Preview Subtitle for Alf S1e19 Wild Thing


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:03,034 --> 00:00:06,385
Просто пробвай пак.
Този път ще отгатна.

2
00:00:06,548 --> 00:00:09,607
Добре. Кажи ми
за какво си мисля.

3
00:00:10,267 --> 00:00:12,619
Мислиш си за...

4
00:00:12,782 --> 00:00:15,152
Янките през 1927-ма.

5
00:00:15,315 --> 00:00:18,185
Мислех си за вилица.

6
00:00:18,348 --> 00:00:21,237
Но не ползваше ли един от пичърите
им "хвърлянето на вилицата"?

7
00:00:21,401 --> 00:00:24,734
Не знам.
Вярвай ми. Така е.

8
00:00:25,734 --> 00:00:27,203
Здравейте, момчета!

9
00:00:27,367 --> 00:00:28,918
Здрасти!

10
00:00:29,081 --> 00:00:32,885
Всичко е наред. Не ставай.

11
00:00:33,048 --> 00:00:36,669
Нямах намерение да го направя. Познай
какво? Алф може да чете мислите ни.

12
00:00:36,833 --> 00:00:38,803
Не чете моите в момента.

13
00:00:38,967 --> 00:00:42,701
Напротив. Просто ги игнорирам.

14
00:00:44,567 --> 00:00:48,370
"Как да развиете психическите си
способности за един следобед. "

15
00:00:48,534 --> 00:00:53,070
Поръчахме го по пощата. Да, дойде
заедно с тези рентгенови очила.

16
00:00:53,234 --> 00:00:56,437
Прахосал си сума ти пари за
принадлежности за четене на мисли?

17
00:00:56,601 --> 00:01:00,036
Ще си върнем всичко с печалбите
си от фондобата борса.

18
00:01:00,200 --> 00:01:03,370
Алф, ти си от напреднала
цивилизация.

19
00:01:03,534 --> 00:01:06,070
Как може да си
толкова наивен?

20
00:01:06,234 --> 00:01:09,033
Права си. Срам ме е.

21
00:01:10,734 --> 00:01:13,100
Хубаво бельо, Кейт!

22
00:02:11,100 --> 00:02:14,052
Хубаво. Всички сте тук.

23
00:02:14,215 --> 00:02:16,586
Къде е Кейт?
- Под душа.

24
00:02:16,749 --> 00:02:18,300
Благодаря.

25
00:02:19,401 --> 00:02:21,052
Не би го направил.

26
00:02:21,215 --> 00:02:23,667
Може и да го направи.

27
00:02:25,000 --> 00:02:26,968
Направи го.

28
00:02:31,800 --> 00:02:33,686
Намерих я.

29
00:02:33,849 --> 00:02:36,504
Алф, не може да влизаш при
хората, докато са под душа.

30
00:02:36,668 --> 00:02:38,118
Не съм влизал.

31
00:02:38,281 --> 00:02:39,703
Просто дръпнах завесата.

32
00:02:39,867 --> 00:02:45,185
Настоявам да уважаваш
личното пространство на жена ми.

33
00:02:45,348 --> 00:02:48,352
Добре, добре.
Да сменим темата.

34
00:02:48,515 --> 00:02:51,968
Трябва да свикам
семейно събрание.

35
00:02:53,167 --> 00:02:56,501
Алф!
Пак ще се обади.

36
00:02:57,401 --> 00:02:59,337
Ако го направиш отново,
ще станеш на одеяло!

37
00:02:59,501 --> 00:03:00,836
Да направя пак какво?

38
00:03:01,000 --> 00:03:02,552
Знаеш какво!

39
00:03:02,715 --> 00:03:05,669
Алф, беше грубо да ми
прекъснеш разговора така!

40
00:03:05,833 --> 00:03:08,885
Права си. Съжалявам.

41
00:03:09,048 --> 00:03:10,470
Изглеждаш малко променена днес.
- А да, аз...

42
00:03:10,634 --> 00:03:12,203
Преди имаше ли мустак?

43
00:03:12,367 --> 00:03:15,452
Не. Махнах си скобите.

44
00:03:15,615 --> 00:03:19,552
Да, но...
нямаше ли и мустак?

45
00:03:19,715 --> 00:03:22,303
Алф, какво толкова важно
имаш да ни казваш?

46
00:03:22,467 --> 00:03:25,385
Днес е първи март.

47
00:03:25,548 --> 00:03:27,604
Дано това да не е всичко.

48
00:03:27,768 --> 00:03:29,252
Не е.

49
00:03:29,415 --> 00:03:31,519
Утре е втори.

50
00:03:31,682 --> 00:03:33,470
Ще звънн
[...]
Everything OK? Download subtitles