Preview Subtitle for Bang Bang You Re Dead


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:53,814 --> 00:00:57,284
Dobrodoli u komar.

2
00:00:57,454 --> 00:00:59,228
- Hej, Trevor. Daj da
vidimo ta nosi u torbi.

3
00:00:59,229 --> 00:01:01,003
- Imate poseban razlog?
- Aha, tvoju reputaciju.

4
00:01:38,574 --> 00:01:42,203
- Hej, propalice!
- O, vidi ko je to! Ludi bomba.

5
00:01:42,374 --> 00:01:43,841
- Jesi li digao neku kolu u vazduh?

6
00:01:43,842 --> 00:01:45,309
- Zahvaljujui tebi moramo da
prolazimo kroz detektor svakog jutra.

7
00:01:45,310 --> 00:01:48,244
- Da sam na tvom mestu...
- uvao bih se svlaionice.

8
00:01:48,414 --> 00:01:51,486
- O, izvini.
- Kasnije, tupane...

9
00:01:57,414 --> 00:01:59,325
estitam.

10
00:01:59,494 --> 00:02:01,883
Vi ste prve rtve nulte tolerancije.

11
00:02:02,054 --> 00:02:04,966
Okej, sasluajte me!
Rekla sam da me sasluate..

12
00:02:05,134 --> 00:02:07,125
Bilo kakav vid nasilja

13
00:02:07,294 --> 00:02:09,489
fizikog ili verbalnog

14
00:02:09,654 --> 00:02:11,645
rezultovae momentalnom suspenzijom

15
00:02:11,814 --> 00:02:15,602
ili izbacivanjem. To je nulta tolerancija!

16
00:02:16,654 --> 00:02:18,610
U redu. Hajde, krenite napred.

17
00:02:20,774 --> 00:02:24,289
Gospodine Adams,
doite u moju kancelariju da popriamo.

18
00:02:46,614 --> 00:02:48,366
Dobro jutro, Trevor.

19
00:02:49,534 --> 00:02:52,844
- Kako si se proveo na raspustu?
- Apsolutno fantastino.

20
00:02:53,014 --> 00:02:54,732
Trevor, skloni kameru, molim te.

21
00:02:56,214 --> 00:02:58,489
ta ga je uinilo fantastinim?

22
00:03:03,294 --> 00:03:05,330
Pa, ili savetovanje

23
00:03:05,494 --> 00:03:09,203
ili ponovno polaganje kurseva u letnjoj koli.

24
00:03:09,374 --> 00:03:11,330
Ne mogu da se odluim.

25
00:03:12,094 --> 00:03:13,846
Zna Trevor,

26
00:03:14,014 --> 00:03:15,891
mnogo roditelja je trailo tvoje izbacivanje.

27
00:03:16,054 --> 00:03:18,170
Ali su gospodin Olson i ostali

28
00:03:18,334 --> 00:03:20,450
eleli da ti pruimo ansu.

29
00:03:22,014 --> 00:03:25,165
Ako biste bili ljubazni
i dali mi spisak njihovih imena.

30
00:03:25,334 --> 00:03:28,326
Voleo bih da im poaljem zahvalnice.

31
00:03:32,854 --> 00:03:34,810
Zbog ega si ovde, Trevor?

32
00:03:34,974 --> 00:03:37,693
Pa, moji roditelji plaaju porez
to im daje pravo

33
00:03:37,854 --> 00:03:40,971
na jedno besplatno kolovanje.

34
00:03:43,254 --> 00:03:46,963
eleo bih da nastavim sa tobom
seansu kontrole besa.

35
00:03:47,134 --> 00:03:49,250
Na tebi je da odlui.

36
00:03:49,414 --> 00:03:51,370
Zna, moda bih mogao

37
00:03:51,534 --> 00:03:53,172
da ti pomognem.

38
00:03:57,534 --> 00:03:59,126
Javi mu se.

39
00:03:59,294 --> 00:04:01,330
- Nema anse. Razvalie me.
- ovee, on je jedan od nas.

40
00:04:01,494 --> 00:04:03,450
Suvie je kul.

41
00:04:13,854 --> 00:04:17,210
Poeemo pregledom amerike knjievnosti.

42
00:04:17,374 --> 00:04:22,971
Hawthorne, Poe, Twain i James.
Podelite ovo ostalima.

43
00:04:24,774 --> 00:04:26,526
Gospodine Adams?

44
00:04:28,614 --> 00:04:32,243
"Poe, Twain, James,...
gospodin Adams."

45
00:04:33,934 --> 00:04:35,731
Sumnjam da e ti ono to slua

46
00:04:35,934 --> 00:04:37,447
pomoi na ispitu, gospodine Adams.

47
00:04:38,374 --> 00:04:42,25
[...]
Everything OK? Download subtitles