Preview Subtitle for Deleted


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,219 --> 00:00:22,022
Това можеше да сме ние
толкова пъти.

2
00:00:22,022 --> 00:00:23,623
И все още може.

3
00:00:23,623 --> 00:00:25,625
Нека просто вземем това за което
сме дошли и да се махаме.

4
00:00:26,026 --> 00:00:28,828
Дойдохме за да проверим за
оцелели.

5
00:00:36,436 --> 00:00:38,438
Роми, ром команда
на Магелан-мелро.

6
00:00:38,438 --> 00:00:40,440
Разбрано.

7
00:00:40,440 --> 00:00:42,442
Тези бедни хора.

8
00:00:42,442 --> 00:00:47,247
Роми,приемаш ли
всичко това?

9
00:00:47,247 --> 00:00:49,249
Проследяване
на команда.

10
00:00:56,456 --> 00:00:58,458
За наш късмет,
няма радиация,

11
00:00:58,458 --> 00:01:01,261
и атмосферата е... нормална.

12
00:01:01,261 --> 00:01:04,064
Никога не ми се е случвало
да няма останал екипаж,

13
00:01:04,064 --> 00:01:05,665
ако под мъртви казваш "изоставени"

14
00:01:06,066 --> 00:01:08,468
Те не са мъртви
не физически,

15
00:01:08,868 --> 00:01:14,874
но умствено, духовно,
и емоционално, тях ги няма.

16
00:01:15,275 --> 00:01:16,076
Кой по-дяволите е направил това?

17
00:01:16,476 --> 00:01:18,478
Бека, пусни запис от камерите.

18
00:01:18,878 --> 00:01:20,880
Проверявам.

19
00:01:26,086 --> 00:01:28,888
Командна последователност...
край на файла, стоп.

20
00:01:28,888 --> 00:01:32,492
Върни назад
до последното движение което е засечено.

21
00:01:40,500 --> 00:01:42,502
Ницшеанци.

22
00:01:42,902 --> 00:01:44,504
Изненада, изненада.

23
00:01:49,309 --> 00:01:52,512
Пауза.Роми
индентифицирай.

24
00:01:52,512 --> 00:01:54,914
Обект, ницшеанец.

25
00:01:54,914 --> 00:01:57,717
Индетифициран като Кейлъб Вот,
от племето Раксаша.

26
00:01:58,518 --> 00:02:00,520
Продължи записа.

27
00:02:03,723 --> 00:02:06,526
Е, това обяснява
защо ние не намерихме оръжието.

28
00:02:06,926 --> 00:02:08,528
Какво обяснява това?

29
00:02:08,928 --> 00:02:09,729
Те бяха така

30
00:02:09,729 --> 00:02:10,930
преди ницшеанските пирати
да дойдат тук.

31
00:02:10,930 --> 00:02:12,132
Тревога.

32
00:02:12,132 --> 00:02:13,733
Магогски кораб
току що навлезе в сектора.

33
00:02:15,735 --> 00:02:18,138
Разузнавателен кораб.Подяволите.

34
00:02:23,743 --> 00:02:25,745
Видя ли енегийните пулсации?
Това го е направило.

35
00:02:25,745 --> 00:02:27,347
Дошло е от нещо
което те са превозвали,

36
00:02:27,347 --> 00:02:29,349
устройство.

37
00:02:29,349 --> 00:02:32,552
Когато те са били ударени в битка,
е трябвало да го активират.

38
00:02:37,357 --> 00:02:40,160
То активира уръжието
което ние сме изпратени да вземем.

39
00:02:40,560 --> 00:02:42,962
Край на записа.

40
00:02:42,962 --> 00:02:44,564
Проверка...присъствието
на магог се е увеличило.

41
00:02:44,564 --> 00:02:45,365
Това е рой.

42
00:02:45,765 --> 00:02:46,966
Трябва да вземем тези хора
обратно на Мару.

43
00:02:46,966 --> 00:02:48,168
Бързо, давай , давай!

44
00:02:58,178 --> 00:03:00,180
Андромеда прихвани ги.

45
00:03:00,180 --> 00:03:01,781
Когато магозите
са в обсег, ги свали.

46
00:03:09,789 --> 00:03:11,391
Приближават доста бързо.

47
00:03:11,391 --> 00:03:12,592
Не знам дали ще бъде възможно
да се върнем навреме.

48
00:03:12,992 --> 00:03:13,793
Една от луните
е от дясно...

49
00:03:13,793 --> 00:03:
[...]
Everything OK? Download subtitles