Preview Subtitle for Drums Of Love


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,700 --> 00:00:03,912
Последният път в Андромеда.

2
00:00:03,912 --> 00:00:06,581
Федеративният кораб Андромеда

3
00:00:06,581 --> 00:00:09,417
е предаден от съюзниците - Ницшеанците.

4
00:00:09,417 --> 00:00:10,293
"Това е капан!"

5
00:00:10,293 --> 00:00:14,047
Капитан Дилън Хънт и неговият екипаж се
бият, но преди унищожението,

6
00:00:14,047 --> 00:00:16,633
Хънт заповядва целият екипаж
да напусне кораба

7
00:00:16,633 --> 00:00:19,385
и се опитва да го скрие в Черна Дупка.

8
00:00:19,385 --> 00:00:22,180
Той е атакуван от своя първи офицер
Ницшеанец,

9
00:00:22,180 --> 00:00:23,890
но докато се бият

10
00:00:23,890 --> 00:00:26,100
Андромеда замръзва в времето.

11
00:00:26,100 --> 00:00:27,769
300 години по-късно,

12
00:00:27,769 --> 00:00:29,938
спасителният кораб "Еурика Мару"

13
00:00:29,938 --> 00:00:31,564
и капитанът Бека Валънтайн

14
00:00:31,564 --> 00:00:33,233
откриват Андромеда

15
00:00:33,233 --> 00:00:35,318
и я изваждат от черната дупка.

16
00:00:35,318 --> 00:00:37,654
Сега възроденият капитан Дилън Хънт

17
00:00:37,654 --> 00:00:40,823
Подпомаган единствено от
изкуственият интелект на кораба.

18
00:00:40,823 --> 00:00:41,950
АНДРОМЕДА

19
00:00:41,950 --> 00:00:45,703
трябва да се бие отново за да спаси
кораба си.

20
00:00:47,455 --> 00:00:49,332
"Аз поемам от тук."

21
00:00:50,750 --> 00:00:53,670
Някои казват че Федерацията щеше да
падне и без предателството на
Ницшеанците.

22
00:00:53,711 --> 00:00:56,589
Те подценяваха и двете,
Федерацията и Ницшеанците.

23
00:00:56,756 --> 00:01:00,218
Yin Ma-wei
Възходът и падението на Федерацията
Федеративна Година 11942

24
00:01:18,570 --> 00:01:21,406
Свалени роботи. Палуба 15, 12, 11.

25
00:01:22,031 --> 00:01:23,992
Може ли по-добре?

26
00:01:37,255 --> 00:01:39,591
Отряд 1, Ниво 10. Веднага.

27
00:01:39,757 --> 00:01:42,886
Ницшеанец. Точно когато нещата
тръгнаха на добре.

28
00:01:55,440 --> 00:01:56,816
Обезопасете коридора.

29
00:01:57,275 --> 00:01:58,401
Веднага.

30
00:02:04,157 --> 00:02:07,827
Погрижих се за всеки андроид и
робот от тук до ниво 9.

31
00:02:09,370 --> 00:02:10,121
Добре.

32
00:02:10,163 --> 00:02:11,915
Изключих сензорите, точно както поиска.

33
00:02:11,915 --> 00:02:15,168
И намерихме начин да спираме наноботите.

34
00:02:15,168 --> 00:02:17,795
Капитан Хънт е напълно сляп.

35
00:02:17,795 --> 00:02:20,465
Той е сам тук. И знае срещу какво се
изправя,

36
00:02:20,465 --> 00:02:22,008
може би ще го убедим да се предаде.

37
00:02:22,008 --> 00:02:24,677
Не искам да се предава.

38
00:02:25,887 --> 00:02:29,557
Довърши работата. Убий го.

39
00:02:29,933 --> 00:02:30,850
Все още нищо.

40
00:02:31,684 --> 00:02:33,228
Изключиха вътрешните ми сензори.

41
00:02:33,311 --> 00:02:36,314
Ако има андроиди отвън, не мога да се
свържа с тях.

42
00:02:36,314 --> 00:02:39,484
Трябва да сменим тактиката,
ще пренесем битката при тях.

43
00:03:16,938 --> 00:03:18,273
Чудесно.

44
00:03:28,199 --> 00:03:29,367
Чисто.

45
00:03:31,953 --> 00:03:34,247
Няма по-добро от Ницшеанец,
ако си почистваш къщата.

46
00:03:35,498 --> 00:03:36,833
Измъкна се.

47
00:03:37,584 --> 00:03:38,209
Как?

48
00:03:38,418 --> 00:03:39,502
Умее да се пази.

49
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles