Preview Subtitle for The Best Years


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
дОВНЛОАДЕД фРОМ ВВВ.аЛЛсУБС.ОРГ

1
00:01:21,827 --> 00:01:24,489
иЗЖОЛИТЕ.
иМАТЕ ЛИ ЛЕТ ЗА бОНЕЫ ЦИТЫ?

2
00:01:24,563 --> 00:01:27,555
тРИ ДНЕЖНА ЛЕТА, АЛИ
НЕМА СЛОБОДНИХ МЙЕСТА.

3
00:01:27,633 --> 00:01:30,158
ЕЛИТЕ ЛИ РЕЗЕРЖАЦИЙУ?
- дА.

4
00:01:30,235 --> 00:01:34,001
жАЕ ИМЕ?
- дЕРРЫ.... фРЕД.

5
00:01:34,072 --> 00:01:38,441
кОЛИКО У ЕКАТИ?
- жЙЕРОЙАТНО ЛЕТ У 19.

6
00:01:38,510 --> 00:01:42,537
дО 19. нЕ МОГУ ТОЛИКО ЕКАТИ.
уПРАЖО СТИЕМ.

7
00:01:42,614 --> 00:01:45,344
ЕЛИМ ТО ПРИЙЕ КУИ.
- АО МИ ЙЕ ПОСТОЙИ ЛИСТА ЕКАНЙА.

8
00:01:45,417 --> 00:01:48,318
мОЙА ТАЙНИЦА ЙЕ РЕЗЕРЖИРАЛА
КАРТУ ЗА МЕНЕ.

9
00:01:48,387 --> 00:01:52,380
йА САМ гЕОРГЕ гИББОНС.
- дА ГОСПОДИНЕ, ЕЖО ЖАЕ КАРТЕ.

10
00:01:52,457 --> 00:01:56,826
мОЕМО ЛИ ИЗМЙЕРИТИ ПРТЛЙАГУ?
- дА, СТАЖИ ГА ОЖДЙЕ.

11
00:02:01,800 --> 00:02:05,759
мОЕТЕ ПРОБАТИ КОД атц, СТОТНИЕ.
- атц, ГДЙЕ СУ ОНИ?

12
00:02:05,837 --> 00:02:09,637
пРОИТЕ ПОРЕД ТЕРМИНАЛА
ПА ОНДА ПРЕКО ПИСТЕ.

13
00:02:09,708 --> 00:02:14,509
пРТЛЙАГА ТЕИ 16 КИЛОГРАМА.
- у РЕДУ. кОЛИКО?

14
00:02:39,304 --> 00:02:42,102
аЙМО ЛЙУДИ.
лЕТ 93.

15
00:02:42,174 --> 00:02:46,611
лЕТ 93 ЗА дЕНЖЕР,
сАН фРАНЦИСЦО И сЕАТТЛЕ.

16
00:02:46,678 --> 00:02:50,170
тАЙ ЛЕТ ЙЕ ОТКАЗАН ДО ДАЛЙНЙЕГ.

17
00:02:52,484 --> 00:02:54,884
рЕЦИ?
- иМА ЛИ НЕТО ЗА дЕТРОИТ?

18
00:02:54,953 --> 00:02:59,981
а ЗА цЛЕЖЕЛАНД?
- цЛЕЖЕЛАНД? мОЕ.

19
00:03:00,058 --> 00:03:03,289
пОПУНИ ОЖО.
- иДЕМ ЗА цЛЕЖЕЛАНД.

20
00:03:03,361 --> 00:03:07,388
тО ЙЕ ЛИЙЕП ГРАД.
- дА. аЛИ У дЕТРОИТУ ИЖИМ.

21
00:03:07,466 --> 00:03:10,435
нАРЕДНИЕ, КАКЖА ЙЕ АНСА
ДА СЕ ПРЕЖЕЗЕМ ДО бОНЕЫ ЦИТЫА?

22
00:03:10,502 --> 00:03:13,266
иМА НАРЕЕНЙЕ?

23
00:03:13,338 --> 00:03:14,896
нАРАЖНО.

24
00:03:14,973 --> 00:03:20,309
зА САДА НЕМАМ НИТА. пОПУНИ ОЖО.
зЖАТ У ТЕ АКО СЕ ПОЙАЖИ НЕТО.

25
00:03:20,378 --> 00:03:22,505
мОЕ. мОРАТ У ЕКАТИ.

26
00:03:26,618 --> 00:03:30,816
тРЕБА МИ НЕТКО ДА ОЖО
СМЙЕСТИМ У ЗРАКОПЛОЖ.

27
00:03:30,889 --> 00:03:33,551
аЙДЕ, КРЕИ.
кРЕИ.

28
00:03:35,594 --> 00:03:39,587
кЛАДИМ СЕ ДА ЙЕ ТЕКО ТОНУ.
ТО ЙЕ МОРНАРУ? уМОРАН СИ ?

29
00:03:39,664 --> 00:03:41,825
дОНЕСИ ТО ОЖАМО.

30
00:03:53,812 --> 00:03:55,746
дАРРЫ!

31
00:03:55,814 --> 00:03:57,907
сТОТНИК фРЕД дАРРЫ!

32
00:03:57,983 --> 00:03:59,883
сТИЕМ.

33
00:03:59,951 --> 00:04:03,114
хОМЕР пАРРИСХ.

34
00:04:05,824 --> 00:04:09,316
иМА ЙЕДАН б-17 КОЙИ ЛЕТИ
ЗА бОНЕЫ ЦИТЫ..

35
00:04:09,394 --> 00:04:13,262
тО ЙЕ ДУГ ПУТ. сТАЙАТ Е НАСТА, АЛИ СТИЕТЕ ДО СУТРА ПОПОДНЕ.

36
00:04:13,331 --> 00:04:15,697
оДГОЖАРА ЖАМ??
оДГОЖАРА.

37
00:04:15,767 --> 00:04:17,428
пОТПИИ ОЖДЙЕ.

38
00:04:17,502 --> 00:04:20,699
сАМО СТИИ КУИ.

39
00:04:20,772 --> 00:04:23,900
аЙДЕ МОРНАР.
пОТПИИ СЕ...

40
00:04:25,844 --> 00:04:29,610
йА У ТЕ ПОТПИСАТИ.
мИСЛИ ДЕ НЕ ЗНАМ НАПИСАТИ СЖОЙЕ ИМЕ?

41
00:04:29,681 --> 00:04:31,876
нЕ... сАМО САМ
МИСЛИО....

42
00:04:31,950 --> 00:04:34,612
зНАМ НАРЕДНИЕ.

43
00:04:42,494 --> 00:04:45,759
пОУРИТЕ.
сАМО ТО НИЙЕ КРЕНУО.

44
00:04:45,831 --> 00:04:48,322
хЖАЛА.
аЙДЕ МОРНАРУ.

45
00:04:49,868 --> 00:04:53,065
гДЙЕ СУ ТИ СТЖАРИ.

46
00:04:55,640 --> 00:04:58,200
ИЖИ У бОНЕЫ ЦИТЫУ?
дА СТОТНИЕ.

47
00:04:58,276 --> 00:05:00,642
зАБОРАЖИ НА ИН.

48
00:05:00,712 -->
[...]
Everything OK? Download subtitles