Preview Subtitle for Salem S Lot


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:02:17,808 --> 00:02:19,808
Dzo, oni ga ubijaju!

2
00:02:20,808 --> 00:02:22,774
Ne, proèišæavaju ga.

3
00:02:22,809 --> 00:02:25,809
Zar ovo nije trebao biti
ritual plodnosti?

4
00:02:25,844 --> 00:02:26,774
Tako je.

5
00:02:26,809 --> 00:02:29,309
Prasnuo je šefovu omiljenu enu.

6
00:02:29,344 --> 00:02:31,775
Nisam došao zbog obrezivanja.

7
00:02:31,810 --> 00:02:35,810
Ovo nikada nije ranije
dokumentovano. Zumiraj.

8
00:02:36,810 --> 00:02:38,810
Daj mi jebenu kameru!

9
00:02:43,811 --> 00:02:45,776
Ne budi glup, skloni ruku sa pištolja.

10
00:02:45,811 --> 00:02:48,811
Nemoj da pokazuješ oseæanja.

11
00:02:49,812 --> 00:02:51,812
Njihovo pleme, njihova pravila.

12
00:02:51,847 --> 00:02:55,813
Pomisli kako se oseæaju kad
su u sobi za prijeme u Sent Kventinu.

13
00:02:56,813 --> 00:02:59,813
Ti si hladnokrvni kuèkin sin!

14
00:03:00,812 --> 00:03:02,814
Nisi èak ni èovek.

15
00:03:26,816 --> 00:03:29,316
Izvini što sam razjurio
sve one gole sise.

16
00:03:31,817 --> 00:03:32,781
Šta je bilo?

17
00:03:32,816 --> 00:03:34,816
Trebale su mi nedelje
da se infiltriram...

18
00:03:34,851 --> 00:03:36,817
...a vi ste sve zajebali.

19
00:03:38,817 --> 00:03:40,817
Imate sina u Americi, Dzeremija?

20
00:03:40,852 --> 00:03:42,783
Šta se dogodilo?

21
00:03:42,818 --> 00:03:45,818
Velika uzbuna bojim se,
izvinite.

22
00:03:46,818 --> 00:03:47,818
Je li...

23
00:03:48,818 --> 00:03:51,819
Ne znamo. Ali vaša
ena šalje telegram.

24
00:03:51,854 --> 00:03:52,819
Bivša ena.

25
00:03:58,820 --> 00:04:07,820
Nisam znao da imaš sina.
Kako to da ne znam za to?

26
00:04:07,855 --> 00:04:10,821
Zar ne moe ovo bre?

27
00:04:11,821 --> 00:04:14,821
Nadam se da nije kao ti druškane.

28
00:04:17,822 --> 00:04:19,822
Imaš nešto u oku.

29
00:04:20,822 --> 00:04:21,822
- Gde?
- Tu.

30
00:04:22,823 --> 00:04:24,823
Pazi na kameru.

31
00:04:34,823 --> 00:04:36,824
Naravno da se vraæam.

32
00:04:37,824 --> 00:04:40,824
Ništa mi nije vanije.

33
00:04:41,824 --> 00:04:45,825
Seli, hvala ti što mi javljaš.

34
00:04:48,825 --> 00:04:52,826
Vidi, vidi, vidi. Kuèkin sin
je ipak polu èovek.

35
00:05:15,829 --> 00:05:18,829
Dzo, upoznaj mog mua Alana.

36
00:05:19,829 --> 00:05:21,829
Vai se.
Zdravo.

37
00:05:22,830 --> 00:05:25,830
Kako je Dzeremi?
Je li dobro?

38
00:05:25,865 --> 00:05:26,830
Šta je bilo?

39
00:05:27,830 --> 00:05:30,330
Bojim se da je Seli
malo preuvelièala stvari.

40
00:05:30,365 --> 00:05:32,597
Morala sam da te vratim Dzo.

41
00:05:32,632 --> 00:05:34,795
Kakve su ovo gluposti...

42
00:05:34,830 --> 00:05:36,831
...kada sam bio u poslu sa onim plemenima?

43
00:05:37,831 --> 00:05:42,797
Pokušali smo, ali ne moemo da dopremo.
Momak je prilièno uzdrman Dzo.

44
00:05:42,832 --> 00:05:48,832
Biæe ili ti ili 6 meseci u psihijatrijskoj
bolnici za tinejdzere.

45
00:05:48,867 --> 00:05:50,798
Ma da, stavite ga na klinici.

46
00:05:50,833 --> 00:05:54,833
Klinici? Ovo je posebna bolnica
specijalizovana za tinejdzere.

47
00:05:55,834 --> 00:05:59,834
Ko je koga šutnuo? Nisi ni
video Dzeremija 3 godine.

48
00:06:00,834 --> 00:06:02,800
Gde je doğavola?

49
00:06:02,835 --> 00:06:07,834
Ti si ovde veliki otac,
a ne moeš ni da
[...]
Everything OK? Download subtitles