Preview Subtitle for Black Mask


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:01:56,680 --> 00:01:59,274
Викал си ме, Зевсе.

2
00:01:59,440 --> 00:02:04,036
Ланг, трябва да се погрижим за нещо много обезпокоително.

3
00:02:04,200 --> 00:02:07,795
Ти си най-силният ми воин.

4
00:02:07,960 --> 00:02:11,316
Но преди теб аз модифицирах другиго - Кан Фунг.

5
00:02:11,480 --> 00:02:14,358
Той претърпя същите генетични промени като теб,

6
00:02:14,520 --> 00:02:17,876
но, за жалост, избяга.

7
00:02:19,000 --> 00:02:20,353
Къде?

8
00:02:21,320 --> 00:02:24,039
Засякох го в няколко страни.

9
00:02:24,200 --> 00:02:29,911
Той търси специалист, за да контролира процеса на мутация.

10
00:02:30,720 --> 00:02:33,757
Ето списъка с учените, които трябва да ликвидираш,

11
00:02:33,920 --> 00:02:36,673
преди той да се свърже с тях.

12
00:02:37,600 --> 00:02:39,079
Интересно.

13
00:02:39,280 --> 00:02:43,353
Ти и Кан Фунг сте най-успешните воини, създавани някога.

14
00:02:43,520 --> 00:02:47,479
Но Кан Фунг реши да използва силата си за доброто на другите.

15
00:02:47,640 --> 00:02:52,555
Превърна се в маскиран защитник на реда. Доведи ми го.

16
00:02:54,040 --> 00:02:55,951
Жив.

17
00:03:11,880 --> 00:03:14,394
ЧЕРНАТА МАСКА 2:
ГРАДЪТ НА МАСКИТЕ

18
00:04:15,520 --> 00:04:20,514
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
"СОМА"

19
00:04:35,080 --> 00:04:37,799
Отново същите резултати? Господи...

20
00:04:38,080 --> 00:04:40,833
Това не е Божие дело.

21
00:04:41,640 --> 00:04:42,993
Доктор Ичиен.

22
00:04:43,240 --> 00:04:44,798
Кой сте вие?

23
00:04:45,080 --> 00:04:48,959
Преди 10 дни сте получили кръвна проба.

24
00:04:49,520 --> 00:04:51,590
Ваша ли е?

25
00:05:00,520 --> 00:05:02,192
Защо?

26
00:05:02,520 --> 00:05:07,435
Нямам доверие на човек, който носи маска.

27
00:05:09,240 --> 00:05:11,993
Особено след това...

28
00:05:14,360 --> 00:05:19,957
Четирима убити генни инженери в различни страни.

29
00:05:23,000 --> 00:05:26,595
Защо го направихте?

30
00:05:27,080 --> 00:05:32,916
Учените бяха убити, преди да стигна до тях.

31
00:05:33,800 --> 00:05:39,318
Враговете ми имат списък с генни инженери като вас.

32
00:05:40,160 --> 00:05:45,871
Значи сега и аз съм мишена?

33
00:05:49,920 --> 00:05:51,797
Не ме убивай!

34
00:06:04,360 --> 00:06:06,032
Къде е колата ви?
- Отзад.

35
00:06:06,200 --> 00:06:08,236
Аз ще се погрижа за тях.
Бягайте оттук.

36
00:07:04,840 --> 00:07:06,717
Насам! Бързо!

37
00:07:11,080 --> 00:07:12,433
Насам! Хайде!

38
00:07:20,280 --> 00:07:21,918
Пусни го.

39
00:07:22,080 --> 00:07:24,548
Той нищо не знае.

40
00:07:33,200 --> 00:07:35,156
Мамка ти!

41
00:07:40,920 --> 00:07:44,833
Не вини мен, Кан. Ти го уби.

42
00:07:45,000 --> 00:07:48,276
Ако не беше дошъл тук, нямаше да го застрелям.

43
00:07:48,440 --> 00:07:52,592
Което щеше да намали разноските ни.
Един куршум по-малко.

44
00:08:15,480 --> 00:08:19,758
Ти си един от нас, Кан.
Винаги ще бъдеш един от нас.

45
00:08:19,920 --> 00:08:23,435
ТРЕВОГА

46
00:08:24,920 --> 00:08:26,672
Мой си!

47
00:08:43,680 --> 00:08:46,035
Неблагодарно копеле!

48
00:08:49,200 --> 00:08:51,475
БИ СИТИ

49
00:08:53,880 --> 00:08:55,359
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР
"РОТГОН ДЖЕНЕТИКС"

50
00:08:55,520 --> 00:08:59,957
12:12 ч. Облъчените приемни клетки навлизат в мутационно ниво 5
[...]
Everything OK? Download subtitles