Preview Subtitle for Show Tell


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:19,840 --> 00:00:22,600
Neovla teni dolazni putnik!

2
00:00:22,760 --> 00:00:24,800
Maknite se s rampe!

3
00:00:36,480 --> 00:00:38,400
- Tko je to?
- Ne znam, gospodine.

4
00:00:38,560 --> 00:00:41,280
SG-5 i SG-4 su vani.
Ne oХekujemo ih do sutra.

5
00:00:41,440 --> 00:00:43,160
- Nema signala za zjenicu?
- Ne gospodine.

6
00:00:44,400 --> 00:00:46,720
Nisam izdao naredbu da
otvorite zjenicu!

7
00:00:46,880 --> 00:00:48,800
- Ja ju nisam otvorio, gospodine.
- Pa, zatvorite ju!

8
00:00:54,160 --> 00:00:55,560
Zatvorite tu zjenicu!

9
00:00:55,720 --> 00:00:58,560
Poku avam, ali raХunalo
me ne slu a.

10
00:01:04,600 --> 00:01:05,520
Generale.

11
00:01:42,920 --> 00:01:44,440
Pretra·ite ga.

12
00:01:44,600 --> 00:01:48,400
Generale, ako smijem predlo·iti...

13
00:01:48,560 --> 00:01:51,160
...da to Carter napravi.

14
00:01:51,320 --> 00:01:53,880
Ona mo·e otkriti druge stvari.

15
00:01:59,440 --> 00:02:00,760
Zdravo.

16
00:02:00,920 --> 00:02:02,640
Kako se zove ?

17
00:02:05,480 --> 00:02:08,200
OK. Ja se zovem Sam.

18
00:02:10,960 --> 00:02:12,880
Moram te pretra·iti...

19
00:02:14,640 --> 00:02:17,200
...zbog stvari o kojima
vjerojatno ni ta ne zna .

20
00:02:17,840 --> 00:02:19,760
Ali za svaki sluХaj...

21
00:02:38,840 --> 00:02:41,200
Pa, nije Goa'uld ni Jaffa.

22
00:02:41,360 --> 00:02:43,280
Ne osjeФam naquada.

23
00:02:43,440 --> 00:02:45,360
Koliko vidim, Хist je.

24
00:02:45,520 --> 00:02:47,040
┼to radi ovdje?

25
00:02:53,520 --> 00:02:55,440
Ovdje sam da vas upozorim.

26
00:04:07,000 --> 00:04:09,359
TU▌IBABE

27
00:04:09,360 --> 00:04:12,400
Pa, koliko vidim, Хovjek je.

28
00:04:12,560 --> 00:04:14,080
Nema bombu u prsima?

29
00:04:14,240 --> 00:04:16,960
- Biootrov u zubima?
- Provjerila sam oboje.

30
00:04:17,120 --> 00:04:21,280
Ne predstavlja nikakvu
prijetnju, ali je dosta slab.

31
00:04:21,440 --> 00:04:23,560
Pretpostavljam da
je neishranjen.

32
00:04:25,880 --> 00:04:27,400
Kako se zove ?

33
00:04:28,840 --> 00:04:30,760
Tvoje je ime pukovnik O'Neill.

34
00:04:35,240 --> 00:04:38,120
- Kako si to znao?
- Majka mi je rekla.

35
00:04:43,000 --> 00:04:45,120
- Tvoja majka?
- Da.

36
00:04:47,880 --> 00:04:50,120
Ka·e da mogu razgovarati
samo s tobom.

37
00:04:50,760 --> 00:04:53,680
Pa, ovi ljudi su moji prijatelji.
Mo·e  im vjerovati.

38
00:04:56,000 --> 00:04:57,960
Majka ka·e da
razgovaram samo s tobom.

39
00:04:58,960 --> 00:05:00,280
OK.

40
00:05:00,440 --> 00:05:02,160
Za to ja?

41
00:05:02,320 --> 00:05:05,160
Majka te je promotrila i
odluХila da joj se sviПa .

42
00:05:05,320 --> 00:05:07,240
Tebi mo·emo vjerovati.

43
00:05:07,960 --> 00:05:09,880
Pa, hvala... gospoПo.

44
00:05:11,760 --> 00:05:15,760
- Kako dugo me promatrate?
- Mnogo tjedana.

45
00:05:15,920 --> 00:05:18,240
- Tjedana?
- Da.

46
00:05:18,400 --> 00:05:22,680
Prvi put te je vidjela na drugom
planetu i slijedila tvoj tim kroz Vrata.

47
00:05:22,840 --> 00:05:27,000
Promatrala te je sve dok se
tvoj tim nije vratio s...

48
00:05:27,160 --> 00:05:29,040
...Tonaneom.

49
00:05:29,200 --> 00:05:31,080
Prema tvojim djelima...

50
00:05:31,240 --> 00:05:34,400
...majka vjeruje da si ti
jedini Хastan voПa ovdje.

51

[...]
Everything OK? Download subtitles