Preview Subtitle for Double Or Nothing


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:38,847 --> 00:00:40,360
Безнадеждно е.

2
00:00:40,607 --> 00:00:43,758
Не мога да прочета имената на клиентите
на половината от тези файлове.

3
00:00:44,007 --> 00:00:47,283
Какво е това? Фриз, Фризана, Фризлекар?
Какво ти говори това?

4
00:00:47,527 --> 00:00:50,246
Мисля, че е Фризилка.

5
00:00:50,927 --> 00:00:54,283
О, да. Те са онази демонска двойка, която се обади
миналата седмица за заселникът в тяхната бърлога.

6
00:00:54,527 --> 00:00:56,643
Предполагаше се Уесли да...

7
00:00:58,727 --> 00:01:00,558
Предполагаше се да се погрижи за това.

8
00:01:00,727 --> 00:01:03,844
-Е, предполагам, че беше твърде зает да краде бебето.
-Недей.

9
00:01:04,327 --> 00:01:05,840
Ясно?

10
00:01:06,767 --> 00:01:09,884
Как върви?
Някакъв напредък с нерешените случаи?

11
00:01:10,127 --> 00:01:14,086
-Известен.
-Твърде много са, за да ги проследиш.

12
00:01:14,527 --> 00:01:17,439
Все пак, в такива времена,
е добре да си зает.

13
00:01:17,687 --> 00:01:20,281
Хвърлете се в работа.
Останете активни.

14
00:01:20,527 --> 00:01:23,087
Лорн, той изгуби единственото дете,
което някога ще има.

15
00:01:23,327 --> 00:01:26,842
Оу, захарче, знам. Знам.

16
00:01:27,047 --> 00:01:30,323
-Просто искам да поговори с нас.
-Може би ще е по-сигурно да го оставим сам за малко.

17
00:01:30,567 --> 00:01:33,684
Сигурен съм, че яростта е отминала,
но наистина ли искате да разберете от първа ръка?

18
00:01:33,887 --> 00:01:38,836
Сигурна съм, че не планира дa довърши това, което започна в болницата.

19
00:01:39,087 --> 00:01:41,885
Само, защото Уесли е твърде умен
да си покаже лицето наоколо.

20
00:01:43,727 --> 00:01:47,800
Върнахме се!
И носим подаръци.

21
00:01:50,927 --> 00:01:52,645
Какво е станало?

22
00:02:20,487 --> 00:02:22,842
Ужасно съжалявам.

23
00:02:40,487 --> 00:02:42,159
Край на залаганията.

24
00:02:42,407 --> 00:02:44,443
Край на залаганията.
Колелото се върти.

25
00:02:47,327 --> 00:02:49,238
Залгайте, залагайте!

26
00:02:54,927 --> 00:02:59,364
Шеста маса. Онзи в синьо.
Държи поп в лявата си ръка.

27
00:03:00,327 --> 00:03:02,045
И, Бени...

28
00:03:02,527 --> 00:03:06,725
...вземи само лявата ръка. Все още можем
да направим пари от дясната.

29
00:03:07,407 --> 00:03:08,726
Ти.

30
00:03:11,887 --> 00:03:13,240
Добре.

31
00:03:13,767 --> 00:03:15,086
Доведи го.
Стойността му се покачи.

32
00:03:18,127 --> 00:03:20,436
Време е да взема душата му.

33
00:03:26,407 --> 00:03:29,604
Ейнджъл - 3х18
Двойно или нищо

34
00:04:37,727 --> 00:04:40,036
Просто съм тук, нали?

35
00:04:51,447 --> 00:04:54,484
-Тази къща е изпълнена с тъга.
-На мен ли го казваш.

36
00:04:54,727 --> 00:04:56,877
Домът е там където е сърцето,
но тези сърца са разбити.

37
00:04:57,127 --> 00:05:00,324
Най-голямото ми желание е да помогна
на моята принцеса когато има нужда.

38
00:05:00,527 --> 00:05:03,678
Вече и донесох дрехи и храна,
за нейния шив-ротх с Ейнджъл.

39
00:05:03,887 --> 00:05:07,926
Бдението за отнемане.
Почти бях забравил тази дума.

40
00:05:08,167 --> 00:05:11,557
Не можем да направим друго за тяхната болка.
Заради това ли си тръгваш?

41
00:05:11,767 --> 00:05:13,883
Аз? Не, не, тези са....

42
00:05:14,127 --> 00:05:17,119
-Не са мои.
-Тогава са на Уесли?

43
00:
[...]
Everything OK? Download subtitles