Preview Subtitle for Bad Boys 2 Slotxt


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:08,720 --> 00:00:12,320
’имична лаборатори¤ за
≈ —“ј«», јмстердам.

2
00:00:35,720 --> 00:00:40,120
Ћоши ћомчета 2

3
00:01:04,360 --> 00:01:08,560
јмстердам, ’оланди¤.

4
00:01:09,160 --> 00:01:10,960
-ƒа, всичко е под контрол.

5
00:01:11,920 --> 00:01:15,400
ћа¤ми, ‘лорида.

6
00:01:35,160 --> 00:01:41,160
150 милиона долара от дрогата ми са на път.

7
00:01:41,160 --> 00:01:44,880
ƒнес ще бъде добър ден.

8
00:01:44,880 --> 00:01:50,160
ћексикански залив.
-Ќие сме 24 градуса северно, 85 градуса западно.

9
00:01:50,160 --> 00:01:54,120
“овара е пуснат.

10
00:02:33,800 --> 00:02:38,120
-»скаш ли да му видиш патлака?

11
00:02:44,440 --> 00:02:50,200
»звин¤вай ƒжони.
-“ъпи кучки!

12
00:02:54,280 --> 00:03:00,040
-«асичам движещ се обект във водата.

13
00:03:00,040 --> 00:03:08,800
ѕриближава от крайбрежието на ‘лорида .
-ѕотвърждавам приближава се бързо.

14
00:03:08,800 --> 00:03:15,760
»зисквам незабавно потвърждение на обекта.

15
00:03:15,760 --> 00:03:21,720
ѕотвърдено, скорост 70 възела.
-ѕрието.

16
00:03:21,840 --> 00:03:26,160
ѕуснете хеликоптера.

17
00:04:00,320 --> 00:04:06,200
 онтакта не е осъществен.
- апитане изгубихме целта.

18
00:04:06,200 --> 00:04:09,920
—тилтсвил - 5 мили от ћа¤ми.

19
00:04:20,480 --> 00:04:24,680
-≈то ви парите за доставката.

20
00:04:27,560 --> 00:04:33,560
-√отово ли е... -“овара е доставен.
-ќк.

21
00:04:43,840 --> 00:04:51,760
-ќк TNT за пореден път слушайте от 9:11 днес
е засечен обект във водата който е изчезнал.

22
00:04:52,840 --> 00:04:56,800
Ќашите информатори ни казаха, че ще има гол¤ма доставка.

23
00:04:59,080 --> 00:05:03,520
Ќад¤ваме се до н¤колко часа да имаме отговор.

24
00:05:03,520 --> 00:05:10,840
ўе ги ударим от три страни,по вода
с коли от юг и пехотинци.

25
00:05:10,840 --> 00:05:17,640
Ќе можем да предприемем нищо докато
нашите хора не ни извикат.

26
00:05:17,640 --> 00:05:21,720
јко н¤ма сигнал се оттегл¤ме...

27
00:05:21,720 --> 00:05:27,000
...тези ще са въоръжени затова си
дръжте очите отворени.

28
00:05:35,400 --> 00:05:38,760
-÷елта идва.

29
00:06:02,120 --> 00:06:05,840
ѕазете тишина.

30
00:06:12,680 --> 00:06:18,800
ќт шибани¤ огън не виждам нищо.

31
00:06:18,800 --> 00:06:26,000
-Ѕрат¤ съберете се!

32
00:06:26,000 --> 00:06:32,360
-’ей... - ўо не ми каза че ще са събирате
тази вечер... -„е за кво ?

33
00:06:32,360 --> 00:06:37,600
-«аеби аз изчезвам.

34
00:06:38,320 --> 00:06:45,040
-Ѕ¤ла сила.
-Ѕ¤ла сила.

35
00:06:49,960 --> 00:06:55,960
-—ин¤ сила шибан¤ци.
-√оре ръцете.

36
00:06:55,960 --> 00:07:04,720
-Ѕелчо пусни торбите, алфа лидер влизайте.
-Ћоши момчета,лоши момчета...

37
00:07:11,680 --> 00:07:15,720
-Ќаши¤ тр¤бва да ¤ научиш ц¤лата.
- во да прав¤ като пеем само припева.

38
00:07:15,720 --> 00:07:20,880
-јлфа лидер влизайте?
-ѕовтори съобщението.

39
00:07:20,880 --> 00:07:25,560
-јлфа лидер настана движение.

40
00:07:25,560 --> 00:07:31,920
-я назад... -јлфа лидер влизай.
-ћайк взех да се нерва.

41
00:07:31,920 --> 00:07:35,160
-ƒа еба, радиото се е преебало.

42
00:07:35,160 --> 00:07:40,680
-Ќещо ти е смешно а ?
-ћайк къде са ?

43
00:07:45,840 --> 00:07:50,400
-ѕипнах те черньо.

44
00:07:50,400 --> 00:07:54,720
-ќпаа май си имаме ситуаци¤ тука.
-Ќ¤ма да стрел
[...]
Everything OK? Download subtitles