Preview Subtitle for Addicted To Love


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,586 --> 00:00:04,147
Миналата седмица имаше
червило на яката си.

2
00:00:05,424 --> 00:00:06,755
От маймуната.

3
00:00:08,661 --> 00:00:10,526
А сега парфюм...

4
00:00:10,696 --> 00:00:13,164
от воден пистолет,
от богати Ню Йоркски деца.

5
00:00:13,332 --> 00:00:16,091
Каква мислиш, че е вероятността
това да се случи все на теб?

6
00:00:16,268 --> 00:00:18,293
Не знам.
Питай някой математик.

7
00:00:18,470 --> 00:00:20,495
Питай старото си гадже,
Млечния пътник.

8
00:00:20,673 --> 00:00:22,038
Това си ти, Сам.

9
00:00:22,207 --> 00:00:24,038
Какво намекваш?

10
00:00:24,209 --> 00:00:25,608
Побъркваш ме.

11
00:00:25,778 --> 00:00:27,939
Антон, искам да ми обещаеш нещо.

12
00:00:28,113 --> 00:00:31,981
Обещай ми,
че ако някога направиш нещо...

13
00:00:32,151 --> 00:00:34,415
че ще ми кажеш.

14
00:00:38,223 --> 00:00:41,659
Защо дори си мислиш
за подобно нещо?

15
00:00:41,827 --> 00:00:43,355
Бихме могли да го преодолеем,

16
00:00:43,428 --> 00:00:46,459
но няма да мога да понеса
ако ме лъжеш.

17
00:00:46,632 --> 00:00:51,126
Сладкишче, защо бих правил
секс с хамбургер...

18
00:00:51,303 --> 00:00:54,531
когато бих могъл
да правя любов с пържола?

19
00:00:55,174 --> 00:00:56,505
O, стига.

20
00:00:56,675 --> 00:00:58,336
Забрави.

21
00:00:58,510 --> 00:01:00,068
Толкова сме близо, Сам.

22
00:01:00,245 --> 00:01:02,270
Толкова близо.

23
00:01:09,088 --> 00:01:11,386
Донеси чашите и чинийките.

24
00:01:11,557 --> 00:01:13,388
И донеси още бутилки.

25
00:01:19,465 --> 00:01:20,796
Какво пропуснах?

26
00:01:20,966 --> 00:01:22,456
Мисля че се приближаваме.

27
00:01:22,634 --> 00:01:24,499
Определено мисля,
че се приближаваме.

28
00:01:24,670 --> 00:01:26,570
Донесе ли сладко-кисело?

29
00:01:26,739 --> 00:01:30,438
Виж, скъпа, колко добре
ми стоят ръцете на колената ми

30
00:01:30,843 --> 00:01:32,572
и да те целуна.

31
00:01:32,745 --> 00:01:35,578
Махни се от мен, моля те.
Ти си груб.

32
00:01:35,748 --> 00:01:38,478
Но аз те обичам, малкото ми агънце.
Трябва да те имам.

33
00:01:38,650 --> 00:01:43,110
Любовта ми бие в трескав ритъм.

34
00:01:43,288 --> 00:01:44,619
Не може да ме имаш.

35
00:01:44,790 --> 00:01:46,348
Любовта ми е запазена за друг.

36
00:01:46,525 --> 00:01:47,992
Да нямаш предвид...

37
00:01:48,160 --> 00:01:50,094
Да, Млечния пътник!

38
00:01:50,262 --> 00:01:53,959
Не! Само не той.

39
00:01:54,133 --> 00:01:57,591
Той може да предскаже
изригванията на алфа-звездите.

40
00:01:57,770 --> 00:01:59,738
Аз съм нищо пред него.

41
00:01:59,905 --> 00:02:02,465
Малък, дребен... аз съм червей.

42
00:02:02,641 --> 00:02:04,768
Обичам изригванията му.

43
00:02:04,943 --> 00:02:06,672
Не всеки мъж...

44
00:02:08,147 --> 00:02:10,672
може да бъде Млечния пътник.

45
00:02:10,849 --> 00:02:12,714
Какво ще правиш сега?

46
00:02:12,885 --> 00:02:17,481
Безнадежден, ще се скитам самотен
по земята, мислейки си за теб...

47
00:02:17,656 --> 00:02:21,217
и ще спирам от време на време,
за да правя секс с черепи.

48
00:02:22,594 --> 00:02:24,255
Това е добре.

49
00:02:24,430 --> 00:02:25,678
А сега млъкни...

50
00:02:25,764 --> 00:02:29,464
или ще те накарам да изядеш
още един свински тестис!

51
00:0
[...]
Everything OK? Download subtitles