Preview Subtitle for Blood Deep


If preview looks OK then Download subtitles


0
00:00:01,000 --> 00:00:04,000
Downloaded From www.SubsMax.com

1
00:00:00,005 --> 00:00:01,305
Drago mi je što si došla. Imala
sam oseæaj da æeš se vratiti

2
00:00:01,305 --> 00:00:02,505
Drago mi je što si došla. Imala
sam oseæaj da æeš se vratiti

3
00:00:02,705 --> 00:00:08,505
Da... Ali oseæala sam da
æeš se vratiti sa problemom.

4
00:00:10,405 --> 00:00:11,605
Vrlo odreğenim problemom.
- To je tako taèno.

5
00:00:13,405 --> 00:00:16,005
Samo... nije moj problem.
Moje prijateljice je.

6
00:00:16,005 --> 00:00:21,905
Ima jednog muškarca previše da bira
i ozbiljnih problema sa obavezivanjem.

7
00:00:22,605 --> 00:00:27,605
Pa, moji duhovi vodièi su
uvek spremni da pomognu.
Ali pitanje u neèije tuğe
ime je komplikovano.

8
00:00:28,305 --> 00:00:29,305
-Moemo li da pokušamo?

9
00:00:32,705 --> 00:00:33,405
- Naravno.

10
00:00:35,705 --> 00:00:39,705
Da, mama, znam da te
nisam zvala èitavu veènost.

11
00:00:40,705 --> 00:00:43,706
Samo, stvarno sam
bila zauzeta na poslu.

12
00:00:44,305 --> 00:00:48,505
Da, kao prvo pokušavam
da vodim sopstveni posao.

13
00:00:49,605 --> 00:00:51,005
Da

14
00:00:52,705 --> 00:00:53,705
Da, kao prvo pokušavam
da vodim sopstveni posao.

15
00:00:53,705 --> 00:00:55,905
Tj, pokušavala bih kad bi
mi se pomoænica pojavila

16
00:01:04,805 --> 00:01:06,605
To nikada nije ucinio.

17
00:01:07,805 --> 00:01:09,205
Stvari se mijenjaju.

18
00:01:26,605 --> 00:01:30,305
Korin .Razumem zašto si došla.

19
00:01:30,605 --> 00:01:33,805
- Stvarno?
- eliš da znaš kako da
pomogneš svojoj prijateljici.

20
00:01:34,405 --> 00:01:39,405
- Tako je.eliš da znaš kako da
pomogneš svojoj prijateljici.

21
00:01:39,405 --> 00:01:43,605
Oruzeni smo debelim zidovima.
-Reci mi?

22
00:01:43,605 --> 00:01:49,505
Prièaj mi o tome! - Ponekad,
da bi se pomoglo nekome,

23
00:01:50,204 --> 00:01:52,204
Daj mi svoje ruke.

24
00:02:12,804 --> 00:02:14,104
Da li bi to pomoglo?

25
00:02:17,504 --> 00:02:19,404
Bas ono što mi je potrebno.

26
00:02:37,704 --> 00:02:43,104
Da, Korin, opet ja. Gledaj,
poèinjem da se stvarno brinem.

27
00:02:43,104 --> 00:02:46,604
Pokušavam satima da te
dobijem, i ne javljaš se.

28
00:02:46,604 --> 00:02:48,004
Hvala, bok.

29
00:02:51,304 --> 00:02:52,704
Madam Andrea?

30
00:03:00,504 --> 00:03:04,304
Madam Andrea?
Zdravo, ja sam Viki Nelson.

31
00:03:05,004 --> 00:03:08,304
- Duhovi su mi rekli da æeš doæi.
- Da, naravno da jesu.

32
00:03:08,904 --> 00:03:13,004
Nisam ovde zbog èitanja. Slušajte,
moja prijateljica je bila ovde
malo ranije, imala je zakazano.

33
00:03:13,004 --> 00:03:15,904
Korin Fenel. Da, bila je ovde.

34
00:03:16,004 --> 00:03:17,404
Rekao mi je da æe i ona doæi.

35
00:03:17,904 --> 00:03:23,004
Trebala je da se vrati u
kancelariju pre 5 èasova.

36
00:03:23,004 --> 00:03:25,504
I ne lièi na nju da mi se ne javi.

37
00:03:26,004 --> 00:03:28,604
Rekla je da æe ljudi èuti
uskoro o tome.

38
00:03:29,304 --> 00:03:32,304
Zašto imam utisak da je ovde neka
šala u koju nisam upuæena?

39
00:03:32,304 --> 00:03:36,404
Trebala si biti pametnija.
Trebala si sama da mu odeš.

40
00:03:38,304 --> 00:03:41,304
Osetila si kad je prošao.
- Gde ju je odveo?

41
00:03:41,304 --> 00:03:45,804
- Ušli su u taksi.
I otišli su. -

42
00:03:45,804 --> 00:03:49,004
- Gde?
- Misliš
[...]
Everything OK? Download subtitles