Preview Subtitle for Anthony Kaun Hai


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,266 --> 00:00:03,402
Тя ми даде някакви книги и писма

2
00:00:04,602 --> 00:00:07,593
Запазех писмата защото
можеха да са ми от полза...

3
00:00:07,737 --> 00:00:11,400
И изхвърлих книгите. Трябваше
ми само неговея паспарт

4
00:00:11,709 --> 00:00:13,200
Паспорта на Антъни Гонсалвес

5
00:00:15,713 --> 00:00:18,341
Антъни Гонсалвес.
- Антъни...?

6
00:00:33,565 --> 00:00:35,226
Не ви ле платех всичко, бе хора?

7
00:00:35,567 --> 00:00:40,502
Изпуснали ли сме нещо?
- Какво сме пропуснали?

8
00:00:40,704 --> 00:00:43,434
Антъни Гонсалвес.
- Но той изгоря...

9
00:00:43,507 --> 00:00:46,237
Дори го простреляхме.
- Млъквайте!

10
00:00:47,645 --> 00:00:50,443
Нямам идея кой клоун сте убили!

11
00:00:50,649 --> 00:00:54,244
А онзи глупак седи вкъщи и
гледа телевизия!

12
00:00:57,755 --> 00:01:01,851
Какво чакате? Отидете и го
размажете!

13
00:01:01,260 --> 00:01:03,318
Идиоти!

14
00:01:06,664 --> 00:01:09,792
Гледа телевизия удома, а?
- Да

15
00:01:10,668 --> 00:01:12,260
Сигурно мач?

16
00:01:45,485 --> 00:01:47,679
Антъни Гонсалвес!

17
00:02:50,282 --> 00:02:52,217
Бяха такива глупаци!

18
00:02:52,285 --> 00:02:54,549
Понякога говореха като пълни
идиоти...

19
00:02:54,621 --> 00:02:57,418
...и трябваше да се стискам
за да не се изсмея!

20
00:02:58,626 --> 00:03:02,753
Следят ме. Трябва да се
махаме от тук

21
00:03:45,272 --> 00:03:47,330
Изпразни ли целия пълнител?

7
00:03:47,340 --> 00:03:49,466
Да вървим

8
00:03:51,679 --> 00:03:53,273
Татко... татко...

9
00:03:53,349 --> 00:03:58,283
Нищо няма да ти се случи!

10
00:03:58,686 --> 00:04:05,282
Татко... моля те!
Не ме оставяй, татко!

11
00:04:05,357 --> 00:04:07,815
Ела тук! Побързай!

12
00:04:07,361 --> 00:04:09,766
Направи го...

13
00:04:24,643 --> 00:04:27,306
Погрижи се за Джиа...

14
00:04:55,408 --> 00:03:57,739
Какъв лош късмет има това момиче

15
00:04:57,410 --> 00:05:00,346
Чака баща си 15 години е сега...

16
00:05:04,852 --> 00:05:08,344
Да, точно тук съм.
Стая номер 3502

17
00:05:08,422 --> 00:05:10,480
Нека да се срещнем тук

18
00:05:11,691 --> 00:05:13,352
Не, ще известно време

19
00:05:14,495 --> 00:05:16,689
Продължавай?

20
00:05:19,765 --> 00:05:22,360
Кой старец сте направили на
решетка?

21
00:05:25,705 --> 00:05:27,367
Май направих грешка като ви
казах да

22
00:05:29,776 --> 00:05:35,373
убиете Антъни Гонсалвес. Не
ме интересува семейството му

23
00:05:36,549 --> 00:05:39,710
Какво ви накара да застреляте
стареца?

24
00:05:39,786 --> 00:05:43,847
Да не си мислехте, че от това
Антъни ще получи сързечен удар?

25
00:05:43,457 --> 00:05:46,924
Това ли трябваше?

26
00:05:47,794 --> 00:05:49,728
Да, аз но...
- Млъквай!

27
00:05:49,796 --> 00:05:51,855
Ще ти дам една здрава плесница!

28
00:05:51,799 --> 00:05:57,394
Едно момче не можете да убиете,
а наричате себе си мутри!

29
00:05:59,473 --> 00:06:03,941
Какво ще кажете сега,
господарю Мадан?

30
00:06:08,481 --> 00:06:10,539
Виждаш ли?

31
00:06:20,827 --> 00:06:23,556
Джиа, съжалявам за баща ти

32
00:06:26,934 --> 00:06:29,765
И аз съжалявам, че умря

33
00:06:31,505 --> 00:06:33,836
Той ме накара да мечтая

34
00:06:37,778 --> 00:06:39,972
До къде стигнахме?

35
00:06:42,516 --
[...]
Everything OK? Download subtitles