Preview Subtitle for Extreme Survival


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:25,894 --> 00:00:30,194
Jarod? Jarod. Opasnost

2
00:00:30,091 --> 00:00:33,083
Mrnja, mrnja unitava Jaroda!

3
00:01:23,742 --> 00:01:27,078
Vrlo dobro,
zvuite kao dva anela

4
00:01:27,105 --> 00:01:29,337
I ne mogu da doekam
da vas ujem u horu

5
00:01:29,412 --> 00:01:31,837
- Hvala tata
Uredu, moram da vas odvedem kui

6
00:01:31,914 --> 00:01:34,408
Ima veliki vikend ispred sebe
Da li si zavrila domai?

7
00:01:34,477 --> 00:01:37,869
Ja jesam, ali Keti nije
- Zato to sam bila zauzeta radei tvoj

8
00:01:37,905 --> 00:01:41,502
Sad je dosta. Imamo dosta vremena
pre odlaska u krevet

9
00:01:41,529 --> 00:01:43,363
Da ujem ponovo vau pesmicu

10
00:01:43,447 --> 00:01:45,281
Tata!
Veba ta ini?

11
00:01:45,374 --> 00:01:47,001
Savrenstvo
Uredu, idemo onda.

12
00:01:51,174 --> 00:01:53,092
Vrlo dobro

13
00:01:56,908 --> 00:02:01,004
Dobro vee Pastore Jones!
Tata!

14
00:02:02,776 --> 00:02:05,320
Sluajte gospodo, cenio bih...

15
00:02:05,339 --> 00:02:08,436
ako bi ste se okrenuli i
vratili odakle ste doli

16
00:02:08,480 --> 00:02:12,922
To nije ba prijateljski, s obzirom da dolazi
od lidera koji propoveda jedinstvo

17
00:02:14,857 --> 00:02:17,590
- Ne uredu je
Neki od nas imaju drugaiju opciju...

18
00:02:17,646 --> 00:02:20,413
osim da svet bude
pod jednom dugom i slino

19
00:02:20,466 --> 00:02:22,857
Ko su oni?

20
00:02:22,931 --> 00:02:26,460
Nazad unutra odmah
Kaem, da pokaemo Pastoru Jonesu svetlot...

21
00:02:26,486 --> 00:02:28,946
nain kako mi vidimo to!

22
00:02:31,679 --> 00:02:34,912
Produi!
Idemo, dole.

23
00:02:34,951 --> 00:02:37,319
Dole

24
00:02:37,386 --> 00:02:39,481
Dole

25
00:02:44,310 --> 00:02:48,144
Kai im da prestanu!

26
00:02:49,534 --> 00:02:51,832
Uredu je

27
00:02:59,597 --> 00:03:01,724
Uhvati taj kraj!

28
00:03:02,640 --> 00:03:04,804
Stavi ga ovde.

29
00:03:08,439 --> 00:03:11,465
Izai

30
00:03:16,934 --> 00:03:20,031
Uini da prestanu
Uredu je, tata je ovde

31
00:03:23,279 --> 00:03:26,637
Ovo ti je poslednje upozorenje
Niko ne eli jedinstvo sa vama

32
00:03:26,676 --> 00:03:29,841
Odlazi, dok jo moe

33
00:03:29,880 --> 00:03:32,544
Zato rade ovo, tata?

34
00:03:32,604 --> 00:03:35,667
Mislim da smo mu dali do znanja

35
00:03:39,972 --> 00:03:42,566
Mislim da su dobili poruku ovaj put

36
00:04:09,107 --> 00:04:12,135
Kameleoni su medu nama

37
00:04:12,184 --> 00:04:14,018
Otet sam od moje porodice

38
00:04:14,106 --> 00:04:17,567
36 sati je sa nama, i vec demonstrira
vie talenta nego svi ostali

39
00:04:17,598 --> 00:04:20,797
Koliko je ljudi umrlo zbog onog
to sam ja smislio

40
00:04:20,836 --> 00:04:24,172
Od kada sam pobegao, troim svaki momenat
na traenje moje prolisti

41
00:04:24,202 --> 00:04:26,297
On je kameleon

42
00:04:26,382 --> 00:04:29,046
Genije, koji moe postati billo ko kad poeli

43
00:04:29,104 --> 00:04:31,774
Centar ga eli ivog
-Poeljno

44
00:04:31,795 --> 00:04:34,730
On brani slabe i zlostavljane
ivot je dar.

45
00:04:45,930 --> 00:04:48,398
Ti si doktor?
Jesam danas

46
00:04:53,556 --> 00:04:55,472
Angelo je otiao potom

47
00:04:55,480 --> 00:04:58,872
Prolazei kroz stare
Jerodove dokaze, odlepio je

48
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles