Preview Subtitle for Ar Men


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:32,200 --> 00:00:41,800
1 ёЌ» 1972 г.

2
00:00:42,100 --> 00:00:45,808
ѕристига президентски хеликоптер
номер едно на морската пехота,


3
00:00:45,978 --> 00:00:50,065
готов за кацане на площада
в източни¤ край пред  апитоли¤.


4
00:00:50,441 --> 00:00:53,562
’еликоптерът бавно кръжи над зем¤та.

5
00:00:54,571 --> 00:00:58,067
Ќеверо¤тен синхрон.
ѕрезидентът прелет¤ цели¤ св¤т,


6
00:00:58,238 --> 00:00:59,741
прекоси јтлантически¤ океан,

7
00:00:59,911 --> 00:01:04,203
за да пристигне точно по график
в 21.:30 часа


8
00:01:04,581 --> 00:01:06,080
на  апитоли¤,

9
00:01:06,250 --> 00:01:08,875
да изкачи стълбите
до  амарата на представителите,


10
00:01:09,044 --> 00:01:12,793
да влезе в залата и произнесе реч пред
членовете на  амарата и на —ената,


11
00:01:12,963 --> 00:01:15,753
на ¬ърховни¤ съд, на дипломатически¤
корпус във ¬ашингтон,


12
00:01:15,923 --> 00:01:18,008
които го очакват вътре

13
00:01:18,179 --> 00:01:19,969
в залата
на  амарата на представителите.


14
00:01:20,139 --> 00:01:21,429
√- н председател,

15
00:01:21,599 --> 00:01:24,431
президентът на —ъединените щати.

16
00:01:31,982 --> 00:01:34,731
ѕрезидентът се придружава
от съпровождащи¤ комитет,


17
00:01:34,901 --> 00:01:38,361
минава по централната пътека,
приближава се до подиума,


18
00:01:39,741 --> 00:01:41,157
поздрав¤ва министрите си

19
00:01:41,327 --> 00:01:44,451
и очакващите назначение
като членове на кабинета


20
00:01:44,621 --> 00:01:46,977
и стига до трибуната.

21
00:01:49,709 --> 00:01:52,461
«дрависва се с председател¤
 арл јлбърт...


22
00:01:53,170 --> 00:01:55,569
ўастлив, усмихнат президент.

23
00:01:56,590 --> 00:01:59,715
ƒами и господа,
след малко президентът Ќиксън


24
00:01:59,885 --> 00:02:03,462
ще произнесе реч пред  онгреса
и американски¤ народ.


25
00:02:06,225 --> 00:02:08,623
Ѕлагодар¤.

26
00:02:35,213 --> 00:02:39,376
÷яЋќ“ќ ѕ–≈«»ƒ≈Ќ“— ќ ¬ќ…Ќ—“¬ќ

27
00:04:03,509 --> 00:04:05,879
ѕатрул 727. ѕатрул 727.

28
00:04:06,049 --> 00:04:08,262
ќтворена врата в сградата ”отъргейт.

29
00:04:08,432 --> 00:04:10,844
ћоже да е влизане с взлом.
ѕотърсете охраната.


30
00:04:11,015 --> 00:04:12,933
—игурни ли сте,
че искате да отидем ние?

31
00:04:13,103 --> 00:04:15,101
517 са по-близо и са в униформа.

32
00:04:15,271 --> 00:04:17,678
«ареждат автомобила.
¬ие поемете сигнала.


33
00:04:39,878 --> 00:04:42,277
≈кип 1 до ≈кип 2.

34
00:04:43,632 --> 00:04:45,632
≈кип 1 до ≈кип 2.

35
00:04:45,802 --> 00:04:48,115
 акво?
- Ќа м¤сто сме.


36
00:05:05,821 --> 00:05:08,219
Ѕаза 1 до ≈кип 1.

37
00:05:08,741 --> 00:05:10,907
Ѕаза 1 до ≈кип 1.

38
00:05:11,077 --> 00:05:13,379
“ук има н¤какво раздвижване.

39
00:05:13,550 --> 00:05:15,935
«апазете тишина.

40
00:05:18,667 --> 00:05:20,167
»зключи го.

41
00:05:20,336 --> 00:05:22,650
«¬”  »« Ћё„≈Ќ

42
00:05:29,261 --> 00:05:31,626
Ѕаза 1 до ≈кип 1.

43
00:05:31,796 --> 00:05:34,161
Ќа осми¤ етаж свети.

44
00:05:34,558 --> 00:05:36,956
Ѕаза 1 до ≈кип 1.

45
00:05:38,062 --> 00:05:40,460
„ува ли ме н¤кой?


[...]
Everything OK? Download subtitles