Preview Subtitle for Ali Baba And The Forty Thieves


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,501 --> 00:00:06,006
ALI BABA I 40 RAZBOJNIKA

2
00:01:04,231 --> 00:01:10,737
BAGDAD U DANIMA
MONGOLSKE INVAZIJE

3
00:01:15,943 --> 00:01:18,512
Svemoni kane,
grad je na!

4
00:01:18,979 --> 00:01:20,214
A kalif?

5
00:01:20,681 --> 00:01:23,650
Pretra엍li smo ceo Bagdad.
Pobegao je.

6
00:01:24,251 --> 00:01:28,055
Naite ga!
Dok ne umre, svaki dan...

7
00:01:28,255 --> 00:01:30,557
...100 njegovih podanika
bie mueno!

8
00:01:57,618 --> 00:02:00,787
"Po naredbi Hulagu kana,
mongolskog vladara

9
00:02:01,054 --> 00:02:03,056
i osvajaa Bagdada...

10
00:02:03,290 --> 00:02:05,993
...100 graana
bie mueno...

11
00:02:06,193 --> 00:02:08,295
...dok glava kalifa...
ne bude pred kanom. "

12
00:02:16,837 --> 00:02:20,207
Veliki kalife!
Branitelju vernika!

13
00:02:20,674 --> 00:02:23,844
Slava Alahu da ste 엍vi pro쉕i
kroz mongolske linije.

14
00:02:24,044 --> 00:02:26,213
Poraz me ti쉞i.

15
00:02:26,413 --> 00:02:28,982
I samo kamenje Bagdada
vapi za osvetom.

16
00:02:29,516 --> 00:02:31,518
Reci, gde si odveo mog sina?

17
00:02:31,718 --> 00:02:33,987
Ali je sakriven
u mojoj kui.

18
00:02:34,188 --> 00:02:38,091
Onda, hajdemo! Sa njim u u Basru
i sakupiu novu vojsku.

19
00:02:38,292 --> 00:02:42,062
Opet ete protiv Mongola?
Jaki su to neprijatelji, gospodine.

20
00:02:42,262 --> 00:02:43,831
Znam im snagu...

21
00:02:44,031 --> 00:02:47,301
...ali kunem se snagom
koju mi je Alah podario...

22
00:02:47,501 --> 00:02:50,103
...osvetiu Ijude
koji su danas poginuli.

23
00:02:50,571 --> 00:02:51,905
Mo엀a...

24
00:02:52,406 --> 00:02:56,043
Mo엀a nee biti potrebno
boriti se.

25
00:02:56,343 --> 00:02:58,745
Ima drugih naina.
Drugih naina?

26
00:02:58,946 --> 00:03:02,182
Budi jasniji.

27
00:03:02,382 --> 00:03:04,484
Recite i ja u vam ugovoriti
sastanak sa kanom.

28
00:03:04,685 --> 00:03:07,588
Mo엁te 엍veti u izobilju.

29
00:03:08,088 --> 00:03:10,924
Ugovoriemo uslove da
vi쉋 ne bude krvoprolia.

30
00:03:11,124 --> 00:03:14,161
Nikakvih uslova!
Osim smrti Mongolima!

31
00:03:14,561 --> 00:03:16,730
Krv tee Bagdadom.

32
00:03:16,930 --> 00:03:19,333
Krv hrabrih,
palih za slobodu!

33
00:03:19,533 --> 00:03:21,835
Tvoj je savet kukaviki,
prine.

34
00:03:23,604 --> 00:03:26,840
Oprostite mi.
Odvedi me sinu!

35
00:03:27,040 --> 00:03:31,245
Ostau ovde
da uvam ulicu...

36
00:03:31,445 --> 00:03:33,881
...od iznenadnog napada.
Mahmud zna put.

37
00:03:34,448 --> 00:03:37,918
Brodii su spremni.

38
00:03:38,151 --> 00:03:42,322
Dobro ste me slu엍li, prine.
Uz pomo Alaha opet emo se nai...

39
00:03:42,556 --> 00:03:44,324
...u Bagdadu
i nagradiu vas.

40
00:04:09,783 --> 00:04:11,952
Lady Amara!
Lady Amara!

41
00:04:13,754 --> 00:04:14,855
Brzo!

42
00:04:15,489 --> 00:04:19,359
Ustali ste u ovo doba noi!
Momenat, dolazimo.

43
00:04:19,560 --> 00:04:22,629
Da princ zna da mu je erka
budna u ovo vreme!

44
00:04:22,863 --> 00:04:26,266
Rekoh, momenat!
Momenat... momenat...!

45
00:04:28,168 --> 00:04:30,003
Sad!

46
00:04:32,539 --> 00:04:34,007
Eto, gotovo!

47
00:04:34,208 --> 00:04:37,110
Tvoja je krv u mojoj ruci,
a moja u tvojoj.

48
00:04:38,312 --> 00:04:41,014
Pla쉏m se. Sad se vi쉋
[...]
Everything OK? Download subtitles