Preview Subtitle for Aska Susayanlar


If preview looks OK then Download subtitles


0
00Ψ00Ψ01,000 --> 00Ψ00Ψ04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00Ψ01Ψ17,280 --> 00Ψ01Ψ19,191
Da li idete u pravcu Yesilkya,
gospodineΠ

2
00Ψ01Ψ20,760 --> 00Ψ01Ψ21,795
Moete li da me povezeteΠ

3
00Ψ02Ψ00,800 --> 00Ψ02Ψ02,028
Zato ste skrenuli ovdeΠ

4
00Ψ02Ψ02,920 --> 00Ψ02Ψ04,956
Vama se obraamΞ
Zato ste skrenuli ovdeΠ

5
00Ψ02Ψ06,840 --> 00Ψ02Ψ10,230
Oh, shvatam sada.
To je preica.

6
00Ψ02Ψ10,840 --> 00Ψ02Ψ13,638
Pomislila sam da...
Ba sam kukavica.

7
00Ψ02Ψ20,120 --> 00Ψ02Ψ20,870
Zato smo staliΠ

8
00Ψ02Ψ24,160 --> 00Ψ02Ψ25,388
Zato ste me doveli ovdeΠ

9
00Ψ04Ψ53,880 --> 00Ψ04Ψ58,556
Molim te, preklinjem te.
Verena sam.

10
00Ψ04Ψ59,200 --> 00Ψ05Ψ01,919
Imam samo 17 godina,
To bi me unitilo.

11
00Ψ05Ψ02,880 --> 00Ψ05Ψ05,440
Imaj milosti. Molim te.

12
00Ψ05Ψ14,400 --> 00Ψ05Ψ16,152
Preklinjem te, nemoj to da radi.

13
00Ψ06Ψ23,920 --> 00Ψ06Ψ24,875
Dobrodola.

14
00Ψ06Ψ25,080 --> 00Ψ06Ψ25,796
Hvala ti.

15
00Ψ06Ψ27,800 --> 00Ψ06Ψ31,679
Pretpostavljam da je ovaj put
bio dobar lek za tvoje ivce.

16
00Ψ06Ψ31,880 --> 00Ψ06Ψ33,328
Da.

17
00Ψ06Ψ34,520 --> 00Ψ06Ψ37,432
Ali sve vreme si mi bio u mislima.
Volela bih da smo bili zajedno.

18
00Ψ06Ψ38,280 --> 00Ψ06Ψ41,636
Zna kakav mi je posao.
Jedva da imam vremena i da te viam.

19
00Ψ06Ψ59,920 --> 00Ψ07Ψ01,148
- Vau linu kartu, molim vas.
- Naravno.

20
00Ψ07Ψ02,000 --> 00Ψ07Ψ02,750
O emu se radiΠ

21
00Ψ07Ψ03,840 --> 00Ψ07Ψ06,035
Pronaena je ena ije je
telo iseeno britvom.

22
00Ψ07Ψ06,240 --> 00Ψ07Ψ07,514
StvarnoΠ Ko je ubicaΠ

23
00Ψ07Ψ08,480 --> 00Ψ07Ψ13,508
Prema onome to je rekla pre nego to
je umrla, ima oiljak na desnom obrazu.

24
00Ψ07Ψ14,600 --> 00Ψ07Ψ16,511
Da bismo pronali ubicu...

25
00Ψ08Ψ07,240 --> 00Ψ08Ψ08,514
ta ti je, MineΠ
Jel' neto nije u reduΠ

26
00Ψ08Ψ09,200 --> 00Ψ08Ψ11,350
- Ne, sve je u redu.
- Dobro.

27
00Ψ08Ψ28,560 --> 00Ψ08Ψ29,276
eli li da popije netoΠ

28
00Ψ08Ψ29,560 --> 00Ψ08Ψ32,791
Ne. ldem odmah u krevet.
Jako sam umorna.

29
00Ψ08Ψ33,480 --> 00Ψ08Ψ34,276
Idem da se istuiram.

30
00Ψ09Ψ03,200 --> 00Ψ09Ψ06,112
- Neko vam ih je poslao.
- Hvala.

31
00Ψ09Ψ13,800 --> 00Ψ09Ψ17,713
Jako mi je drago to si dola.
Jedva ekam da te drim u naruju.


32
00Ψ10Ψ13,080 --> 00Ψ10Ψ16,834
Dobrodola, srce.
Dola bih po tebe,

33
00Ψ10Ψ16,960 --> 00Ψ10Ψ20,316
ali nisam htela da vidim
onog tvog neljubaznog mua.

34
00Ψ10Ψ21,480 --> 00Ψ10Ψ25,189
Moram da ti ispriam sve nove traeve.
Imam mnogo toga da ti kaem.

35
00Ψ10Ψ27,040 --> 00Ψ10Ψ29,076
Ne mogu sada da doem, draga.

36
00Ψ10Ψ30,040 --> 00Ψ10Ψ35,876
Jedem okoladu.
Da, okoladu sa kokosom.

37
00Ψ10Ψ37,960 --> 00Ψ10Ψ40,793
Odravam zabavu sutra uvee.
Dolazi, zar neΠ

38
00Ψ10Ψ42,640 --> 00Ψ10Ψ46,349
Uvredila bih se.
Visoko drutvo e biti tu.

39
00Ψ10Ψ47,440 --> 00Ψ10Ψ49,556
Videe, bie nam zabavno.

40
00Ψ11Ψ35,080 --> 00Ψ11Ψ37,116
Da li te mu uvek ovako
ostavlja samuΠ

41
00Ψ11Ψ37,280 --> 00Ψ11Ψ40,556
Ne samo veeras, uvek.
Navikla sam.

42
00Ψ11Ψ41,160 --> 00Ψ11Ψ45,199
Srce, da zakon dozvoljava,
mogla bi se udati za mene.

43
00Ψ11Ψ45,880 --> 00Ψ11Ψ47,313
Bile bismo tako srene zajedno.

44
00Ψ11Ψ50,360 --> 00Ψ11Ψ53,955
- Poziv za vas.
- Hvala.

45
00Ψ11Ψ55,040 --> 00Ψ11Ψ59,511
Halo, ti si, MetinΠ
Ne, dobro sam.

46
00Ψ12Ψ00,040 --> 00Ψ12Ψ04,325

[...]
Everything OK? Download subtitles