Preview Subtitle for Art Heist


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:03:45,505 --> 00:03:46,631
Да се започва.

2
00:03:50,176 --> 00:03:51,438
Хайде.

3
00:04:01,021 --> 00:04:03,956
Мамка му!
Централната аларма е спряна.

4
00:04:05,859 --> 00:04:07,690
Камерите са спрени.

5
00:04:31,151 --> 00:04:35,281
Алармите в коридорите са изключени.
Работим над главната галерия.

6
00:04:37,557 --> 00:04:38,819
Оттук.

7
00:04:56,710 --> 00:04:58,302
Готов ли си, Хектор?

8
00:04:59,546 --> 00:05:01,275
Изключвам охранителните лазери.

9
00:05:09,089 --> 00:05:11,148
Ето я.
- Не, чакай.

10
00:05:13,093 --> 00:05:15,891
Мамка му, има капан.
- Чакай.

11
00:05:17,063 --> 00:05:20,191
Хосе, недей.
Не, чакай.

12
00:05:22,202 --> 00:05:23,601
Мамка му.

13
00:05:25,605 --> 00:05:26,902
Мамка му. Тръгвай!

14
00:06:21,161 --> 00:06:22,458
Хайде!

15
00:06:25,632 --> 00:06:26,826
Тръгвай!

16
00:07:02,168 --> 00:07:04,363
- Ало? Виктор.
- Сандра.

17
00:07:04,471 --> 00:07:06,996
В Барселона съм.
Моят Ел Греко бе откраднат снощи.

18
00:07:07,107 --> 00:07:09,473
Какво?
- Искам те тук веднага.

19
00:07:09,542 --> 00:07:12,670
Ще хвана първия полет.
- Защо ли те послушах?

20
00:07:12,712 --> 00:07:15,340
Виктор, съжалявам.
- Така трябва да е.

21
00:07:17,884 --> 00:07:21,149
Какво правиш в леглото ми?
- Сънувах кошмар.

22
00:07:26,392 --> 00:07:29,020
Внимавай, Али.
Тежко е.

23
00:07:30,830 --> 00:07:32,354
Аз ще отворя.

24
00:07:35,902 --> 00:07:38,894
Татко!
- Здрасти, котенцето ми.

25
00:07:39,572 --> 00:07:41,972
Растеш като гъба.

26
00:07:42,675 --> 00:07:44,870
- Здрасти.
- Благодаря, че правиш това.

27
00:07:45,078 --> 00:07:48,479
Мария ще я взима от училище
всеки ден...

28
00:07:48,548 --> 00:07:51,517
и ще бъде с нея, докато
не се прибереш от работа.

29
00:07:51,918 --> 00:07:55,354
Има храна за цяла седмица
във фризера...

30
00:07:55,421 --> 00:07:57,719
и всичките й любими
закуски са в хладилника.

31
00:07:57,791 --> 00:08:00,385
Може ли да гледаме
страшни филми?

32
00:08:03,062 --> 00:08:05,428
Не, съкровище, не може.

33
00:08:12,005 --> 00:08:16,442
Ал, ще се качиш ли горе
да ми донесеш якето, моля те?

34
00:08:25,118 --> 00:08:27,951
Какво? От един месец ме няма тук
и си сменила ключалките.

35
00:08:28,054 --> 00:08:30,045
Ще ме смъмряш като
се върна.

36
00:08:33,059 --> 00:08:35,289
Значи се връщаш
към старите земи?

37
00:08:35,395 --> 00:08:36,794
Не е каквото си мислиш.

38
00:08:36,863 --> 00:08:40,560
Трябва да оправя нещата на Виктор
Бойд, защото вината е моя.

39
00:08:40,633 --> 00:08:43,727
Аз го убедих да изложи картината
в Барселона.

40
00:08:43,803 --> 00:08:47,432
Ако не бях аз, щеше още да си виси
в банята му в Хемптън.

41
00:08:47,473 --> 00:08:48,906
Виктор Бойд.

42
00:08:49,742 --> 00:08:51,801
Знаеш, че мразя тоя богат задник.

43
00:08:51,911 --> 00:08:54,539
50 цента.
- За какво?

44
00:08:55,148 --> 00:08:59,585
Мама каза, че когато псуваш,
трябва да ми даваш по 50 цента.

45
00:09:00,453 --> 00:09:02,387
50 цента. Така ли?

46
00:09:03,156 --> 00:09:05,624
Какво по дяволите е това?
- Станаха 1 долар.

47
00:09:08,328 --> 00:09:09,662
Убиваш ме, хлапе.

48
00:09:09,662 --> 00:09:12,495
Ами това:
Виктор Бойд, този богата...

49
00:09:13,566 --> 00:09:14,624
мижитурка.

[...]
Everything OK? Download subtitles