,286
Jeste li za kafu?

18
00:03:16,807 --> 00:03:17,796
Ako je vruæa.

19
00:03:18,887 --> 00:03:19,842
Vruæa je.

20
00:03:23,407 --> 00:03:24,476
Kako se zovete?

21
00:03:25,047 --> 00:03:25,797
Keril.

22
00:03:26,287 --> 00:03:27,561
Ime ili prezime?

23
00:03:28,047 --> 00:03:29,082
Keril Orton.

24
00:03:32,367 --> 00:03:34,961
Ja sam Slejter, Dim.

25
00:03:39,327 --> 00:03:40,362
Imate li cigaretu?

26
00:03:40,887 --> 00:03:42,002
Ne pušim.

27
00:03:43,047 --> 00:03:44,526
Ja svoje nosim u sedlu.

28
00:03:45,047 --> 00:03:45,843
Da li biste bili ljubazni?

29
00:03:47,647 --> 00:03:49,126
Da, naravno.

30
00:04:12,927 --> 00:04:15,236
Traili ste cigarete,
u sedlu su vam.

31
00:04:15,407 --> 00:04:16,237
Uzmite ih.

32
00:04:18,447 --> 00:04:19,163
Uzmite ih!

33
00:04:41,567 --> 00:04:43,364
Ne laeš dobro, je li?

34
00:04:45,607 --> 00:04:46,437
Ko je ono?

35
00:04:46,727 --> 00:04:47,637
Ne znam.

36
00:04:47,887 --> 00:04:49,923
Ti si mi ga smestila, ko je on?

37
00:04:50,447 --> 00:04:51,516
Ne znam.

38
00:08:49,687 --> 00:08:52,076
Dobro, sad mi reci ko je on.

39
00:08:53,007 --> 00:08:54,360
Rekla sam ti, ne znam.

40
00:08:54,527 --> 00:08:55,562
Ne znaš?

41
00:08:57,007 --> 00:08:59,157
Reæiæu ti nešto,
kladim se da znam šta znaš.

42
00:08:59,487 --> 00:09:00,203
Šta to?

43
00:09:01,087 --> 00:09:02,440
Da si zgodna.

44
00:09:08,527 --> 00:09:09,562
Šta æeš sada?

45
00:09:10,167 --> 00:09:12,601
Da se vratim u Silver Siti.
- Zašto?

46
00:09:13,847 --> 00:09:15,439
Zato što je on odatle.

47
00:09:16,247 --> 00:09:17,475
Piše ovde.

48
00:09:18,207 --> 00:09:19,606
Dovedi konje.

49
00:09:35,007 --> 00:09:35,837
Šerife!

50
00:09:45,007 --> 00:09:45,757
Šta se desilo?

51
00:09:46,807 --> 00:09:47,956
Ubio sam ga.

52
00:09:48,287 --> 00:09:50,642
On je jedan od mojih zamenika,
da li ti to nešto znaèi?

53
00:09:51,047 --> 00:09:54,437
Da, treba da budeš malo
probirljiviji.

54
00:09:55,687 --> 00:09:57,439
Ne volimo kada nam ubijaju
zamenike.

55
00:09:57,607 --> 00:10:00,167
Upucaju, a ne ubiju.
- Sam æu da biram svoje reèi.

56
00:10:00,967 --> 00:10:01,956
Postaraj se za Toma.

57
00:10:02,527 --> 00:10:03,403
Udjite unutra.

58
00:1
[...]
Everything OK? Download subtitles