Preview Subtitle for Abbott And Costello Meet The Mummy


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:14,908 --> 00:01:16,671
Stvarno je tužno

2
00:01:16,743 --> 00:01:19,371
to što je čovekov najbolji
prijatelj mumija.


3
00:01:19,546 --> 00:01:22,982
U Egiptu danas je ta teorija
dovela do velike debate.


4
00:01:23,183 --> 00:01:25,117
Dvojica avanturista

5
00:01:25,185 --> 00:01:26,914
će da otkriju

6
00:01:26,986 --> 00:01:29,284
drugu vrstu mumije.

7
00:03:01,014 --> 00:03:03,005
Čekao sam vas minutu,
gospodine.

8
00:03:03,082 --> 00:03:04,242
Gori meso!

9
00:03:06,553 --> 00:03:08,214
Koliko glup možeš da budeš?

10
00:03:08,288 --> 00:03:09,778
Koliko hoćeš da budem?

11
00:03:28,841 --> 00:03:30,331
Izvolite gospodine.

12
00:03:30,410 --> 00:03:31,672
Meso i dalje gori!

13
00:03:34,981 --> 00:03:37,916
Dr. Zumer imate li kakvu izjavu
za štampu?

14
00:03:37,984 --> 00:03:40,976
Možeš zapisati da sam otkrio
mumiju Klaris.

15
00:03:41,054 --> 00:03:42,214
Princ zla.

16
00:03:42,288 --> 00:03:44,756
I negde u sarkofagu je
trag

17
00:03:44,824 --> 00:03:48,282
koji vodi do otkrića
grobnice princeze Ara.

18
00:03:48,361 --> 00:03:50,522
Ok,to je veoma
interesantno.

19
00:03:50,597 --> 00:03:53,760
Idi brzo i reci Semu da
smo locirali Klaris...

20
00:03:53,833 --> 00:03:56,301
i da ćemo ga vratiti
u njegov grob i narodu kome pripada.

21
00:03:56,369 --> 00:03:57,666
A doktor?

22
00:03:57,737 --> 00:03:59,967
On neće izbeći kaznu.

23
00:04:02,175 --> 00:04:06,168
Što pre nađem dvojicu pouzdanih ljudi
koji će nositi mumiju

24
00:04:06,246 --> 00:04:08,373
odvešću je u SAD.

25
00:04:08,448 --> 00:04:10,439
Ko je to?
- Dr.Zumer.

26
00:04:13,052 --> 00:04:15,543
Gde je Rontru?
- U drugoj sobi.

27
00:04:19,892 --> 00:04:21,086
Rontru.

28
00:04:24,163 --> 00:04:25,187
Da?

29
00:04:25,265 --> 00:04:27,733
Dr.Zumer je pronašao
mumiju Klaris.

30
00:04:27,800 --> 00:04:28,789
Donesi te je.

31
00:04:28,868 --> 00:04:30,961
Zar se ne bojite
prokletstva mumije?

32
00:04:31,037 --> 00:04:33,972
Nema tog prokletstva koje pištolj i
nož ne mogu da izleče?

33
00:04:34,607 --> 00:04:36,700
Uzmite Klaris od doktora.

34
00:04:36,776 --> 00:04:37,902
Neće biti lako.

35
00:04:37,977 --> 00:04:39,467
Pratite doktora kući.

36
00:04:39,545 --> 00:04:41,479
Ako mu se šta desi..

37
00:04:41,547 --> 00:04:43,981
okriviće prokletstvo
mumije za to.

38
00:04:57,263 --> 00:05:01,893
Proći pored piramide i
blizu ruševina starog hrama

39
00:05:02,435 --> 00:05:03,959
se nalazi velika stena.

40
00:05:04,704 --> 00:05:06,035
-Pretražiti je i..

41
00:05:23,956 --> 00:05:25,389
Ovo je to mesto.

42
00:05:25,491 --> 00:05:28,221
Čuo sam da doktor Zumer
traži dvojicu

43
00:05:28,428 --> 00:05:30,589
da mu odnesu mumiju
u SAD.

44
00:05:30,663 --> 00:05:32,563
Jel se boji da putuje sama?

45
00:05:32,632 --> 00:05:35,692
Ona?
Ne,njegova mumija je ON.

46
00:05:37,370 --> 00:05:38,928
Šta nije u redu sa tim?

47
00:05:39,005 --> 00:05:41,098
Neke mumije su muškarci,a
neke žene.

48
00:05:41,174 --> 00:05:42,436
Čudna je to zemlja.

49
00:05:42,508 --> 00:05:44,203
Šta je tu čudno,
Lu?

50
00:05:44,277 --> 00:05:45,938
Tvoja mumija nije bila
žensko?

51
00:05:46,012 --> 00:05:47,570
Ja nikad nisam
imao m
[...]
Everything OK? Download subtitles