Preview Subtitle for All The Invisible Children


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,000 --> 00:00:03,100
Развържи кесията си.

2
00:00:03,400 --> 00:00:07,400
"Хей, я се присъедини
и с монетата се раздели".

3
00:00:07,700 --> 00:00:09,600
Давай, хвърли я тук.

4
00:00:09,900 --> 00:00:12,700
Ох, беда, беда, беда!
Парите на земята паднаха.

5
00:00:14,000 --> 00:00:16,100
На момичето очите се ококориха.

6
00:00:16,400 --> 00:00:20,200
Ето и момчето се присламчи,
нещо с нокти взе да рови,

7
00:00:20,500 --> 00:00:22,500
Щастието е в пълните джобове!

8
00:00:22,800 --> 00:00:26,600
Вие с ноктите,ний с парите,
В краката ни не се пречете.

9
00:00:26,900 --> 00:00:28,900
И не ни се месете в работите!''

10
00:01:05,800 --> 00:01:09,300
Малкия! Виждаш ли моята
количка номер 11? Вземай я.

11
00:01:09,600 --> 00:01:11,600
Залагам. Става ли?

12
00:01:11,900 --> 00:01:15,500
- Как мислиш?
- Почакай. 25 цента залагам.

13
00:01:15,800 --> 00:01:19,200
- Играете ли?
- Да става каквото ще.

14
00:01:36,500 --> 00:01:40,000
- Жоао! Сан Паоло:Билу - 2:1 .
- Няма защо! Билу - това не е отбор!

15
00:01:40,300 --> 00:01:41,700
Моя отбор е Бразилия!

16
00:01:42,000 --> 00:01:45,500
Паоло не играе срещу
националния отбор!

17
00:01:45,800 --> 00:01:47,600
Отлично. Паоло 2: Бразилия 1 .

18
00:01:51,200 --> 00:01:55,400
- Тизи портокали са най-добрите.
- Цената им -също.

19
00:01:55,700 --> 00:01:57,300
-Уверен ли си?
- Да.

20
00:01:57,600 --> 00:02:00,500
Добре. Дайте ми един кашон.

21
00:02:22,800 --> 00:02:24,500
Пак заповядайте!

22
00:02:24,800 --> 00:02:28,500
- Билу! Билу!
- Благодаря.

23
00:02:31,600 --> 00:02:34,500
Ей, Паулино! Ела тук.

24
00:02:36,800 --> 00:02:39,100
Отнеси гози кашон в кафенето.

25
00:02:40,300 --> 00:02:42,300
Благодаря ти, приятел.

26
00:02:52,300 --> 00:02:53,800
Благодаря.

27
00:02:54,100 --> 00:02:57,800
- Мога ли да взема тези кашони и кутии?
- Вземай ги.

28
00:02:58,100 --> 00:03:01,600
Бразилия отбелязва още един гол, 2:2!
Погледни какво намерих!

29
00:03:01,900 --> 00:03:06,800
2:2? Никога! Погледни! Каква прелест!
Вземи останалото.

30
00:03:11,100 --> 00:03:12,500
Е, къде е магазина?

31
00:03:12,800 --> 00:03:14,500
Там.

32
00:03:14,800 --> 00:03:16,500
Зад улицата.

33
00:03:20,300 --> 00:03:23,700
- Виждаш ли?
- Там ли?

34
00:03:28,500 --> 00:03:32,000
- И какво ще правим сега?
- Ще свършим работата бързо.

35
00:03:32,300 --> 00:03:36,900
Магазина днесрано затваря.
Събота е. Всички затварят в 11 часа.

36
00:03:41,800 --> 00:03:45,900
- Ще купим ли тухли?
- Цяла къща. И маратонки също.

37
00:03:46,200 --> 00:03:48,300
Не! Аз искам пържола и чипс.

38
00:03:48,600 --> 00:03:50,600
Ами? И това също ще го купим.

39
00:04:04,800 --> 00:04:08,100
Вече стана 10. Ще успеем ли?

40
00:04:58,400 --> 00:05:01,900
- Мамка му, затворено е! Колко е часът?
- 1 1 :15. Да си вървим.

41
00:05:33,400 --> 00:05:36,600
Ей сега. 1 , 2, 3.

42
00:05:46,400 --> 00:05:49,400
Мистър Паоло! Мистър Паоло!

43
00:05:49,700 --> 00:05:52,900
Отворете вратата.

44
00:05:54,500 --> 00:05:56,200
Слизай.

45
00:06:00,200 --> 00:06:02,600
Господине, какво да правим ,
ако е затворено?

46
00:06:02,900 --> 00:06:05,600
Ще чакате до понеделник.

47
00:06:05,900 --> 00:06:11,600
Ако изоставя всичко,
ще го разграбят и открад
[...]
Everything OK? Download subtitles