Preview Subtitle for Trust Me


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:02,936 --> 00:00:05,336
CIA profil:
Agent Sydney Bristow.

2
00:00:05,405 --> 00:00:06,235
OK. Unutra sam.

3
00:00:06,306 --> 00:00:09,332
Agent Bristow radi tajno
sa svojim ocem, Dekom Bristow.

4
00:00:09,409 --> 00:00:11,172
Takoğe kao dupli agent za CIA-u.

5
00:00:11,244 --> 00:00:12,268
Lezi!

6
00:00:12,612 --> 00:00:14,671
Èini mi se da æemo morati da
nauèimo da verujemo jedan drugom.

7
00:00:14,748 --> 00:00:17,216
Bristowin CIA kontakt:
Majkl Von.

8
00:00:17,283 --> 00:00:19,080
Moj anğeo èuvar.

9
00:00:19,152 --> 00:00:23,748
Njen trenutni zadatak:
da se infiltrira i uništi SD-6.

10
00:00:23,823 --> 00:00:26,553
Tajnu organizaciju koja
se bavi špijunaom,

11
00:00:26,626 --> 00:00:29,595
iznuğivanjem, prodajom oruja,
predstavljajuæi se kao CIA.

12
00:00:29,662 --> 00:00:32,654
SD-6 je napravio preko 400 milliona
dolara Samo prodajom oruja.

13
00:00:32,732 --> 00:00:34,529
Direktor SD-6: Arvin Sloun.

14
00:00:34,601 --> 00:00:37,195
Sigurnost ove agencije
zahteva rtvu

15
00:00:37,270 --> 00:00:38,760
neke liène slobode.

16
00:00:38,838 --> 00:00:41,329
Ovde se ne radi o odsecanju ruke
èudovištu.

17
00:00:41,408 --> 00:00:43,171
Ovde se radi o ubijanju èudovišta.

18
00:00:43,243 --> 00:00:46,474
Bristowina majka,
Bivši ruski obaveštajac,

19
00:00:46,546 --> 00:00:49,140
nedavno se predala CIA-i.

20
00:00:49,215 --> 00:00:50,842
Mama?

21
00:00:50,917 --> 00:00:52,248
Informacije ukazuju

22
00:00:52,318 --> 00:00:55,151
da još uvek moe biti neprijatelj.
SAD-a.

23
00:00:56,356 --> 00:00:59,189
Prava lojalnost majke agenta
Bristow

24
00:00:59,259 --> 00:01:01,159
ostaje nepoznata.

25
00:01:01,227 --> 00:01:02,592
Prethodno u "Alias"...

26
00:01:02,662 --> 00:01:04,596
Jedini naèin da te SD-6 ostavi
u ivotu

27
00:01:04,664 --> 00:01:06,564
je da uništiš ivot koji imaš.

28
00:01:06,633 --> 00:01:08,692
Ako ovo ne izneseš u javnost,

29
00:01:08,768 --> 00:01:10,099
biæeš mrtav.

30
00:01:10,170 --> 00:01:12,400
Plašim se.

31
00:01:12,472 --> 00:01:13,939
Znam.

32
00:01:17,610 --> 00:01:18,907
Spreman?

33
00:01:26,119 --> 00:01:29,111
SLOUN: Da li predlaeš da ubijem
svoju enu?

34
00:02:36,856 --> 00:02:38,050
Da?

35
00:02:38,124 --> 00:02:39,557
Stiem.

36
00:02:49,736 --> 00:02:52,398
Ja sam pomoænik direktora Kendal.

37
00:02:53,106 --> 00:02:55,040
Reèeno mi je
da elite da sarağujete.

38
00:03:01,347 --> 00:03:03,144
Hej, gospodine Bristow.

39
00:03:03,216 --> 00:03:04,808
Uğite.

40
00:03:06,085 --> 00:03:07,916
Dozvolite mi da vam postavim pitanje.

41
00:03:07,987 --> 00:03:11,047
Recimo da ste u vašem omiljenom
restoranu u komšiluku

42
00:03:11,124 --> 00:03:12,819
sa nekim prijateljima.

43
00:03:12,892 --> 00:03:14,519
Ili slièno.

44
00:03:14,594 --> 00:03:17,358
Volite da idete tamo,
sviğa vam se hrana.

45
00:03:17,430 --> 00:03:19,660
Koje su boje zidovi?

46
00:03:19,732 --> 00:03:23,828
Ja baš ne volim dekorisanje enterijera.

47
00:03:26,706 --> 00:03:28,435
Pozvaæu Sid.

48
00:03:32,779 --> 00:03:35,612
FRANCI:
Sid, tata ti je ovde.

49
00:03:35,682 --> 00:03:38,549
OK.
Odmah izlazim.

50
00:03:42,522 --> 00:03:44,581
Vijetnamcima i kinezima,

51
00:03:44,657 --> 00:03:48,115
bela b
[...]
Everything OK? Download subtitles