Preview Subtitle for A Guy Thing


If preview looks OK then Download subtitles


{40}{160}Downloaded From www.SubsMax.com
{650}{696}Добре момчета. Успокойте се.
{697}{720}Давай.
{745}{792}Добре, искам да вдигна тост.
{865}{912}За трите пръстена на брака.
{961}{1008}Това е годежния пръстен.
{1057}{1104}Сватбения пръстен.
{1129}{1176}И страданието!
{1225}{1248}За Пол!
{1297}{1320}Благодаря.
{1345}{1368}Пий! Пий! Пий!
{1752}{1799}Хайде, човече.
[...]
Everything OK? Download subtitles