Preview Subtitle for Addicted To Love


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:01,802 --> 00:00:03,269
Още нещо.

2
00:00:04,438 --> 00:00:07,134
Той спомена нещо, да прави
секс с черепа ми.

3
00:00:07,307 --> 00:00:09,275
Той го казва на всички.

4
00:00:09,443 --> 00:00:10,967
Не се притеснявай.

5
00:00:12,613 --> 00:00:14,478
Извинявай.

6
00:00:14,648 --> 00:00:16,240
Не ми хареса как прозвуча.

7
00:00:16,416 --> 00:00:18,247
Не ме харесва картинката,
която си представям.

8
00:00:18,418 --> 00:00:20,909
Не мога да кажа,
че те виня, Сам.

9
00:00:26,894 --> 00:00:28,953
Та аз се пуснах...

10
00:00:29,129 --> 00:00:32,223
и паднах по лице
от върха на катерушката,

11
00:00:32,399 --> 00:00:34,594
и се счупих този зъб на половина.

12
00:00:34,768 --> 00:00:37,635
Лежа по гръб,
цялото ми лице е в кръв...

13
00:00:37,805 --> 00:00:39,568
децата пищят,
учителите се побъркват...

14
00:00:39,740 --> 00:00:42,072
а аз поглеждам нагоре,
и там беше тя.

15
00:00:42,242 --> 00:00:43,607
Тя просто ме гледаше...

16
00:00:43,777 --> 00:00:46,075
с тази загрижена малка усмивка.

17
00:00:46,246 --> 00:00:50,808
Кълна се, когато я видях,
болката се изпари.

18
00:00:50,984 --> 00:00:54,443
Веднъж снимах едни патенца. Излюпили
се и видели първо градинаря в парка.

19
00:00:54,655 --> 00:00:58,583
Те си мислеха, че е майка им
и го преследваха по цял ден...

20
00:00:58,759 --> 00:01:01,455
докато той косеше поляната.

21
00:01:01,628 --> 00:01:02,959
Точно така се чувствам.

22
00:01:03,130 --> 00:01:05,189
Като че ли тя се е запечатала
в съзнанието ми.

23
00:01:05,365 --> 00:01:06,957
Знаеш ли, какво стана с него...

24
00:01:07,134 --> 00:01:09,659
един ден той забрави
че патенцата са там.

25
00:01:09,837 --> 00:01:13,466
Пусна косачката на задна,
и ги смля на парченца.

26
00:01:13,640 --> 00:01:16,006
Не знаеш ли весели истории?

27
00:01:17,845 --> 00:01:19,676
Ето го.

28
00:01:22,950 --> 00:01:25,316
Това е той!

29
00:01:25,485 --> 00:01:27,783
Да го хванем!

30
00:01:34,862 --> 00:01:36,261
Готова работа.

31
00:01:44,638 --> 00:01:46,970
Дребосъците изскочиха от нищото.

32
00:01:47,140 --> 00:01:49,472
Трябваше да се предпазвам
с едно от тях.

33
00:01:49,643 --> 00:01:51,235
Дребосъците изскочили от нищото?

34
00:01:51,411 --> 00:01:54,744
Да. Малки деца
ме пръскаха с парфюм.

35
00:01:54,915 --> 00:01:57,213
От водните си пистолети.

36
00:01:57,384 --> 00:01:59,215
Парфюм от водни пистолети?

37
00:01:59,386 --> 00:02:01,217
Да. Водни пистолети?

38
00:02:01,388 --> 00:02:02,377
Пръскалки?

39
00:02:02,556 --> 00:02:05,417
Да. Пръскалки.
Плашещо, нали?

40
00:02:05,659 --> 00:02:07,786
Чакай, мисля,
че хляба изгаря.

41
00:02:07,961 --> 00:02:10,327
Виж го, как се опитва
да се измъкне.

42
00:02:10,497 --> 00:02:12,658
Той нищо не е направил, Сам.

43
00:02:12,833 --> 00:02:15,165
Антон, не мислиш ли,
че е малко странно...

44
00:02:15,335 --> 00:02:18,304
че малки деца ще стрелят
с парфюм по теб?

45
00:02:18,472 --> 00:02:21,305
Мислех си, че така правят
американчетата.

46
00:02:21,475 --> 00:02:23,466
Прищявка, може би.
Ще ни трябва салата.

47
00:02:23,644 --> 00:02:25,908
Това е много скъп парфюм, Антон.

48
00:02:26,079 --> 00:02:27,876
Аз имах такъв парфюм.

49
00:02:28,048 --> 00:02:30,414
Добро попадение,
[...]
Everything OK? Download subtitles